Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Tällä sivulla on rajoitettu tuki selaimellesi. Suosittelemme vaihtamaan Edgeen, Chromeen, Safariin tai Firefoxiin.

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ zufriedene Kunden 💪 Premium Ausrüstung seit 1993 💚

Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö

Sisällysluettelo

Johdanto ja yleiskatsaus

Olemme laatineet tämän tietosuojaselosteen (versio 06.09.2021-111824947) tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen palvelun, joka vastaa Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sovellettavien kansallisten lakien mukaisesti selittääksemme sinulle, mitä henkilötietoja me rekisterinpitäjänä - ja toimeksiantamamme henkilötietojen käsittelijät (esim. palveluntarjoajat) - käsittelemme, tulemme käsittelemään tulevaisuudessa ja mitä laillisia vaihtoehtoja sinulla on. Käytetyt termit on ymmärrettävä sukupuolineutraaleiksi.
Lyhyesti sanottuna: Kerromme sinulle kattavasti sinusta käsittelemistämme tiedoista.

Tietosuojaselosteet kuulostavat yleensä hyvin teknisiltä ja niissä käytetään juridista terminologiaa. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on toisaalta kuvata sinulle tärkeimmät asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja avoimesti. Siltä osin kuin se edistää avoimuutta, teknistä termit selitetään lukijaystävällisesti, Linkit lisätietoja ja Grafiikka käytetään. Tällä tavoin ilmoitamme selkeästi ja yksinkertaisesti, että käsittelemme henkilötietoja liiketoimintamme yhteydessä vain, jos siihen on olemassa asianmukainen oikeusperusta. Tämä ei todellakaan ole mahdollista antamalla mahdollisimman lyhyitä, epäselviä ja juridisia selityksiä, kuten tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä on usein tapana tehdä internetissä. Toivon, että seuraavat selitykset ovat mielenkiintoisia ja informatiivisia, ja kenties niistä löytyy yksi tai kaksi tietoa, joita et vielä tiennyt.
Jos sinulla on vielä kysyttävää, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä alla tai painatuksessa mainittuun vastuulliseen toimistoon, seuraamaan annettuja linkkejä ja tutustumaan lisätietoihin kolmansien osapuolten sivustoilla. Painatuksesta löydät tietenkin myös yhteystietomme.

Soveltamisala

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita käsittelemme yrityksessämme, sekä kaikkiin henkilötietoihin, joita käsittelevät toimeksiantamamme yritykset (tilausten käsittelijät). Henkilötiedoilla tarkoitamme DSGVO:n 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, kuten henkilön nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan, että voimme tarjota ja laskuttaa palveluitamme ja tuotteitamme verkossa tai sen ulkopuolella. Tämän tietosuojakäytännön soveltamisalaan kuuluvat:

 • kaikki ylläpitämämme verkkopalvelut (verkkosivustot, verkkokaupat).
 • Sosiaalinen media ja sähköpostiviestintä
 • mobiilisovellukset älypuhelimiin ja muihin laitteisiin

Lyhyesti sanottuna: Tietosuojaseloste koskee kaikkia aloja, joilla henkilötietoja käsitellään yrityksessä edellä mainittujen kanavien kautta jäsennellysti. Jos solmimme kanssasi oikeussuhteita näiden kanavien ulkopuolella, ilmoitamme sinulle tarvittaessa erikseen.

Oikeusperusta

Seuraavassa tietosuojaselosteessa annamme sinulle avointa tietoa oikeudellisista periaatteista ja määräyksistä eli yleisen tietosuoja-asetuksen oikeusperustoista, joiden nojalla voimme käsitellä henkilötietoja.
EU:n lainsäädännön osalta viittaamme 27. huhtikuuta 2016 annettuun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEEN (EU) 2016/679. Voit luonnollisesti tutustua tähän EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen verkossa EUR-Lexissä, joka on EU:n lainsäädännön yhteyspiste osoitteessa. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 lue lisää.

Käsittelemme tietojasi vain, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta): Olet antanut meille suostumuksesi tietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkkinä voidaan mainita yhteydenottolomakkeella antamiesi tietojen tallentaminen.
 2. Sopimus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta): Käsittelemme tietojasi, jotta voimme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen tai sopimusta edeltävät velvoitteet. Jos esimerkiksi teemme kanssasi ostosopimuksen, tarvitsemme henkilötietoja etukäteen.
 3. Lakisääteinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Jos meitä koskee lakisääteinen velvoite, käsittelemme tietojasi. Meillä on esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää laskut kirjanpitoa varten. Nämä sisältävät yleensä henkilötietoja.
 4. Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta): Jos oikeutetut edut eivät rajoita perusoikeuksiasi, pidätämme oikeuden käsitellä henkilötietoja. Meidän on esimerkiksi käsiteltävä tiettyjä tietoja, jotta voimme käyttää verkkosivustoamme turvallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti. Tämä käsittely on siis oikeutettu etu.

Muita edellytyksiä, kuten yleisen edun mukaisen tallentamisen suorittaminen ja julkisen vallan käyttö sekä elintärkeiden etujen suojaaminen, ei yleensä ole. Jos tällainen oikeusperusta on merkityksellinen, se ilmoitetaan asianmukaisessa kohdassa.

EU:n asetuksen lisäksi sovelletaan myös kansallista lainsäädäntöä:

 • Osoitteessa Itävalta kyseessä on liittovaltion laki yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä (Tietosuojalaki), lyhyesti sanottuna DSG.
 • Osoitteessa Saksa soveltaa Liittovaltion tietosuojalakilyhyesti sanottuna BDSG.

Jos sovelletaan muita alueellisia tai kansallisia lakeja, ilmoitamme niistä seuraavissa kohdissa.

Vastuuhenkilön yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, löydät vastuuhenkilön tai -toimiston yhteystiedot alta:
ALPIN LOACKCKER GmbH
Kirlastraße 9
A - 6840 Götzis

Valtuutettu edustamaan: Felix Loacker
Sähköposti: felix@alpinloacker.at
Puhelin: +43 5523 55819
Jälki: https://www.alpinloacker.com/pages/impressum

Varastointiaika

Yleisenä kriteerinä meillä on, että säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että poistamme henkilötiedot heti, kun tietojen käsittelyn syytä ei enää ole. Joissakin tapauksissa olemme lain mukaan velvollisia säilyttämään tiettyjä tietoja myös sen jälkeen, kun alkuperäinen tarkoitus on lakannut olemasta olemassa, esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin.

Jos haluat, että tietosi poistetaan tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tiedot poistetaan mahdollisimman pian ja siltä osin kuin niiden säilyttämiseen ei ole velvollisuutta.

Ilmoitamme sinulle alla olevan tietojenkäsittelyn erityisestä kestosta, jos meillä on lisätietoja asiasta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaan sinulla on seuraavat oikeudet varmistaa, että tietoja käsitellään oikeudenmukaisesti ja avoimesti:

 • Sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja. Jos näin on, sinulla on oikeus saada kopio tiedoista ja seuraavat tiedot:
  • tarkoitus, jota varten suoritamme käsittelyn;
  • luokat eli käsiteltävät tietotyypit;
  • kuka näitä tietoja vastaanottaa ja jos tietoja siirretään kolmansiin maihin, miten turvallisuus voidaan taata;
  • kuinka kauan tietoja säilytetään;
  • oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevan oikeuden olemassaolosta ja oikeudesta vastustaa käsittelyä;
  • että voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (linkit näihin viranomaisiin löytyvät jäljempänä);
  • tietojen alkuperä, jos emme ole keränneet niitä sinulta;
  • tehdäänkö profilointia, eli analysoidaanko tietoja automaattisesti, jotta sinusta saadaan henkilökohtainen profiili.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan sinulla on oikeus oikaista tiedot, mikä tarkoittaa, että meidän on korjattava tiedot, jos havaitset niissä virheitä.
 • Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti, mikä tarkoittaa erityisesti sitä, että voit pyytää tietojesi poistamista.
 • Sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti, mikä tarkoittaa, että voimme vain säilyttää tiedot, mutta emme saa käyttää niitä enää.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklan mukaan sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa, että toimitamme sinulle pyynnöstä tietosi yleisessä muodossa.
 • Sinulla on oikeus vastustaa tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla, mikä edellyttää käsittelyn muuttamista täytäntöönpanon jälkeen.
  • Jos tietojesi käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleinen etu, julkisen vallan käyttö) tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettu etu), voit vastustaa käsittelyä. Tarkistamme sitten mahdollisimman pian, voimmeko laillisesti noudattaa tätä vastalausetta.
  • Jos tietoja käytetään suoramainonnan toteuttamiseen, voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Tällöin emme voi enää käyttää tietojasi suoramarkkinointiin.
  • Jos tietoja käytetään profilointiin, voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Tämän jälkeen emme saa enää käyttää tietojasi profilointiin.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaan sinulla voi olla oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn (esimerkiksi profilointiin).

Pähkinänkuoressa: Sinulla on oikeuksia - älä epäröi ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjään!

Jos uskot, että tietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä tai että tietosuojaoikeuksiasi on muutoin loukattu, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Itävallassa tämä on tietosuojaviranomainen, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.dsb.gv.at/ verkkosivusto. Saksassa kussakin osavaltiossa on tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Tietosuojasta ja tiedonvapaudesta vastaava liittovaltion valtuutettu (BfDI) lisätietoja. Seuraava paikallinen tietosuojaviranomainen on vastuussa yrityksestämme:

Itävalta Tietosuojaviranomainen

Pää: Tri Andrea Jelinek
Osoite:
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Puhelinnumero:
+43 1 52 152-0
Sähköpostiosoite:
dsb@dsb.gv.at
Verkkosivusto:
https://www.dsb.gv.at/

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Siirrämme tai käsittelemme tietoja EU:n ulkopuolisiin maihin (kolmansiin maihin) vain, jos annat suostumuksesi käsittelyyn, jos laki sitä vaatii tai jos se on sopimusteknisesti välttämätöntä ja joka tapauksessa vain siinä määrin kuin se on yleisesti sallittua. Suostumuksesi on useimmissa tapauksissa tärkein syy siihen, että tietoja käsitellään kolmansissa maissa. Henkilötietojen käsittely kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, jossa monet ohjelmistotoimittajat tarjoavat palveluja ja jossa niiden palvelimet sijaitsevat, voi tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan odottamattomilla tavoilla.

