Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Deze pagina heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden u aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

⭐⭐⭐⭐⭐ 61.300 tevreden klanten 💪 Premium uitrusting sinds 1993 💚

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons! Wij doen er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan, zoals wij dat zelf zouden wensen van alle online winkels waar wij winkelen. Het spreekt vanzelf dat wij ons strikt houden aan de regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van welke gegevens wij en onze partners van u verzamelen wanneer u onze online shop en onze diensten gebruikt en hoe wij de bescherming van deze gegevens garanderen. Wij hebben er alles aan gedaan om deze informatie op een begrijpelijke en goed gestructureerde manier te presenteren. Mocht u echter toch nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard te allen tijde bereid deze te beantwoorden.
 

 

Contacteer ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden door ons bewaard met het oog op de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Gegevensopslag

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het winkelproces en voor de verdere afwikkeling van de overeenkomst de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding door de exploitant van de webshop in het kader van cookies worden opgeslagen, evenals de naam, het adres en, indien gespecificeerd, het telefoonnummer, alsmede het creditcardnummer van de koper in geval van een betaling met creditcard ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u sluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de doorgifte aan de verwerkende bank/betalingsdienstverlener ten behoeve van de afschrijving van de koopprijs, aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf/verzendbedrijf ten behoeve van de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur ten behoeve van de nakoming van onze fiscaalrechtelijke verplichtingen. Na beëindiging van het aankoopproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Ingeval een contract wordt gesloten, worden alle gegevens van de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar). De gegevens naam, adres, aangekochte goederen en datum van aankoop worden verder bewaard tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede Art 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de DSGVO.

1. verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

"Persoonsgegevens" zijn alle individuele gegevens over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat alle informatie waaruit een conclusie kan worden getrokken over uw identiteit (bv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, enz.).

Het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens wordt uitsluitend beheerst door het toepasselijke recht. Wij verbinden ons ertoe de door u verstrekte gegevens op verantwoorde wijze en met de grootste zorgvuldigheid te behandelen.

De "alpinloacker.com" website en onze systemen worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.


2 Gebruik van uw gegevens in het kader van het gebruikerscontract

De aanbieder verzamelt, verwerkt, bewaart en gebruikt de gegevens die u in het kader van uw registratie op deze website verstrekt, uitsluitend met het oog op de uitvoering van het contract. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

3 Gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoeken van onze website

Wij kunnen ook gegevens opslaan zonder persoonlijke referentie, zoals de naam van uw internet service provider, de pagina van waaruit u alpinloacker.com bezocht of de naam van het opgevraagde bestand (zogenaamde gebruiksgegevens). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te verbeteren, fouten te corrigeren, enz. en laten niet toe conclusies te trekken over uw persoon.

Wij kunnen deze gegevens niet toewijzen aan specifieke personen en deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Een evaluatie van deze gegevens om gebruiksprofielen op te stellen wordt uitgevoerd door de webanalysedienst Google Analytics (zie hieronder).
 

4. nieuwsbrief / intrekking van toestemming voor nieuwsbrief

„ALPIN LOACKER" blijft nieuwsbrieven versturen voor zijn eigen reclamedoeleinden.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door de herroeping aan de aanbieder te melden onder de volgende contactgegevens:

E-mail: bestellung@alpinloacker.at

T +43 5523 55819

 

ALPIN LOACKER GmbH

Kirlastraße 9

A 6840 Götzis

Aan het herroepen van uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen zijn voor u geen kosten verbonden, met uitzondering van de transmissiekosten volgens het respectieve basistarief van uw telefoon/internetprovider.
 

5 Facebook Sociale Plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om via Facebook aanbiedingen, producten, promoties en nieuws aan te bevelen. Wij gebruiken hiervoor social plugins van Facebook. Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook). De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen variëren.hierMeer algemene informatie over de sociale plugins vindt u hier.hier.

Wanneer de website in uw browser is ingesteld, wordt de code voor de sociale plugins rechtstreeks van een Facebook-server opgehaald door uw browser en geïntegreerd in de "ALPIN LOACKER GmbH" verschijnt in uw browser. Wij hebben derhalve geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die Facebook in dit verband opvraagt.

Volgenseigen informatieFacebook bewaart de datum en het tijdstip van uw bezoek, het specifieke internetadres waar de sociale plugin zich bevindt en andere technische gegevens zoals het IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem gedurende een periode van 90 dagen, om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht. Meer informatie van Facebook vindt u op dezehier.

Als u tijdens uw bezoek aan rockanutrition.com bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook de pagina's die u bezoekt koppelen aan uw Facebook-account. Door interactie met de sociale plug-ins (klikken enz.) wordt de door de interactie gegenereerde informatie doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

Het is ook mogelijk om sociale plugins van Facebook in het algemeen te blokkeren. Voor dit doel zijn er extensies voor de betreffende browser (bijv. deFacebook Blokker), die u voor uw browser moet installeren en activeren.

Informatie over gegevensbescherming van Facebook en verdere instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u op de website van Facebook.hierhier.

Controleer ook alle verstrekte links naar Facebook, aangezien het privacybeleid van Facebook regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast als gevolg van verbeterde functionaliteiten van de sociale plug-ins.
 

6. youtube plugin

Deze website maakt gebruik van plugins van Youtube. Deze diensten worden aangeboden door Youtube, LLC, Cherry Ave, Verenigde Staten (Youtube), vertegenwoordigd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google).

Wanneer de website is ingesteld in uw browser, wordt de code van de "Youtube"-knop rechtstreeks opgehaald van een Youtube/Google-server door uw browser en geïntegreerd in de "alpinloacker.com"-website die verschijnt in uw browser. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de door Youtube/Google opgehaalde gegevens.

