Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Den här sidan har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

⭐ 100 000+ nöjda kunder 💪 Premiumutrustning sedan 1993 💚

AGB

1. Omfattning

1.1 För affärsförhållandet mellan Alpin Loacker GmbH, Kirlastraße 9, 6840 Götzis (nedan "säljare") och kunden (nedan "kund") för köp av sport- och utomhusartiklar. Detta strider mot införandet av kundens egna villkor, såvida inte något annat har överenskommits.

1.2 Dessa villkor gäller i enlighet med förvärvet av kuponger, såvida inte något avviker regleras uttryckligen.

1.3 Konsumenter i den mening som avses i GTC är varje naturlig person som avslutar en juridisk transaktion för ett syfte som inte kan tillskrivas varken deras kommersiella eller oberoende professionella verksamhet (§ 13 BGB).
 

2. Slutsats av kontrakt

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte ett bindande erbjudande från säljarens sida utan tjänar till att skicka ett bindande erbjudande till kunden.

2.2 Kunden kan skicka erbjudandet via online -beställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, skickar kunden ett rättsligt bindande kontraktserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

  • Genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textformulär (fax eller e -post), varigenom mottagandet av orderbekräftelsen är avgörande hos kunden, eller
  • Genom att tillhandahålla kunden till kunden, tillgång till varorna till kunden, eller
  • Genom att be kunden betala efter att ha lämnat in sin beställning.

Om det finns flera av de ovannämnda alternativen, avslutas kontraktet vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den nämnda perioden gäller detta som ett avslag på erbjudandet med resultatet att kunden inte längre är bunden till hans avsiktsförklaring.

2.4 Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar köras dagen efter att kunden har skickats och slutar med slutet av den femte dagen, vilket följer utbudet av erbjudandet.

2.5 När du skickar ett erbjudande via säljarens online -orderform, sparas kontraktstexten av säljaren och skickas till kunden efter att ha skickat sin beställning tillsammans med de tillgängliga villkoren i textform (t.ex. e -post eller fax). Dessutom arkiveras kontraktstexten på säljarens webbplats och kan kallas kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade kundkonto och anger motsvarande inloggningsdata, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens online online Handla innan du skickar sin beställning.

2.6 Innan beställningen är bindande via säljarens online -beställningsformulär kan kunden ständigt korrigera sina poster via det vanliga tangentbordet och musfunktionerna. Dessutom visas alla ingångar igen i ett bekräftelsefält innan beställningen är bindande och kan också korrigeras där med hjälp av det vanliga tangentbordet och musfunktionerna.

2.7 Endast det tyska och engelska är tillgängligt för avslutandet av kontraktet.

2.8 Beställningsbehandling och kontaktning sker vanligtvis via e -post och automatiserad beställningsbehandling. Kunden måste se till att e-postadressen som anges för beställningsbehandling är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på den här adressen. I synnerhet måste kunden se till att alla tredje parter som skickas av säljaren eller den tredje part som skickas med orderbehandlingen kan skickas när du använder skräppostfilter.

2.9 Du samtycker till att du får fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor skickas till dig i PDF -formatet via e -post eller görs tillgängligt för nedladdning inom ditt kundkonto.

2.10 Fakturabeloppet som ska betalas måste betalas inom 14 dagar. Annars förbehåller sig säljaren rätten att dra tillbaka erbjudandet.
 

3. Rätt till uttag

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till uttagsrätt. Mer information till höger om avbokning uppstår från säljarens avbokningspolicy.
 

4. Priser och fraktvillkor

4.1 Alla priser som anges på säljarens webbplats är förståelige.

4.2 Efter beställning skickas kunden en faktura i form av en PDF via e -post. Transaktionsförhållandena sammanfattas på detta. Säljaren åtar sig att överlämna leveransnoten, men inte en kopia av fakturan, kunden. Att skriva ut fakturan kan utföras på det personliga kontot.

4.3 Förutom de angivna priserna tar säljaren fraktkostnader för leverans. Fraktkostnaderna kommuniceras tydligt till köparen om fraktkostnaderna och som en del av beställningsprocessen.

4.4 När det gäller leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det finnas ytterligare kostnader som säljaren inte är ansvarig och som ska bäras av kunden. Detta inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar av kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, valutakursavgifter) eller importskatt eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppkomma när det gäller överföring av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden betalar från ett land utanför Europeiska unionen.

4.5 Olika betalningsalternativ är tillgängliga för kunden, som anges i säljarens onlinebutik.

4.6 Kunden kan betala med kreditkort, av Sofortüberweisung.de eller per PayPal. Säljaren förbehåller sig dock rätten med varje beställning att inte erbjuda vissa betalningsmetoder och hänvisa till andra betalningsmetoder.

4.7 Om kunden kommer i betalning av betalning har säljaren rätt att begära standardintresse på 5 % över den grundläggande räntan P.A. som tillkännagavs av Europeiska centralbanken. Om en högre standardskada uppstår har säljaren rätt att hävda den.

4.8 Säljaren har rätt att använda betalningen av tjänsterna för pålitliga tredje parter vid behandling. Om kunden försenas av kunden kan säljaren tilldela sina fordringar till en inkassobyrå och överföra de personuppgifter som krävs för betalningsbehandling till denna tredje part. I händelse av inblandade tredje part anses betalningen endast göras i förhållande till oss om beloppet har gjorts tillgängligt för tredje part i enlighet med kontraktet, så att tredje part kan bortskaffa det utan begränsning.