Huomautamme nimenomaisesti, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan Yhdysvaltoihin suuntautuvassa tiedonsiirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Yhdysvaltalaisten palveluiden (kuten Google Analyticsin) suorittama tietojenkäsittely voi johtaa siihen, että tietoja ei käsitellä ja tallenneta nimettöminä. Lisäksi Yhdysvaltain viranomaiset voivat päästä käsiksi yksittäisiin tietoihin. Lisäksi on mahdollista, että kerätyt tiedot voidaan yhdistää saman palveluntarjoajan muiden palveluiden tietoihin, jos sinulla on vastaava käyttäjätili. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään EU:n alueella sijaitsevia palvelimia, jos niitä tarjotaan.

Kerromme tarkemmin tietojen siirrosta kolmansiin maihin tarvittaessa tämän tietosuojakäytännön asianmukaisissa kohdissa.

Tietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötietojen suojaamiseksi olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan salaamme tai pseudonymisoimme henkilötiedot. Tällä tavoin teemme mahdollisuuksiemme rajoissa mahdollisimman vaikeaksi sen, että kolmannet osapuolet voivat päätellä henkilötietoja tiedoistamme.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa viitataan "tietosuojaan teknisen suunnittelun ja tietosuojaystävällisten oletusasetusten avulla", mikä tarkoittaa, että sekä ohjelmistot (esim. lomakkeet) että laitteistot (esim. pääsy palvelinhuoneeseen) suunnitellaan aina tietoturvaa silmällä pitäen ja että asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan. Seuraavassa käsitellään tarvittaessa yksityiskohtaisemmin erityistoimenpiteitä.

TLS-salaus https:n kanssa

TLS, salaus ja https kuulostavat hyvin teknisiltä, ja sitä ne ovatkin. Käytämme HTTPS-protokollaa (Hypertext Transfer Protocol Secure tarkoittaa "suojattua hypertekstinsiirtoprotokollaa"), jotta voimme siirtää tietoja salassa internetissä.
Tämä tarkoittaa, että kaikkien tietojen siirto selaimestasi verkkopalvelimellemme on suojattu - kukaan ei voi "kuunnella".

Olemme näin ollen ottaneet käyttöön lisäturvan ja täyttäneet tietosuojaa teknologisen suunnittelun avulla. DSGVO:n 25 artiklan 1 kohta). Käyttämällä TLS:ää (Transport Layer Security), joka on salausprotokolla turvallista tiedonsiirtoa varten Internetissä, voimme varmistaa luottamuksellisten tietojen suojan.
Voit tunnistaa tämän tiedonsiirtosuojauksen käytön pienestä lukkosymbolista. selaimen vasemmassa yläkulmassa, internet-osoitteen vasemmalla puolella (esim. beispielseite.de) ja https-järjestelmän käyttö (http:n sijaan) osana internet-osoitettamme.
Jos haluat tietää lisää salauksesta, suosittelemme Google-hakua "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", josta saat hyviä linkkejä lisätietoihin.

Viestintä

Yhteenveto viestinnästä
👥 Asianomaiset osapuolet: Kaikki, jotka ovat yhteydessä meihin puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella.
📓 Käsiteltävät tiedot: esim. puhelinnumero, nimi, sähköpostiosoite, lomakkeen tiedot. Lisätietoja tästä on kunkin käytetyn yhteystyypin kohdalla.
Tarkoitus: yhteydenpito asiakkaisiin, liikekumppaneihin jne.
📅 Säilytysaika: liiketoiminta-asiakirjan ja oikeudellisten vaatimusten kesto.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Kun otat meihin yhteyttä ja kommunikoit puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella, henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietoja käsitellään kysymyksesi käsittelyä ja siihen liittyvää liiketoimintaa varten. Tietoja säilytetään saman ajan tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Asianomaiset henkilöt

Edellä mainitut prosessit koskevat kaikkia niitä, jotka ottavat meihin yhteyttä tarjoamiemme viestintäkanavien kautta.

Puhelin

Kun soitat meille, puhelutiedot tallennetaan pseudonyymisti asianomaiseen päätelaitteeseen ja käytettyyn televiestintäpalveluntarjoajaan. Lisäksi tietoja, kuten nimi ja puhelinnumero, voidaan lähettää sähköpostitse ja tallentaa kyselyihin vastaamista varten. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoiminta-asia on saatu päätökseen ja kun lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

Sähköposti

Jos olet yhteydessä meihin sähköpostitse, tiedot voidaan tallentaa kyseiseen päätelaitteeseen (tietokone, kannettava tietokone, älypuhelin jne.) ja tiedot tallennetaan sähköpostipalvelimelle. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimi on saatu päätökseen ja kun lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

Online-lomakkeet

Jos olet yhteydessä meihin verkkolomakkeilla, tiedot tallennetaan verkkopalvelimellemme ja ne voidaan lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseemme. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimi on saatu päätökseen ja kun lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

Oikeusperusta

Tietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperustoihin:

 • DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus): Annat meille suostumuksesi tietojesi tallentamiseen ja niiden käyttämiseen edelleen liiketoiminta-asiakirjaan liittyviin tarkoituksiin;
 • DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus): Sopimuksen toteuttaminen sinun tai henkilötietojen käsittelijän, kuten puhelinpalvelun tarjoajan, kanssa edellyttää, tai meidän on käsiteltävä tietoja sopimusta edeltäviä toimia, kuten tarjouksen laatimista, varten;
 • DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut): Haluamme hoitaa asiakaskyselyt ja liiketoimintaviestinnän ammattimaisesti. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan tiettyjä teknisiä välineitä, kuten sähköpostiohjelmia, vaihtopalvelimia ja matkapuhelinoperaattoreita, jotta viestintä voisi toimia tehokkaasti.

Evästeet

Evästeiden yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: evästeestä riippuen. Lisätietoja saat jäljempänä tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.
📓 Käsitellyt tiedot: Riippuen käytetystä evästeestä. Lisätietoja saat jäljempänä tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.
📅 Säilytysaika: Keksistä riippuen voi vaihdella tunneista vuosiin.
⚖Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä evästeet ovat?

Verkkosivustomme käyttää HTTP-evästejä käyttäjäkohtaisten tietojen tallentamiseen.
Seuraavassa selitämme, mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään, jotta voit ymmärtää paremmin seuraavaa tietosuojakäytäntöä.

Aina kun selaat internetiä, käytät selainta. Suosittuja selaimia ovat Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ja Microsoft Edge. Useimmat verkkosivustot tallentavat pieniä tekstitiedostoja selaimeesi. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi.

Yhtä asiaa ei voi kiistää: Evästeet ovat todella hyödyllisiä pikku apureita. Lähes kaikki verkkosivustot käyttävät evästeitä. Tarkemmin sanottuna ne ovat HTTP-evästejä, sillä myös muita sovelluksia varten on olemassa muita evästeitä. HTTP-evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivustomme tallentaa tietokoneellesi. Nämä evästetiedostot sijoitetaan automaattisesti evästekansioon, joka on käytännössä selaimesi "aivot". Eväste koostuu nimestä ja arvosta. Evästettä määritettäessä on määritettävä myös yksi tai useampi määrite.

Evästeet tallentavat tiettyjä käyttäjätietoja sinusta, kuten kieli- tai henkilökohtaiset sivuasetukset. Kun palaat sivustollemme, selaimesi lähettää "käyttäjään liittyvät" tiedot takaisin sivustollemme. Evästeiden ansiosta sivustomme tietää, kuka olet, ja tarjoaa sinulle tuttuja asetuksia. Joissakin selaimissa jokaisella evästeellä on oma tiedostonsa, mutta toisissa, kuten Firefoxissa, kaikki evästeet tallennetaan yhteen tiedostoon.

Seuraavassa kuvassa on esitetty mahdollinen vuorovaikutus Chrome-selaimen ja verkkopalvelimen välillä. Tässä tapauksessa selain pyytää verkkosivustoa ja saa palvelimelta takaisin evästeen, jota selain käyttää uudelleen heti, kun se pyytää uutta sivua.

HTTP-evästeiden vuorovaikutus selaimen ja verkkopalvelimen välillä

On olemassa sekä ensimmäisen osapuolen että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet luodaan suoraan sivustollamme, kolmannen osapuolen evästeet luodaan yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla (esim. Google Analytics). Jokainen eväste on arvioitava erikseen, koska jokainen eväste tallentaa eri tietoja. Evästeen voimassaoloaika vaihtelee myös muutamasta minuutista muutamaan vuoteen. Evästeet eivät ole ohjelmistoja, eivätkä ne sisällä viruksia, troijalaisia tai muita "tuholaisia". Evästeet eivät myöskään pääse käsiksi tietokoneellasi oleviin tietoihin.

Esimerkiksi evästetiedot voivat näyttää tältä:

Nimi: _ga
Arvo:GA1.2.1326744211.152111824947-9
Käyttötarkoitus: Verkkosivuston kävijöiden erottelu
Viimeinen voimassaolopäivä:2 vuoden kuluttua

Selaimen pitäisi pystyä tukemaan näitä vähimmäiskokoja:

 • Vähintään 4096 tavua per eväste
 • Vähintään 50 evästettä verkkotunnusta kohti
 • Yhteensä vähintään 3000 keksiä

Mitä erilaisia evästeitä on olemassa?

Kysymys siitä, mitä evästeitä erityisesti käytämme, riippuu käytetyistä palveluista, ja sitä selvitetään tietosuojakäytännön seuraavissa kohdissa. Tässä vaiheessa haluamme keskustella lyhyesti HTTP-evästeiden eri tyypeistä.

Voimme erottaa toisistaan 4 evästetyyppiä:

Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat tarpeen verkkosivuston perustoimintojen varmistamiseksi. Näitä evästeitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun käyttäjä laittaa tuotteen ostoskoriin, jatkaa sen jälkeen surffailua muilla sivuilla ja siirtyy myöhemmin kassalle. Nämä evästeet eivät poista ostoskoria, vaikka käyttäjä sulkee selainikkunansa.