Volgens haar eigen informatie verzamelt Google informatie over de pagina die u heeft bekeken toen u op de Youtube-knop heeft geklikt, d.w.z. het internetadres, alsmede uw IP-adres en andere browser-gerelateerde informatie. Google heeft zijn privacybeleid op 1 maart 2012 gestandaardiseerd. Het huidige privacybeleid bevat geen informatie meer over het gebruik van de YouTube-knop.

Als u met uw account bent ingelogd op Youtube, wordt de verzamelde informatie toegewezen aan uw account/Google-account. Door interactie met de Youtube plugins (klikken enz.) wordt de door de interactie veroorzaakte informatie doorgegeven aan Youtube/Google en daar opgeslagen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Youtube voordat u onze website bezoekt.

Google records volgenseigen informatieregistreert uw bezoeken aan het internet of uw browsergeschiedenis niet permanent, en evalueert uw bezoek aan een pagina met een YouTube-knop op geen enkele andere manier. Google slaat echter sommige gegevens over uw bezoek gedurende een korte periode op, meestal ongeveer twee weken, voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. Meer informatie hierover kunt u vinden op Googlehier.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens door Youtube/Google, alsmede instellingen, kunt u verkrijgen bijhier.

Informeert u zich ook daar, aangezien de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google-producten regelmatig worden bijgewerkt en aangepast wegens uitgebreide functionaliteiten.
 

7. pinterest plugin

Deze website maakt gebruik van plugins van Pinterest. Deze diensten worden aangeboden door Pinterest, Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, Verenigde Staten.

Bij het bouwen van de website in uw browser wordt de code van de Pinterest-plugin rechtstreeks van een Pinterest-server door uw browser opgevraagd en geïntegreerd in de website "alpinloacker.com" die in uw browser verschijnt. Wij hebben dus geen invloed op de reikwijdte van de door Pinterest opgehaalde gegevens.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens door Pinterest, alsmede over de instellingen, vindt u ophier.

Informeert u zich ook daar, aangezien de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Pinterest-producten regelmatig worden bijgewerkt en aangepast in verband met uitgebreide functionaliteiten.
 

8. Instagram-plugin

Deze website maakt gebruik van plugins van Instagram. Deze diensten worden aangeboden door Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Bij het bouwen van de website in uw browser wordt de code van de Instagram-plugin rechtstreeks van een Instagram-server door uw browser opgevraagd en geïntegreerd in de website "alpinloacker.com" die in uw browser verschijnt. Wij hebben dus geen invloed op de reikwijdte van de door Instagram opgehaalde gegevens.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens door Instagram, alsmede over de instellingen, vindt u ophier.

Informeer u daar ook, aangezien het privacybeleid van de Instagram-producten regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast wegens uitgebreide functionaliteiten.


9. Twitter-knop

Wij bieden u de mogelijkheid om aanbiedingen, producten, promoties, berichten, enz. via Twitter te plaatsen. Voor dit doel gebruiken wij de dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 en een dienovereenkomstig geconfigureerde plugin.

Met de Tweet-knop kunt u onze inhoud delen via Twitter. De knop toont het aantal tweets voor een gedeelde inhoud.

Wanneer de website in uw browser is ingesteld, wordt de code van de Tweet-button rechtstreeks opgevraagd bij een server van Twitter Inc. en geïntegreerd in de website die in uw browser wordt weergegeven. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de door Twitter Inc. opgevraagde gegevens.

Volgenseigen informatieTwitter Inc. bewaart het verzonden bericht van de tweet en de metagegevens ervan. Daartoe behoren volgens ons: datum en tijd van de tweet, het specifieke, eventueel verkorte internetadres waarop de tweetknop zich bevindt, en verdere technische gegevens zoals het IP-adres, het browsertype en uw besturingssysteem. Twitter Inc. maakt niet bekend hoe lang de informatie wordt bewaard. U kunt meer informatie vinden over Twitter Inc.hier.

Informeer u daar ook, want de informatie van Twitter Inc. wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast wegens uitgebreide/gewijzigde functionaliteiten.
 

10. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt door ons geanonimiseerd (anonymi-zeIp(), het zogenaamde IP-masking), daarom wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Namens de provider zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de provider te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat Google deze gegevens verwerkt door op de onderstaande link te klikken.(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)en de browserplugin installeren die beschikbaar is op de volgende link ().

 

11. gebruik van Google AdWords-conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, van het bijhouden van conversies. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google-cookie voor het bijhouden van conversies eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.


Cookies

Naast de permanente cookies die door Google Analytics worden gebruikt, maakt onze website gebruik van zogenaamde "sessiecookies", die aan het einde van uw bezoek automatisch worden gewist. Het gebruik van deze cookies dient om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Veel browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instelling van uw browser op elk moment wijzigen. Een wijziging kan echter gevolgen hebben voor de manier waarop onze website functioneert. Bepaalde functies zullen dan niet meer beschikbaar zijn.

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door uw internetbrowser zo in te stellen dat dergelijke tekstbestanden niet op uw computer kunnen worden opgeslagen. U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen ook te allen tijde verwijderen.

13 Wettelijke verplichting om persoonsgegevens aan derden door te geven

Wij wijzen erop dat wij in bepaalde gevallen (bijv. bij strafrechtelijke vervolging) wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.


14 Uw rechten

U hebt recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Hiertoe kunt u ons te allen tijde een bericht sturen per e-mail aan bestellung@alpinloacker.at.