Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Deze pagina heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden u aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

⭐⭐⭐⭐⭐ 80.000+ tevreden klanten 💪 Premium uitrusting sinds 1993 💚

Annuleringsvoorwaarden


Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:
 

1. Over de annuleringsvoorwaarden

1.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9,A-6840 Götzis , e-mail: bestellung@alpinloacker.atdoor middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt en dat u de goederen binnen de hierna bepaalde termijn terugzendt.

1.2 Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

1.3 Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen vervalt het herroepingsrecht voortijdig, indien uw zegel na de levering is verwijderd.

Algemene informatie

1.4 Voorkom beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen in hun oorspronkelijke verpakking en ongeopend met alle toebehoren naar ons terug.

2. indien mogelijk, gelieve de goederen niet terug te sturen naar onze vracht op te halen.

3 Wij wijzen u erop dat de naleving van de bovengenoemde voorwaarden geen voorwaarde is voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.