Tarkoituksenmukaiset evästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän käyttäytymisestä ja siitä, saako käyttäjä virheilmoituksia. Lisäksi näitä evästeitä käytetään myös latausajan ja verkkosivuston käyttäytymisen mittaamiseen eri selaimilla.

Tavoitteelliset evästeet
Nämä evästeet parantavat käyttäjäkokemusta. Esimerkiksi syötetyt sijainnit, fonttikoot tai lomaketiedot tallennetaan.

Mainonnan evästeet
Näitä evästeitä kutsutaan myös kohdentamisevästeiksi. Niitä käytetään yksilöllisesti mukautetun mainonnan toimittamiseen käyttäjälle. Tämä voi olla hyvin käytännöllistä, mutta myös hyvin ärsyttävää.

Kun vierailet verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään yleensä, minkä tyyppiset evästeet haluat sallia. Ja tietenkin tämä päätös tallennetaan myös evästeeseen.

Jos haluat tietää lisää evästeistä etkä pelkää teknistä dokumentaatiota, suosittelemme seuraavaa https://tools.ietf.org/html/rfc6265, IETF:n (Internet Engineering Task Force) kommenttipyyntö "HTTP State Management Mechanism".

Evästeiden avulla tapahtuvan käsittelyn tarkoitus

Tarkoitus riippuu viime kädessä kyseisestä evästeestä. Lisätietoja saat jäljempänä tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeet ovat pieniä apureita monissa eri tehtävissä. Valitettavasti ei ole mahdollista yleistää, mitä tietoja evästeisiin tallennetaan, mutta ilmoitamme sinulle käsiteltävistä tai tallennetuista tiedoista seuraavan tietosuojaselosteen puitteissa.

Evästeiden säilytysaika

Säilytysaika riippuu kulloisestakin evästeestä, ja se määritellään jäljempänä. Jotkin evästeet poistetaan alle tunnin kuluttua, toiset taas voivat säilyä tietokoneella useita vuosia.

Voit myös itse vaikuttaa varastointiaikaan. Voit poistaa kaikki evästeet manuaalisesti milloin tahansa selaimesi kautta (katso myös "Vastustamisoikeus" jäljempänä). Lisäksi suostumukseen perustuvat evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun suostumuksesi on peruutettu, jolloin tallennuksen laillisuus ei muutu siihen asti.

Vastustamisoikeus - miten voin poistaa evästeet?

Sinä päätät, miten ja haluatko käyttää evästeitä. Riippumatta siitä, mistä palvelusta tai verkkosivustolta evästeet ovat peräisin, sinulla on aina mahdollisuus poistaa tai poistaa evästeet käytöstä tai sallia evästeet vain osittain. Voit esimerkiksi estää kolmannen osapuolen evästeet mutta sallia kaikki muut evästeet.

Jos haluat selvittää, mitä evästeitä selaimeesi on tallennettu, jos haluat muuttaa tai poistaa evästeasetuksia, löydät tämän selaimesi asetuksista:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Näin voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko evästeen vai et. Menettely vaihtelee selaimen mukaan. Ohjeita kannattaa etsiä Googlesta hakusanalla "Delete Cookies Chrome" tai "Deactivate Cookies Chrome", jos kyseessä on Chrome-selain.

Oikeusperusta

Niin sanotut "evästesuuntaviivat" ovat olleet voimassa vuodesta 2009. Näissä todetaan, että evästeiden tallentaminen on laillinen toimi. suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) sinulta. EU:n jäsenvaltioissa suhtaudutaan kuitenkin edelleen hyvin eri tavoin näihin direktiiveihin. Itävallassa direktiivi on kuitenkin pantu täytäntöön televiestintälain (TKG) 96 §:n 3 momentilla. Saksassa evästedirektiiviä ei ole pantu täytäntöön kansallisena lainsäädäntönä. Sen sijaan tämä direktiivi pantiin suurelta osin täytäntöön telemedialain (TMG) 15 §:n 3 momentissa.

Ehdottoman välttämättömien evästeiden osalta, vaikka suostumusta ei olisikaan annettu, on olemassa seuraavat säännöt oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), jotka useimmissa tapauksissa ovat luonteeltaan taloudellisia. Haluamme tarjota verkkosivuston kävijöille miellyttävän käyttökokemuksen, ja siksi tietyt evästeet ovat usein ehdottoman välttämättömiä.

Jos käytetään evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä, tämä tapahtuu vain suostumuksellasi. Oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Seuraavissa kohdissa sinulle kerrotaan tarkemmin evästeiden käytöstä, mikäli käytetty ohjelmisto käyttää evästeitä.

Web hosting

Web hosting yhteenveto
👥 Asianomaiset osapuolet: Verkkosivuston kävijät.
🤝 Tarkoitus: verkkosivuston ammattimainen isännöinti ja toiminnan turvaaminen.
📓 Käsitellyt tiedot: IP-osoite, verkkosivustolla käynnin ajankohta, käytetty selain ja muita tietoja. Lisätietoja on jäljempänä tai kunkin käytetyn web-hosting-palveluntarjoajan luona.
📅 Varastointiaika: riippuu palveluntarjoajasta, mutta yleensä 2 viikkoa.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on web hosting?

Kun vierailet nykyään verkkosivustoilla, tiettyjä tietoja - myös henkilötietoja - luodaan ja tallennetaan automaattisesti, myös tällä verkkosivustolla. Näitä tietoja olisi käsiteltävä mahdollisimman vähän ja vain perustellusti. Verkkosivustolla tarkoitamme muuten verkkotunnuksen kaikkien verkkosivujen kokonaisuutta, eli kaikkea etusivusta (etusivu) viimeiseen alasivuun (kuten tämä). Verkkotunnuksella tarkoitamme esimerkiksi example.de tai example.com.

Jos haluat tarkastella verkkosivustoa näytöllä, käytät siihen ohjelmaa, jota kutsutaan verkkoselaimeksi. Tunnet luultavasti joitakin verkkoselaimia nimeltä: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Apple Safari.

Tämän selaimen on muodostettava yhteys toiseen tietokoneeseen, johon verkkosivuston koodi on tallennettu: verkkopalvelimeen. Verkkopalvelimen ylläpito on monimutkainen ja kallis tehtävä, minkä vuoksi sen hoitavat yleensä ammattimaiset palveluntarjoajat. Nämä tarjoavat web-hostingia ja takaavat siten verkkosivuston tietojen luotettavan ja virheettömän tallennuksen.

Kun tietokoneen (pöytäkoneen, kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen) selain muodostaa yhteyden ja kun tietoja siirretään verkkopalvelimelle ja verkkopalvelimelta, henkilötietoja voidaan käsitellä. Toisaalta tietokone tallentaa tietoja, ja toisaalta myös verkkopalvelimen on säilytettävä tietoja jonkin aikaa, jotta se toimisi moitteettomasti.

Esimerkkinä:

Selain ja verkkopalvelin

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 1. Verkkosivuston ammattimainen isännöinti ja sen toiminnan varmistaminen.
 2. ylläpitää toiminnallista ja tietoteknistä turvallisuutta
 3. Käyttäytymisen anonyymi arviointi tarjouksemme parantamiseksi ja tarvittaessa syytteeseen asettamiseksi tai korvausvaatimusten esittämiseksi.

Mitä tietoja käsitellään?

Jopa silloin, kun vierailet verkkosivustollamme juuri nyt, verkkopalvelimemme, joka on tietokone, johon tämä verkkosivusto on tallennettu, tallentaa yleensä automaattisesti esimerkiksi seuraavat tiedot

 • vierailemasi verkkosivuston täydellinen Internet-osoite (URL) (esim. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111824947).
 • Selain ja selainversio (esim. Chrome 87)
 • käytetty käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10).
 • aiemmin vierailtujen sivujen osoite (URL) (referrer URL) (esim. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/).
 • käytettävän laitteen isäntänimi ja IP-osoite (esim. COMPUTERNAME ja 194.23.43.121).
 • Päivämäärä ja kellonaika
 • tiedostoissa, niin sanotuissa verkkopalvelimen lokitiedostoissa

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Edellä mainitut tiedot säilytetään yleensä kahden viikon ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin, mutta emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että viranomaiset voivat tutustua näihin tietoihin lainvastaisen toiminnan yhteydessä.

Lyhyesti sanottuna: Palveluntarjoajamme (yritys, joka ylläpitää verkkosivustoamme erityisillä tietokoneilla (palvelimilla)) kirjaa vierailusi, mutta emme luovuta tietojasi eteenpäin ilman suostumusta!

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus web-hostingin yhteydessä perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettujen etujen suojaaminen), koska ammattimaisen hosting-palvelun käyttäminen palveluntarjoajan kanssa on välttämätöntä, jotta yritys voidaan esitellä internetissä turvallisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla ja jotta voidaan tarvittaessa esittää hyökkäyksiä ja esittää vaatimuksia.

Checkdomainin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme muun muassa checkdomainia, joka on web-hosting-palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja on saksalainen yritys checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Saksa. Lisätietoja checkdomainin käytön kautta käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/ .

Facebook-pikselin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Facebookin Facebook-pikseliä. Olemme ottaneet verkkosivuillamme käyttöön koodin tätä tarkoitusta varten. Facebook-pikseli on JavaScript-koodinpätkä, joka lataa kokoelman toimintoja, joiden avulla Facebook voi seurata käyttäjän toimia, jos olet tullut verkkosivustollemme Facebook-mainosten kautta. Kun esimerkiksi ostat tuotteen verkkosivustollamme, Facebook-pikseli käynnistyy ja tallentaa toimintasi verkkosivustollamme yhteen tai useampaan evästeeseen. Näiden evästeiden avulla Facebook voi verrata käyttäjätietojasi (asiakastietoja, kuten IP-osoite, käyttäjätunnus) Facebook-tilisi tietoihin. Tämän jälkeen Facebook poistaa nämä tiedot uudelleen. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä, eivätkä ne näy meille, ja niitä voidaan käyttää vain mainosten sijoittelun yhteydessä. Jos olet Facebook-käyttäjä ja olet kirjautunut sisään, vierailusi verkkosivustollamme liitetään automaattisesti Facebook-käyttäjätiliisi.