4.9 Varorna säljs endast i kommersiellt tillgängliga mängder. Detta hänvisar till både antalet varor som beställts som en del av en beställning samt till uppgiften för flera beställningar av samma varor, där de enskilda beställningarna inkluderar ett sedvanligt hushåll.

 

5. Hänvisning till titeln

Om säljaren anländer i förväg, förbehåller han sig de levererade varorna tills det skyldiga inköpspriset är fullt betalt.
 

6. Garanti i enlighet med § 477 I BGB

Den 1 -åriga tillverkarens garanti beviljas från inköpsdatumet av Alpin Loacker GmbH, Kirlastraße 9, A - 6840 Götzis. Det gäller i hela Europa. Den lagstadgade garantilagen (ansvar för brister) är inte begränsad av garantin. Garantin inkluderar täckning av alla reparations- och fraktkostnader för defekter som inträffar under garantiperioden och som inte är baserade på slitage, normal konsumtion eller felaktig hantering. Kontakta den ovannämnda garantin i garantin. Efter att ha skickat in produkten och skickat in inköpsdokumentet repareras produkten sedan gratis eller utbyts av en motsvarande produkt.
 

7. Silning av kuponger

7.1 Kuponger som köps via säljarens onlinebutik kan endast lösas in i säljarens onlinebutik med hjälp av online -beställningsformuläret. En inlösen per telefon, brev, fax eller e -post är inte möjligt.

7.2 Kuponger och restkrediter för kuponger kan lösas in i slutet av det tredje året efter kupongs shoppingåret. Återstående kredit kommer att krediteras kundens kupongkonto vid utgångsdatumet.

7.3 Kuponger kan bara användas för att köpa varor och inte köpa andra kuponger.

7.4 Om värdet på kupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de andra betalningsmetoder som erbjuds av säljaren väljas för att betala skillnaden.

7.5 Med en beställning kan flera kuponger också lösas in.

7.6 En kontantbetalning av kuponger eller kupongkredit är inte möjlig.

7.7 Kupongen kan överföras. Säljaren kan tillhandahålla respektive ägare som löser in kupongen i säljarens onlinebutik med en befriande effekt. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt försumlig okunnighet om icke -autorisering, oförmåga för företag eller bristen på tillstånd att representera respektive ägare.
 

8. Tillämplig lag

För alla rättsliga relationer mellan parterna gäller lagen i den federala republiken Tyskland för att utesluta lagarna om internationellt köp av mobila varor. När det gäller konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån det skydd som beviljas av obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga bostad dras tillbaka.
 

9. Obs i enlighet med artikel 14 ODR -reglering

9.1 Kunder som är konsumenter i betydelsen § 13 BGB har möjligheten i händelse av en tvist om EU -portalen "Your Europe" (http://europa.eu/youraurope/citens/index_de.htm) En online arbitrationsprocess För att genomföra skiljedomsstyrelse. För att göra detta kan du använda EU: s online -skiljeplattform under URL: http // ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2 Online -skiljedomsförfarandet är inte en obligatorisk förutsättning för att kalla ansvariga vanliga rätter, men representerar ett alternativt sätt att eliminera skillnader som kan uppstå i samband med en avtalsenlig relation.

9.3. Sonsty nationella förordningar för genomförandet av skiljedomsförfaranden förblir inte av ovanstående föreskrifter i avsnitt 9.1 och 9.2.

Vi vill påpeka att online -plattformen för EU -kommissionen, som är avsedd på http://ec.europa.eu/consumers/ODR, för närvarande inte är tillgänglig för operativ online -tvistlösning (OS -plattform).
Vår e -postadress är: order@alpinloacker.at


10. jurisdiktion

Om kunden fungerar som en köpman, juridisk enhet enligt offentlig lag eller en särskild fond baserad på offentlig rätt baserad på den federala republiken Tysklands territorium, är den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister från detta kontrakt säljarens huvudkontor. Om kunden är baserad utanför den federala republiken Tysklands territorium, är säljarens plats för jurisdiktion för alla tvister från detta kontrakt om avtalet eller påståenden från kontraktet kan tillskrivas kundens professionella eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock rätt att ringa domstolen vid kundens säte.

Förändring av försäljningsvillkoren: Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på sin webbplats och dessa allmänna villkor. På beställningen gäller de allmänna villkoren som är i kraft vid tidpunkten för ordern av kunden, såvida inte en förändring av dessa villkor krävs enligt lag eller officiell order (i detta fall kan du också ansöka om order, som du gjort före). Om en förordning i dessa allmänna villkor är ineffektiva, ogiltiga eller av någon anledning, anses denna förordning sig separera och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående förordningarna.

Minderåriga: Vi erbjuder inte produkter att köpa från minderåriga. Våra produkter kan bara köpas av vuxna. Om kunden är under 18 år får han bara använda onlinebutiken med deltagande av en förälder eller juridisk vårdnadshavare

11. -FREE -produktåtgärder

Om vi ​​erbjuder gratis produkter i en action. Då kan en kund köpa en produkt eller köpa gratis. Dessa åtgärder är normala begränsade, så det skulle inte vara rättvist för andra kunder om du kunde beställa fler bitar. Därför är en kund endast motiverad för en gratis produkt.

12.Ungdomsskydd

Inlämnandet av alkohol till ungdomar under 18 år är förbjudet enligt lag. Vårt vinerbjudande riktar sig därför uteslutande mot vuxna. Med din beställning försäkrar du oss att mottagaren av varorna är äldre än 18 år.