Haluamme esitellä palveluitamme ja tuotteitamme vain ihmisille, jotka ovat niistä todella kiinnostuneita. Facebook-pikselien avulla mainontatoimenpiteemme voidaan räätälöidä paremmin toiveidesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Näin Facebookin käyttäjät (jos he ovat sallineet henkilökohtaisen mainonnan) näkevät sopivaa mainontaa. Lisäksi Facebook käyttää kerättyjä tietoja analyysitarkoituksiin ja omiin mainoksiinsa.

Seuraavassa näytämme ne evästeet, jotka Facebook Pixel -ohjelman integroiminen testisivulle asetti. Huomaa, että nämä ovat vain esimerkkikeksejä. Eri evästeitä asetetaan sen mukaan, millaista vuorovaikutusta verkkosivustollamme harjoitetaan.

Nimi: _fbp
Arvo: fb.1.1568287647279.257405483-6111824947-7
Käyttötarkoitus: Facebook käyttää tätä evästettä mainostuotteiden näyttämiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi:fr
Arvo: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Tarkoitus: Tätä evästettä käytetään, jotta Facebook Pixel toimii oikein.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111824947-3
Arvo: Kirjoittajan nimi
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa esimerkiksi kommentin jättävän käyttäjän tekstin ja nimen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 12 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Arvo: https%3A%2F%2F%2Fwww.testseite...%2F (kirjoittajan URL-osoite)
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa verkkosivuston URL-osoitteen, jonka käyttäjä syöttää verkkosivustomme tekstikenttään.
Viimeinen voimassaolopäivä: 12 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Arvo: Kirjoittajan sähköpostiosoite
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa käyttäjän sähköpostiosoitteen, jos hän on antanut sen verkkosivustolla.
Viimeinen voimassaolopäivä: 12 kuukauden kuluttua

Huomautus:Edellä mainitut evästeet liittyvät yksittäisten käyttäjien käyttäytymiseen. Etenkin evästeiden käytön vuoksi muutoksia Facebookissa ei voi koskaan sulkea pois.

Jos olet kirjautuneena Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenvaihda ne itse. Jos et ole Facebook-käyttäjä, voit napsauttaa kohtaa http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ hallinnoimaan käyttöpohjaista verkkomainontaa. Siellä sinulla on mahdollisuus poistaa palveluntarjoajat käytöstä tai ottaa ne käyttöön.

Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tietojen käsittely tapahtuu pääasiassa Facebook Pixel -ohjelmalla. Tämä voi johtaa siihen, että tietoja ei käsitellä ja tallenneta nimettöminä. Lisäksi Yhdysvaltain viranomaiset voivat päästä käsiksi yksittäisiin tietoihin. Saattaa myös käydä niin, että nämä tiedot on yhdistetty muiden Facebook-palveluiden tietoihin, joissa sinulla on käyttäjätili.

Jos haluat lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöstä, suosittelemme, että luet yrityksen omat tietosuojakäytännöt osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php.

Facebookin automaattinen parannettu täsmäytys Tietosuojakäytäntö

Olemme myös ottaneet käyttöön automaattisen tarkennetun täsmäytyksen osana Facebook Pixel -ominaisuutta. Tämän Pikselin ominaisuuden avulla voimme lähettää Facebookille lisätietoina hashed-sähköpostin, nimen, sukupuolen, kaupungin, osavaltion, postinumeron ja syntymäajan tai puhelinnumeron, jos olet antanut meille nämä tiedot. Tämän aktivoinnin avulla voimme räätälöidä Facebookissa tapahtuvia mainoskampanjoita entistä tarkemmin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita palveluistamme tai tuotteistamme.

Google Analyticsin tietosuojakäytäntö

Google Analyticsin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi verkkotarjonnan optimoimiseksi.
📓 Käsitellyt tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Varastointiaika: käytetyistä ominaisuuksista riippuen
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Analytics?

Käytämme verkkosivuillamme amerikkalaisen Google Inc:n Google Analytics (GA) -analyysityökalua. Euroopan alueella Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Google-palveluista. Google Analytics kerää tietoja toiminnoistasi verkkosivustollamme. Kun esimerkiksi napsautat linkkiä, tämä toiminto tallennetaan evästeeseen ja lähetetään Google Analyticsille. Google Analyticsista saamiemme raporttien avulla voimme räätälöidä verkkosivustomme ja palvelumme paremmin mieltymystesi mukaan. Seuraavassa kerrotaan tarkemmin seurantatyökalusta ja kerrotaan erityisesti siitä, mitä tietoja tallennetaan ja miten voit estää sen.

Google Analytics on seurantatyökalu, jota käytetään verkkosivustomme liikenteen analysointiin. Jotta Google Analytics toimisi, verkkosivustomme koodiin on sisällytetty seurantakoodi. Kun vierailet verkkosivuillamme, tämä koodi tallentaa erilaisia toimia, joita teet verkkosivuillamme. Heti kun poistut verkkosivustoltamme, nämä tiedot lähetetään Google Analyticsin palvelimille ja tallennetaan sinne.

Google käsittelee tietoja, ja me saamme raportteja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Näihin raportteihin voivat kuulua muun muassa seuraavat:

 • Yleisöraportit: Yleisöraportit auttavat meitä tuntemaan käyttäjämme paremmin ja tietämään tarkemmin, ketkä ovat kiinnostuneita palvelustamme.
 • Mainosraportit: Mainosraportit auttavat meitä analysoimaan ja parantamaan verkkomainontaamme.
 • Hankintaraportit: Hankintaraportit antavat meille hyödyllistä tietoa siitä, miten voimme houkutella lisää ihmisiä palveluun.
 • Käyttäytymisraportit: Tämä kertoo meille, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa. Voimme seurata, mitä reittiä kuljeksit sivustollamme ja mitä linkkejä napsautat.
 • Konversioraportit: Konversio tarkoittaa sitä, että markkinointiviestin seurauksena tehdään haluttu toimi. Esimerkiksi kun siirryt pelkästä verkkosivuston kävijästä ostajaksi tai uutiskirjeen tilaajaksi. Näiden raporttien avulla saamme lisää tietoa siitä, miten markkinointitoimintamme tehoaa sinuun. Näin haluamme nostaa konversiolukua.
 • Reaaliaikaiset raportit: Tiedämme aina välittömästi, mitä verkkosivustollamme tapahtuu. Näemme esimerkiksi, kuinka moni käyttäjä lukee tätä tekstiä.

Miksi käytämme Google Analyticsia verkkosivustollamme?

Tavoitteemme tällä verkkosivustolla on selkeä: haluamme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Google Analyticsin tilastot ja tiedot auttavat meitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Tilastollisesti arvioidut tiedot antavat meille selkeän kuvan verkkosivustomme vahvuuksista ja heikkouksista. Toisaalta voimme optimoida sivustomme niin, että kiinnostuneet ihmiset löytävät sen helpommin Googlesta. Toisaalta tiedot auttavat meitä ymmärtämään sinua paremmin kävijänä. Näin tiedämme tarkalleen, mitä meidän on parannettava verkkosivustollamme, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Tiedot auttavat meitä myös toteuttamaan mainonta- ja markkinointitoimenpiteemme yksilöllisemmin ja kustannustehokkaammin. Loppujen lopuksi on järkevää esitellä tuotteitamme ja palveluitamme ihmisille, jotka ovat niistä kiinnostuneita.

Mitä tietoja Google Analytics tallentaa?

Google Analytics käyttää seurantakoodia, jolla luodaan satunnainen, yksilöllinen tunniste, joka liittyy selaimesi evästeeseen. Näin Google Analytics tunnistaa sinut uudeksi käyttäjäksi. Kun vierailet sivustollamme seuraavan kerran, sinut tunnistetaan "palaavaksi" käyttäjäksi. Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan yhdessä tämän käyttäjätunnuksen kanssa. Tämän ansiosta pseudonyymien käyttäjäprofiilien arviointi on ylipäätään mahdollista.

Jotta verkkosivustoamme voidaan analysoida Google Analyticsin avulla, seurantakoodiin on lisättävä kiinteistötunnus. Tiedot tallennetaan sitten vastaavaan ominaisuuteen. Jokaisen äskettäin luodun ominaisuuden kohdalla Google Analytics 4 -ominaisuus on vakio. Vaihtoehtoisesti voit myös luoda Universal Analytics -ominaisuuden. Käytetystä ominaisuudesta riippuen tietoja säilytetään eri pituisia aikoja.

Tunnisteita, kuten evästeitä ja sovelluksen yksilöintitunnuksia, käytetään mittaamaan vuorovaikutustasi verkkosivustollamme. Vuorovaikutukset ovat kaikenlaisia toimia, joita teet verkkosivustollamme. Jos käytät myös muita Googlen järjestelmiä (kuten Google-tiliä), Google Analyticsin kautta tuotetut tiedot voidaan yhdistää kolmannen osapuolen evästeisiin. Google ei jaa Google Analyticsin tietoja, ellei me sivuston ylläpitäjänä anna siihen lupaa. Poikkeuksia voi esiintyä, jos laki niin vaatii.

Google Analytics käyttää seuraavia evästeitä:

Nimi: _ga
Arvo: 2.1326744211.152111824947-5
Käyttötarkoitus: Oletusarvoisesti analytics.js käyttää evästettä _ga käyttäjän tunnuksen tallentamiseen. Periaatteessa sitä käytetään erottamaan verkkosivuston kävijät toisistaan.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: _gid
Arvo: 2.1687193234.152111824947-1
Tarkoitus:Evästettä käytetään myös erottamaan toisistaan verkkosivuston kävijät.
Viimeinen voimassaolopäivä:24 tunnin kuluttua

Nimi: _gat_gtag_UA_
Arvo: 1
Tarkoitus: Käytetään pyyntönopeuden alentamiseen. Jos Google Analytics tarjotaan Google Tag Managerin kautta, tämän evästeen nimi on _dc_gtm_ .
Viimeinen voimassaolopäivä: 1 minuutin kuluttua

Nimi: AMP_TOKEN
Arvo: ei tietoja
Käyttötarkoitus: Evästeessä on tunniste, jota voidaan käyttää käyttäjätunnuksen hakemiseen AMP-asiakastunnistuspalvelusta. Muut mahdolliset arvot ilmaisevat uloskirjautumisen, pyynnön tai virheen.
Viimeinen voimassaolopäivä:30 sekunnin kuluttua jopa vuoden ajan

Nimi: __utma
Arvo: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään seuraamaan käyttäytymistäsi verkkosivustolla ja mittaamaan suorituskykyä. Eväste päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: __utmt
Arvo: 1
Tarkoitus: Evästettäkäytetään _gat_gtag_UA_:n tavoinpyyntöjen määrän rajoittamiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä:10 minuutin kuluttua

Nimi: __utmb
Arvo: 3.10.1564498958
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään uusien istuntojen määrittämiseen. Se päivitetään aina, kun Google Analyticsille lähetetään uusia tietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä:30 minuutin kuluttua

Nimi: __utmc
Arvo: 167421564
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään uusien istuntojen määrittämiseen palaaville kävijöille. Tämä on istuntoeväste, ja se tallennetaan vain siihen asti, kunnes suljet selaimen uudelleen.
Viimeinen voimassaolopäivä: Selaimen sulkemisen jälkeen

Nimi: __utmz
Arvo: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=//
Käyttötarkoitus: Evästeen avulla tunnistetaan verkkosivuillemme tulevan liikenteen lähde. Tämä tarkoittaa, että eväste tallentaa, mistä tulit verkkosivustollemme. Tämä on voinut olla toinen sivu tai mainos.
Viimeinen voimassaolopäivä: 6 kuukauden kuluttua

Nimi: __utmv
Arvo: Ei erittelyä
Käyttötarkoitus: Evästettä käytetään käyttäjätietojen tallentamiseen. Se päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Huomautus:Luettelo ei ole tyhjentävä, sillä Google myös muuttaa evästeiden valintaa aika ajoin.

Tässä näytämme sinulle yleiskatsauksen tärkeimmistä Google Analyticsin avulla kerätyistä tiedoista:

Lämpökartat: Google luo niin sanottuja lämpökarttoja. Lämpökarttojen avulla näet juuri ne alueet, joita klikkaat. Tämä antaa meille tietoa siitä, missä "matkustat" sivustollamme.

Istunnon kesto: Google määrittelee istunnon keston ajaksi, jonka vietät sivustollamme poistumatta sieltä. Jos et ole ollut aktiivinen 20 minuuttiin, istunto päättyy automaattisesti.

Palautusprosentti (Paluukerroin:) Hyppääminen tarkoittaa sitä, että katsot vain yhden sivun verkkosivustollamme ja poistut sitten verkkosivustoltamme uudelleen.

Tilin luominen: Kun luot tilin tai teet tilauksen verkkosivustollamme, Google Analytics kerää nämä tiedot.

IP-osoite: IP-osoite näytetään vain lyhennetyssä muodossa, joten selkeä kohdentaminen ei ole mahdollista.

Sijainti: Maa ja likimääräinen sijaintisi voidaan määrittää IP-osoitteen perusteella. Tätä prosessia kutsutaan myös IP-sijainnin määrittämiseksi.

Tekniset tiedot: Teknisiä tietoja ovat esimerkiksi selaimen tyyppi, Internet-palveluntarjoajasi tai näytön tarkkuus.

Alkuperälähde: Google Analytics tai tietenkin olemme myös kiinnostuneita siitä, miltä verkkosivustolta tai mistä mainoksista tulit sivustollemme.

Muita tietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot, mahdolliset arvosanat, median toistaminen (esim. jos toistat videon sivustomme kautta), sisällön jakaminen sosiaalisen median kautta tai lisääminen suosikkeihisi. Luettelo ei ole täydellinen, ja se on vain yleinen ohjeistus Google Analyticsin tallentamista tiedoista.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Googlen palvelimet sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Useimmat palvelimet sijaitsevat Amerikassa, joten tietosi tallennetaan useimmiten amerikkalaisille palvelimille. Googlen datakeskusten tarkat sijainnit löydät täältä: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Tietosi on jaettu eri fyysisille tietovälineille. Tämän etuna on, että tiedot ovat nopeammin saatavilla ja paremmin suojattuja manipulointia vastaan. Jokaisessa Googlen datakeskuksessa on vastaavat hätäohjelmat tietojasi varten. Jos esimerkiksi Googlen laitteisto vikaantuu tai luonnonkatastrofit lamauttavat palvelimet, Googlen palvelun keskeytymisen riski on edelleen pieni.

Tietojen säilytysaika riippuu käytetyistä ominaisuuksista. Kun käytät uudempia Google Analytics 4 -ominaisuuksia, käyttäjätietojesi säilytysaika on 14 kuukautta. Muiden niin sanottujen tapahtumatietojen osalta voimme valita säilytysajaksi 2 kuukautta tai 14 kuukautta.

Universal Analytics -ominaisuuksien osalta käyttäjätietojen oletusarvoinen säilytysaika on 26 kuukautta. Tämän jälkeen käyttäjätietosi poistetaan. Meillä on kuitenkin mahdollisuus valita itse käyttäjätietojen säilytysaika. Käytettävissämme on viisi vaihtoehtoa tätä tarkoitusta varten:

 • Poistaminen 14 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 26 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 38 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 50 kuukauden kuluttua
 • Ei automaattista poistamista

Lisäksi on myös mahdollisuus, että tiedot poistetaan vasta, kun et enää vieraile verkkosivustollamme valitsemamme ajanjakson kuluessa. Tässä tapauksessa säilytysaika nollataan aina, kun vierailet verkkosivustollamme uudelleen määritellyn ajanjakson kuluessa.

Kun määritetty ajanjakso on päättynyt, tiedot poistetaan kerran kuukaudessa. Tämä säilytysaika koskee evästeisiin, käyttäjätunnistukseen ja mainostunnisteisiin (esim. DoubleClick-verkkotunnisteisiin) liittyviä tietojasi. Raportointitulokset perustuvat yhdistettyihin tietoihin, ja ne tallennetaan erillään käyttäjätiedoista. Aggregoidut tiedot ovat yksittäisten tietojen yhdistämistä suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus tutustua tietoihin, päivittää niitä, poistaa ne tai rajoittaa niiden käyttöä. Voit estää Google Analyticsia käyttämästä tietojasi poistamalla Google Analyticsin JavaScriptin (ga.js, analytics.js, dc.js) käytöstä selaimen lisäosan avulla. Voit ladata selaimen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ja asenna se. Huomaa, että tämä lisäosa poistaa vain Google Analyticsin tiedonkeruun käytöstä.

Jos haluat yleisesti ottaen poistaa evästeet käytöstä, poistaa ne tai hallita niitä (Google Analyticsista riippumatta), kullekin selaimelle on omat ohjeet:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Oikeusperusta

Google Analyticsin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, joka voi syntyä web-analyysityökalujen keräämisen yhteydessä.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä, jotta voimme parantaa tarjontaamme teknisesti ja taloudellisesti. Google Analyticsin avulla tunnistamme verkkosivuston virheet, voimme tunnistaa hyökkäykset ja parantaa taloudellista tehokkuutta. Oikeusperusta tälle on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google Analyticsia kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojen käsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevissa vastaanottajissa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Toivomme, että olemme pystyneet antamaan sinulle tärkeimmät tiedot Google Analytics -tietojen käsittelystä. Jos haluat lisätietoja seurantapalvelusta, suosittelemme näitä kahta linkkiä: http://www.google.com/analytics/terms/de.html ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Tag Managerin tietosuojakäytäntö

Google Tag Managerin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: yksittäisten seurantatyökalujen järjestäminen.
📓 Käsitellyt tiedot: Google Tag Manager ei tallenna itse mitään tietoja. Tiedot kerätään käytettyjen web-analyysityökalujen tunnisteiden avulla.
📅 Säilytysaika: riippuu käytetystä web-analytiikkatyökalusta.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Tag Manager?

Verkkosivustollamme käytämme Google Inc:n Google Tag Manageria. Euroopan alueella Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Googlen palveluista. Tämä tag manager on yksi monista Googlen hyödyllisistä markkinointituotteista. Google Tag Managerin kautta voimme keskitetysti integroida ja hallita eri seurantatyökalujen koodiosioita, joita käytämme verkkosivustollamme.

Tässä tietosuojakäytännössä haluamme selittää tarkemmin, mitä Google Tag Manager tekee, miksi käytämme sitä ja missä muodossa tietoja käsitellään.

Google Tag Manager on organisointityökalu, jonka avulla voimme sisällyttää ja hallita verkkosivuston tunnisteita keskitetysti ja käyttöliittymän kautta. Tunnisteet ovat pieniä koodin osia, jotka esimerkiksi tallentavat (seuraavat) toimintojasi verkkosivustollamme. Tätä tarkoitusta varten sivumme lähdekoodiin lisätään JavaScript-koodin osia. Tunnisteet ovat usein peräisin Googlen sisäisistä tuotteista, kuten Google Adsista tai Google Analyticsista, mutta myös muiden yritysten tunnisteet voidaan integroida ja hallita managerin kautta. Tällaiset tunnisteet suorittavat erilaisia tehtäviä. Ne voivat kerätä selaintietoja, syöttää tietoja markkinointityökaluille, upottaa painikkeita, asettaa evästeitä ja seurata käyttäjiä useilla eri verkkosivustoilla.

Miksi käytämme Google Tag Manageria verkkosivustollamme?

Kuten sanonta kuuluu: järjestäytyminen on puolet taistelusta! Tämä koskee tietenkin myös verkkosivustomme ylläpitoa. Jotta voimme tehdä verkkosivustostamme mahdollisimman hyvän sinulle ja kaikille tuotteistamme ja palveluistamme kiinnostuneille, tarvitsemme erilaisia seurantatyökaluja, kuten Google Analyticsia. Näiden työkalujen keräämät tiedot kertovat meille, mistä olet eniten kiinnostunut, missä voimme parantaa palveluitamme ja keille ihmisille meidän pitäisi edelleen näyttää tarjouksiamme. Jotta seuranta toimisi, meidän on upotettava verkkosivuillemme asianmukaiset JavaScript-koodit. Periaatteessa voisimme sisällyttää jokaisen yksittäisen seurantatyökalun koodiosan erikseen lähdekoodiin. Tämä vie kuitenkin paljon aikaa, ja on helppo menettää jälki. Siksi käytämme Google Tag Manageria. Voimme helposti integroida tarvittavat skriptit ja hallita niitä yhdestä paikasta. Lisäksi Google Tag Manager tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän, eikä ohjelmointitaitoja tarvita. Näin onnistumme pitämään järjestyksen tagiviidakossamme.

Mitä tietoja Google Tag Manager tallentaa?

Tag Manager itsessään on verkkotunnus, joka ei aseta evästeitä eikä tallenna mitään tietoja. Se toimii pelkkänä toteutettujen tunnisteiden "ylläpitäjänä". Tiedot kerätään eri verkkoanalyysityökalujen yksittäisillä tunnisteilla. Tiedot siirretään käytännössä Google Tag Managerin yksittäisiin seurantatyökaluihin, eikä niitä tallenneta.

Tilanne on kuitenkin täysin erilainen eri verkkoanalyysityökalujen, kuten Google Analyticsin, integroitujen tunnisteiden kanssa. Analyysityökalusta riippuen erilaisia tietoja verkkokäyttäytymisestäsi kerätään, tallennetaan ja käsitellään yleensä evästeiden avulla. Lue tätä varten tietosuojaa koskevat tekstit yksittäisistä analyysi- ja seurantatyökaluista, joita käytämme verkkosivustollamme.

Tag Manager -tilin asetuksissa olemme antaneet Googlelle luvan vastaanottaa meiltä anonymisoituja tietoja. Tämä koskee kuitenkin vain Tag Managerin käyttöä ja käyttöä, ei koodiosioiden kautta tallennettuja tietojasi. Annamme Googlen ja muiden tahojen vastaanottaa valikoituja tietoja anonymisoidussa muodossa. Näin ollen annamme suostumuksemme verkkosivustomme tietojen anonyymiin jakamiseen. Mitä tiivistettyjä ja nimettömiä tietoja tarkalleen ottaen välitetään, emme saaneet selville - pitkästä tutkimuksesta huolimatta. Google poistaa joka tapauksessa kaikki tiedot, joista verkkosivustomme voitaisiin tunnistaa. Google yhdistää tiedot satoihin muihin anonyymeihin verkkosivustotietoihin ja luo käyttäjätrendejä osana vertailuanalyysejä. Vertailuanalyysissä vertaamme omia tuloksiamme kilpailijoidemme tuloksiin. Prosessit voidaan optimoida kerättyjen tietojen perusteella.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Kun Google tallentaa tietoja, ne tallennetaan Googlen omille palvelimille. Palvelimet on sijoitettu eri puolille maailmaa. Suurin osa niistä sijaitsee Amerikassa. Osoitteessa https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de voit lukea tarkalleen, missä Googlen palvelimet sijaitsevat.

Voit lukea, kuinka kauan yksittäiset seurantatyökalut tallentavat tietojasi yksittäisiä työkaluja koskevista tietosuojaselosteista.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Google Tag Manager ei itse aseta evästeitä, mutta se hallinnoi eri seurantasivustojen tunnisteita. Yksittäisiä seurantatyökaluja koskevissa tietosuojaselosteissamme on yksityiskohtaista tietoa siitä, miten voit poistaa tai hallita tietojasi.

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi saatetaan tallentaa ja käsitellä EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisina nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei näin ollen saa yksinkertaisesti siirtää, tallentaa ja käsitellä turvattomiin kolmansiin maihin, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia suojatoimia (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

Oikeusperusta

Google Tag Managerin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, joka voi syntyä web-analyysityökalujen keräämisen yhteydessä.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä, jotta voimme parantaa tarjontaamme teknisesti ja taloudellisesti. Google Tag Managersin avulla voimme parantaa taloudellista tehokkuutta. Oikeusperusta tälle on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google Tag Manageria kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojen käsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevissa vastaanottajissa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Jos haluat lisätietoja Google Tag Managerista, suosittelemme usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteessa https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.


Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinoinnin yhteenveto
👥 Asianomaiset osapuolet: Uutiskirjeen tilaajat
🤝 Käyttötarkoitus: suoramarkkinointi sähköpostitse, ilmoitus järjestelmän kannalta merkityksellisistä tapahtumista.
📓 Käsitellyt tiedot: Rekisteröinnin aikana syötetyt tiedot, mutta ainakin sähköpostiosoite. Lisätietoja on kunkin käytetyn sähköpostimarkkinointityökalun kohdalla.
📅 Säilytysaika: Tilauksen kesto.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on sähköpostimarkkinointi?

Jotta pysyisit ajan tasalla, käytämme myös sähköpostimarkkinointia. Jos olet suostunut vastaanottamaan sähköpostiviestejä tai uutiskirjeitä, tietojasi käsitellään ja tallennetaan myös. Sähköpostimarkkinointi on verkkomarkkinoinnin osa-alue. Siinä lähetetään uutisia tai yleistä tietoa yrityksestä, tuotteista tai palveluista sähköpostitse tietylle henkilöryhmälle, joka on niistä kiinnostunut.

Jos haluat osallistua sähköpostimarkkinointiimme (yleensä uutiskirjeen välityksellä), sinun tarvitsee yleensä vain rekisteröityä sähköpostiosoitteesi kanssa. Tätä varten täytät verkkolomakkeen ja lähetät sen. Voimme kuitenkin myös pyytää sinua ilmoittamaan tittelisi ja nimesi, jotta voimme kirjoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Periaatteessa uutiskirjeisiin rekisteröityminen toimii niin sanotun "kaksinkertaisen suostumuksen menettelyn" avulla. Kun olet rekisteröitynyt uutiskirjeeseemme verkkosivustollamme, saat sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan uutiskirjeeseen rekisteröitymisesi. Näin varmistetaan, että sähköpostiosoite kuuluu sinulle eikä kukaan ole rekisteröitynyt kolmannen osapuolen sähköpostiosoitteella. Me tai käyttämämme ilmoitustyökalu kirjaa jokaisen yksittäisen tilauksen. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme todistaa, että rekisteröintiprosessi on oikeudellisesti oikein. Yleensä rekisteröintiaika, rekisteröinnin vahvistuksen ajankohta ja IP-osoitteesi tallennetaan. Lisäksi se kirjataan myös, kun teet muutoksia tallennettuihin tietoihin.

Miksi käytämme sähköpostimarkkinointia?

Haluamme luonnollisesti pitää sinuun yhteyttä ja kertoa sinulle aina tärkeimmät uutiset yrityksestämme. Tätä varten käytämme muun muassa sähköpostimarkkinointia - jota usein kutsutaan vain "uutiskirjeiksi" - olennaisena osana verkkomarkkinointiamme. Jos hyväksyt tämän tai se on laillisesti sallittua, lähetämme sinulle uutiskirjeitä, järjestelmäsähköposteja tai muita ilmoituksia sähköpostitse. Kun käytämme seuraavassa tekstissä termiä "uutiskirje", tarkoitamme lähinnä säännöllisesti lähetettäviä sähköpostiviestejä. Emme tietenkään halua ärsyttää sinua millään tavalla uutiskirjeillämme. Siksi pyrimme aina tarjoamaan vain asiaankuuluvaa ja kiinnostavaa sisältöä. Voit esimerkiksi oppia lisää yrityksestämme, palveluistamme tai tuotteistamme. Koska kehitämme jatkuvasti tarjouksiamme, saat myös aina uutiskirjeemme kautta tietää, milloin on uutisia tai milloin tarjoamme erityisiä, tuottoisia kampanjoita. Jos käytämme palveluntarjoajaa, joka tarjoaa sähköpostimarkkinointiin ammattimaista postitustyökalua, teemme sen voidaksemme tarjota sinulle nopeita ja turvallisia uutiskirjeitä. Sähköpostimarkkinoinnin tarkoituksena on pääasiassa tiedottaa sinulle uusista tarjouksista ja myös päästä lähemmäksi yritystavoitteitamme.

Mitä tietoja käsitellään?

Jos sinusta tulee uutiskirjeemme tilaaja verkkosivustomme kautta, vahvistat sähköpostilistan jäsenyyden sähköpostitse. IP-osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi lisäksi voidaan tallentaa myös tittelisi, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Kuitenkin vain, jos hyväksyt tietojen tallentamisen. Tällaisiksi merkityt tiedot ovat välttämättömiä, jotta voit osallistua tarjottuun palveluun. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos et anna niitä, et voi käyttää palvelua. Lisäksi saatetaan tallentaa tietoja laitteestasi tai verkkosivustomme haluamastasi sisällöstä. Lisätietoja tietojen tallentamisesta verkkosivustolla vieraillessasi löydät kohdasta "Automaattinen tietojen tallentaminen". Tallennamme suostumuksesi, jotta voimme aina todistaa, että se on lakiemme mukainen.

Tietojen käsittelyn kesto

Jos poistat sähköpostiosoitteesi sähköpostin/uutiskirjeen jakelulistalta, voimme säilyttää osoitteesi enintään kolmen vuoden ajan oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme edelleen todistaa, että annoit suostumuksesi tuolloin. Saatamme käsitellä näitä tietoja vain, jos meidän on puolustautua mahdollisia vaatimuksia vastaan.

Jos kuitenkin vahvistat, että olet antanut meille suostumuksesi uutiskirjeen tilaamiseen, voit milloin tahansa esittää yksittäisen poistopyynnön. Jos vastustat suostumusta pysyvästi, pidätämme oikeuden tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle. Niin kauan kuin olet vapaaehtoisesti tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietenkin myös sähköpostiosoitteesi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa uutiskirjetilauksesi milloin tahansa. Sinun tarvitsee vain peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeen tilaamiseen. Tämä kestää yleensä vain muutaman sekunnin tai yhden tai kaksi napsautusta. Useimmissa tapauksissa löydät linkin uutiskirjeen tilauksen peruuttamiseen suoraan jokaisen sähköpostin lopusta. Jos et todellakaan löydä linkkiä uutiskirjeestä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, niin peruutamme uutiskirjetilauksesi välittömästi.

Oikeusperusta

Uutiskirjeemme lähettäminen perustuu suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tämä tarkoittaa, että voimme lähettää sinulle uutiskirjeen vain, jos olet rekisteröitynyt siihen aktiivisesti etukäteen. Voimme tarvittaessa lähettää sinulle myös mainosviestejä Saksan sopimattomasta kilpailusta annetun lain (UWG) 7 §:n 3 momentin perusteella, jos olet tullut asiakkaaksemme etkä ole vastustanut sähköpostiosoitteesi käyttöä suoramainontaan.

Tietoa erityisistä sähköpostimarkkinointipalveluista ja siitä, miten ne käsittelevät henkilötietoja - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Verkkomarkkinointi

Verkkomarkkinoinnin tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi verkkotarjonnan optimoimiseksi.
📓 Käsitellyt tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan myös käsitellä. Lisätietoja tästä saat kulloinkin käytetystä verkkomarkkinointityökalusta.
📅 Säilytysaika: riippuen käytetyistä verkkomarkkinointivälineistä.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on verkkomarkkinointi?

Verkkomarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, jotka toteutetaan verkossa markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi, kuten brändin tunnettuuden lisäämiseksi tai kaupan solmimiseksi. Lisäksi verkkomarkkinointitoimenpiteidemme tavoitteena on kiinnittää ihmisten huomio verkkosivuihimme. Jotta voisimme esitellä tarjouksemme monille kiinnostuneille ihmisille, harjoitamme verkkomarkkinointia. Tähän liittyy yleensä verkkomainontaa, sisältömarkkinointia tai hakukoneoptimointia. Jotta voimme käyttää verkkomarkkinointia tehokkaasti ja kohdennetusti, myös henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään. Toisaalta tiedot auttavat meitä näyttämään sisältöämme vain niille ihmisille, jotka ovat todella kiinnostuneita siitä, ja toisaalta voimme mitata verkkomarkkinointitoimenpiteidemme mainosmenestystä.

Miksi käytämme verkkomarkkinointivälineitä?

Haluamme näyttää verkkosivustomme kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarjonnastamme. Olemme tietoisia siitä, että tämä ei ole mahdollista ilman tietoisesti asetettuja toimenpiteitä. Siksi teemme verkkomarkkinointia. On olemassa erilaisia työkaluja, jotka helpottavat meitä työskentelemään verkkomarkkinointitoimenpiteidemme parissa ja antavat lisäksi aina parannusehdotuksia tietojen avulla. Näin voimme kohdentaa kampanjamme tarkemmin kohderyhmälle. Näiden käyttämiemme verkkomarkkinointivälineiden tarkoituksena on siis viime kädessä optimoida tarjouksemme.

Mitä tietoja käsitellään?

Jotta verkkomarkkinointimme toimisi ja toimenpiteiden onnistumista voitaisiin mitata, käyttäjäprofiileja luodaan ja tietoja tallennetaan esimerkiksi evästeisiin (nämä ovat pieniä tekstitiedostoja). Näiden tietojen avulla voimme paitsi sijoittaa mainoksia klassisessa mielessä, myös suoraan verkkosivuillamme ja näyttää sisältöämme haluamallasi tavalla. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erilaisia kolmannen osapuolen työkaluja, jotka tarjoavat näitä toimintoja ja vastaavasti myös keräävät ja tallentavat tietoja sinusta. Nimetyt evästeet tallentavat esimerkiksi sen, millä verkkosivuilla olet vieraillut verkkosivustollamme, kuinka kauan olet katsellut näitä sivuja, mitä linkkejä tai painikkeita olet napsauttanut tai miltä verkkosivustolta olet tullut meille. Lisäksi voidaan tallentaa teknisiä tietoja. Esimerkiksi IP-osoitteesi, käyttämäsi selain, mistä päätelaitteesta vierailet verkkosivustollamme tai aika, jolloin vierailit verkkosivustollamme ja milloin poistuit sieltä uudelleen. Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme myös määrittää sijaintisi, voimme myös tallentaa ja käsitellä sitä.

IP-osoitteesi tallennetaan pseudonymisoidussa muodossa (eli lyhennettynä). Yksilölliset tiedot, joista sinut voidaan suoraan tunnistaa henkilönä, kuten nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, tallennetaan myös vain pseudonymisoidussa muodossa osana mainonta- ja verkkomarkkinointiprosesseja. Näin ollen emme pysty tunnistamaan sinua henkilönä, vaan meillä on vain käyttäjäprofiileihin tallennetut pseudonymisoidut tiedot.

Tietyissä olosuhteissa evästeitä voidaan käyttää myös muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samoja mainosvälineitä, analysoida ja käyttää mainostarkoituksiin. Tiedot voidaan tallentaa myös mainostyökalujen tarjoajien palvelimille.

Poikkeustapauksissa käyttäjäprofiileihin voidaan tallentaa myös yksilöllisiä tietoja (nimi, sähköpostiosoite jne.). Nämä tiedot tallennetaan esimerkiksi, jos olet jäsenenä sosiaalisessa mediassa, jota käytämme verkkomarkkinointitoimenpiteissämme, ja verkosto yhdistää aiemmin saadut tiedot käyttäjäprofiiliin.

Kaikkien käyttämiemme mainostyökalujen, jotka tallentavat palvelimilleen tietoja sinusta, avulla saamme aina vain koottuja tietoja emmekä koskaan tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa yksilönä. Tiedot osoittavat vain, kuinka hyvin mainostoimenpiteet toimivat. Näemme esimerkiksi, mitkä toimenpiteet ovat saaneet sinut tai muut käyttäjät tulemaan verkkosivustollemme ja ostamaan sieltä palvelun tai tuotteen. Analyysien perusteella voimme tulevaisuudessa parantaa mainostarjontaamme ja mukauttaa sitä entistä tarkemmin kiinnostuneiden henkilöiden tarpeisiin ja toiveisiin.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn keston jäljempänä, jos meillä on lisätietoja asiasta. Käsittelemme henkilötietoja yleensä vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Evästeisiin tallennettuja tietoja säilytetään eri pituisia aikoja. Jotkin evästeet poistetaan heti, kun poistut verkkosivustolta, mutta toiset evästeet voivat säilyä selaimessasi useita vuosia. Yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteissa on yleensä tarkat tiedot palveluntarjoajan käyttämistä yksittäisistä evästeistä.

Vastustamisoikeus

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi evästeiden tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön milloin tahansa. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää tietojen keräämisen evästeiden avulla myös hallinnoimalla, poistamalla tai poistamalla evästeet selaimestasi. Käsittelyn lainmukaisuus säilyy muuttumattomana, kunnes se peruutetaan.

Koska verkkomarkkinointityökalut saattavat yleensä käyttää evästeitä, suosittelemme myös, että luet evästeitä koskevan yleisen tietosuojaselosteen. Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietoja tallennetaan ja käsitellään, sinun on luettava kyseisten työkalujen tietosuojaselosteet.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiseen, tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on tämä suostumus. Mukaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, joka voi tapahtua verkkomarkkinointivälineillä kerätyistä tiedoista.

Meillä on myös oikeutettu etu mitata verkkomarkkinointitoimenpiteitä anonymisoidussa muodossa, jotta voimme optimoida tarjoustamme ja toimenpiteitämme saatujen tietojen avulla. Tätä vastaava oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Tietoa erityisistä verkkomarkkinointivälineistä - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Google Ads (Google AdWords) muuntumisen seurannan tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: taloudellinen menestys ja palvelumme suorituskyvyn optimointi.
📓 Käsitellyt tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan myös käsitellä.
📅 Säilytysaika: muuntamisevästeet vanhentuvat yleensä 30 päivän kuluttua, eivätkä ne välitä henkilötietoja.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Ads Conversion Tracking?

Käytämme Google Adsia (aiemmin Google AdWords) verkkomarkkinointitoimenpiteenä markkinoidaksemme tuotteitamme ja palveluitamme. Tällä tavoin haluamme kiinnittää entistä useamman ihmisen huomion laadukkaisiin tarjouksiimme internetissä. Osana Google Adsin kautta tapahtuvia mainostoimia käytämme Google Inc:n konversioseurantaa verkkosivustollamme. Euroopassa Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kuitenkin kaikista Google-palveluista. Tämän ilmaisen seurantatyökalun avulla voimme mukauttaa mainostarjontaamme paremmin kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan. Seuraavassa artikkelissa kerromme tarkemmin, miksi käytämme konversioseurantaa, mitä tietoja prosessin aikana tallennetaan ja miten voit estää tietojen tallentamisen.

Google Ads (aiemmin Google AdWords) on Google Inc:n sisäinen verkkomainontajärjestelmä. Olemme vakuuttuneita tarjouksemme laadusta ja haluamme, että mahdollisimman monet ihmiset tutustuvat verkkosivustoomme. Verkkosektorilla Google Ads tarjoaa tähän parhaan alustan. Haluamme tietysti myös saada tarkan yleiskuvan mainoskampanjoidemme kustannus-hyötysuhteesta. Siksi käytämme Google Adsin konversioseurantatyökalua.

Mutta mitä muuntaminen oikeastaan on? Konversio tapahtuu, kun siirryt puhtaasti kiinnostuneesta verkkosivuston kävijästä toimivaksi kävijäksi. Tämä tapahtuu aina, kun napsautat mainostamme ja suoritat jonkin toisen toiminnon, kuten vierailet verkkosivustollamme. Googlen konversioseurantatyökalun avulla tallennamme, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun käyttäjä klikkaa Google Ads -mainosta. Voimme esimerkiksi nähdä, onko tuotteita ostettu, palveluita käytetty tai ovatko käyttäjät tilanneet uutiskirjeemme.

Miksi käytämme Google Adsin konversioseurantaa verkkosivustollamme?

Käytämme Google-mainoksia kiinnittääksemme huomiota tarjouksiimme muilla verkkosivustoilla. Tavoitteena on varmistaa, että mainoskampanjamme tavoittavat vain ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tarjouksistamme. Konversioseurantatyökalun avulla voimme nähdä, mitkä avainsanat, mainokset, mainosryhmät ja kampanjat johtavat haluttuihin asiakastoimiin. Näemme, kuinka moni asiakas on vuorovaikutuksessa mainoksiemme kanssa jollakin laitteella ja tekee sitten konversion. Näiden tietojen avulla voimme laskea kustannus-hyötysuhteen, mitata yksittäisten mainostoimenpiteiden onnistumista ja optimoida verkkomarkkinointitoimenpiteemme. Voimme myös käyttää saamiamme tietoja tehdäksemme verkkosivustostamme sinulle kiinnostavamman ja mukauttaa mainostarjontaamme entistä yksilöllisemmin tarpeisiisi.

Mitä tietoja tallennetaan Google Adsin konversioseurannassa?

Olemme integroineet verkkosivuillemme konversioseurantatunnisteen tai koodinpätkän voidaksemme paremmin analysoida tiettyjä käyttäjien toimia. Jos nyt napsautat jotakin Google Ads -mainostamme, Googlen verkkotunnus tallentaa "Conversion"-evästeen tietokoneellesi (yleensä selaimeen) tai mobiililaitteellesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentavat tietoja tietokoneellesi.

Tässä ovat Googlen konversioseurannan tärkeimpien evästeiden tiedot:

Nimi: Muuntaminen
Arvo:EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111824947-3
Maksun tarkoitus: Tämä eväste tallentaa jokaisen muuntamisen, jonka teet sivustollamme sen jälkeen, kun olet tullut meille Google-mainoksen kautta.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: _gac
Arvo:1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Käyttötarkoitus:Tämä on klassinen Google Analyticsin eväste, ja sitä käytetään eri toimintojen tallentamiseen verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Huomautus: Eväste _gac esiintyy vain Google Analyticsin yhteydessä. Edellä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, sillä Google käyttää myös muita evästeitä analyyttisiin tarkoituksiin.

Heti kun suoritat toiminnon verkkosivustollamme, Google tunnistaa evästeen ja tallentaa toimintasi niin sanottuna konversiona. Niin kauan kuin surffaat verkkosivuillamme ja eväste ei ole vielä vanhentunut, me ja Google tunnistamme, että löysit meidät Google Ads -mainoksemme kautta. Eväste luetaan ja lähetetään takaisin Google Adsille muuntotietojen kanssa. On myös mahdollista, että muita evästeitä käytetään konversioiden mittaamiseen. Google Adsin konversioseurantaa voidaan tarkentaa ja parantaa Google Analyticsin avulla. Googlen eri paikoissa verkossa näyttämiä mainoksia varten verkkotunnuksemme alle voidaan asettaa evästeitä nimeltä "__gads" tai "_gac". Syyskuusta 2017 lähtien analytics.js on tallentanut erilaisia kampanjatietoja _gac-evästeen avulla. Eväste tallentaa nämä tiedot heti, kun vierailet jollakin sivuillamme, joille on asetettu automaattinen Google Ads -merkintä. Toisin kuin Googlen verkkotunnuksia varten asetetut evästeet, Google voi lukea näitä muuntamisevästeitä vain silloin, kun olet verkkosivustollamme. Emme kerää tai vastaanota henkilötietoja. Saamme Googlelta raportin, joka sisältää tilastollisia arvioita. Saamme esimerkiksi selville mainostamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja näemme, mitkä mainostoimenpiteet saivat hyvän vastaanoton.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Tässä vaiheessa haluamme huomauttaa, että emme voi vaikuttaa siihen, miten Google käyttää kerättyjä tietoja. Googlen mukaan tiedot on salattu ja tallennettu suojatuille palvelimille. Useimmissa tapauksissa muuntamisevästeet vanhentuvat 30 päivän kuluttua, eivätkä ne välitä henkilötietoja. Evästeiden "Conversion" ja "_gac" (jota käytetään Google Analyticsin yhteydessä) voimassaoloaika on 3 kuukautta.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Sinulla on mahdollisuus olla osallistumatta Google Adsin konversioseurantaan. Jos poistat Googlen konversioseurantaevästeen käytöstä selaimesi kautta, estät konversioseurannan. Tässä tapauksessa sinua ei sisällytetä seurantatyökalun tilastoihin. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimessasi milloin tahansa. Tämä toimii hieman eri tavalla jokaisessa selaimessa. Täältä löydät ohjeet evästeiden hallintaan selaimessasi:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Näin voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko evästeen vai et. Lataamalla ja asentamalla tämän selainliitännäisen osoitteeseen https://support.google.com/ads/answer/7395996 poistaa myös kaikki "mainosevästeet" käytöstä. Muista, että poistamalla nämä evästeet käytöstä et estä mainoksia, vaan ainoastaan henkilökohtaista mainontaa.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Google Ads Conversion Tracking -palvelun käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tämä suostumus. Mukaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, joka voi tapahtua Google Ads Conversion Tracking -palvelun keräämisen yhteydessä.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Google Ads Conversion Tracking -palvelua verkkopalvelumme ja markkinointitoimenpiteidemme optimoimiseksi. Tätä vastaava oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google Ads Conversion Tracking -palvelua kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojen käsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevissa vastaanottajissa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Jos haluat lisätietoja Googlen tietosuojasta, suosittelemme Googlen yleistä tietosuojakäytäntöä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Yhteenveto evästeiden suostumuksen hallinta-alustasta
👥 Asianomaiset osapuolet: Verkkosivuston kävijät
Tarkoitus: Suostumuksen hankkiminen ja hallinnointi tiettyjä evästeitä ja siten tiettyjen työkalujen käyttöä varten.
📓 Käsitellyt tiedot: Tietoja, joita käytetään evästeasetusten hallintaan, kuten IP-osoite, suostumuksen ajankohta, suostumuksen tyyppi, yksittäiset suostumukset. Lisätietoja on kunkin käytetyn työkalun kohdalla.
📅 Säilytysaika: Käytetystä työkalusta riippuen on varauduttava useiden vuosien säilytysaikoihin.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on evästeiden suostumuksen hallintajärjestelmä?

Käytämme verkkosivuillamme Consent Management Platform (CMP) -ohjelmistoa, joka helpottaa meitä ja sinua käsittelemään oikein ja turvallisesti käytettäviä skriptejä ja evästeitä. Ohjelmisto luo automaattisesti evästeiden ponnahdusikkunan, skannaa ja tarkistaa kaikki skriptit ja evästeet, antaa evästesuostumuksen tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja auttaa meitä ja sinua seuraamaan kaikkia evästeitä. Useimmissa evästeiden suostumuksen hallintatyökaluissa kaikki olemassa olevat evästeet tunnistetaan ja luokitellaan. Verkkosivuston kävijä päättää sitten itse, sallitaanko ja mitä skriptejä ja evästeitä hän sallii tai ei salli. Seuraava kuva havainnollistaa selaimen, verkkopalvelimen ja CMP:n välistä suhdetta.

Yleiskatsaus suostumusten hallintaympäristöön

Miksi käytämme evästeiden hallintatyökalua?

Tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista avoimuutta tietosuojan alalla. Lisäksi meillä on myös lakisääteinen velvollisuus tehdä niin. Haluamme ilmoittaa sinulle mahdollisimman hyvin kaikista työkaluista ja evästeistä, jotka voivat tallentaa ja käsitellä tietojasi. Sinulla on myös oikeus päättää itse, mitkä evästeet hyväksyt ja mitkä et. Jotta voimme myöntää sinulle tämän oikeuden, meidän on ensin tiedettävä tarkalleen, mitkä evästeet ovat päätyneet verkkosivustollemme. Evästeiden hallintatyökalun ansiosta, joka tarkistaa säännöllisesti verkkosivuston kaikkien olemassa olevien evästeiden osalta, tiedämme kaikista evästeistä ja voimme antaa sinulle DSGVO:n mukaisia tietoja niistä. Tämän jälkeen voit hyväksyä tai hylätä evästeet suostumusjärjestelmän kautta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeiden hallintatyökalun avulla voit hallita jokaista yksittäistä evästettä itse ja hallita täysin tietojesi tallennusta ja käsittelyä. Suostumusilmoitus tallennetaan, jotta meidän ei tarvitse kysyä sitä joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme uudelleen, ja jotta voimme myös todistaa suostumuksesi, jos laki sitä vaatii. Tämä tallennetaan joko opt-in-evästeeseen tai palvelimelle. Evästeiden hallintatyökalun tarjoajasta riippuen evästesuostumuksesi säilytysaika vaihtelee. Useimmissa tapauksissa näitä tietoja (esim. pseudonyymi käyttäjätunnus, suostumuksen antamisajankohta, evästeluokkia tai -työkaluja koskevat tiedot, selain- ja laitetiedot) säilytetään enintään kaksi vuotta.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn keston jäljempänä, jos meillä on lisätietoja asiasta. Käsittelemme henkilötietoja yleensä vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Evästeisiin tallennettuja tietoja säilytetään eri pituisia aikoja. Jotkin evästeet poistetaan heti, kun poistut verkkosivustolta, mutta toiset evästeet saattavat säilyä selaimessasi useita vuosia. Tietojen käsittelyn tarkka kesto riippuu käytetystä välineestä, mutta useimmissa tapauksissa on varauduttava useiden vuosien säilytysaikaan. Yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteissa on yleensä tarkat tiedot tietojenkäsittelyn kestosta.

Vastustamisoikeus

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön milloin tahansa. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää tietojen keräämisen evästeiden avulla myös hallinnoimalla, poistamalla tai poistamalla evästeet selaimestasi.

Seuraavissa kohdissa on tietoja erityisistä evästeiden hallintatyökaluista, jos niitä on saatavilla.

Oikeusperusta

Jos hyväksyt evästeet, sinua koskevia henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan näiden evästeiden avulla. Jos meille ilmoitetaan sinun suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), tämä suostumus on myös evästeiden käytön tai tietojesi käsittelyn oikeusperusta. Evästeiden suostumuksen hallinnoimiseksi ja suostumuksen antamiseksi käytetään evästeiden suostumuksenhallinta-alustan ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston käyttö mahdollistaa verkkosivuston tehokkaan ja lainmukaisen käytön, mikä on oikeutettu etu (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Maksupalveluntarjoaja

Maksupalveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Maksuprosessin mahdollistaminen ja optimointi verkkosivustollamme.
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN-tunnukset jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja on kunkin maksupalveluntarjoajan käyttämässä työkalussa.
📅 Säilytysaika: riippuen käytetystä maksupalveluntarjoajasta
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimuksen täyttäminen).

Mikä on maksupalveluntarjoaja?

Käytämme verkkosivuillamme verkkomaksujärjestelmiä, jotka mahdollistavat meille ja sinulle turvallisen ja sujuvan maksuprosessin. Tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan myös lähettää asianomaiselle maksupalveluntarjoajalle, tallentaa ja käsitellä siellä. Maksupalveluntarjoajat ovat verkkomaksujärjestelmiä, joiden avulla voit tehdä tilauksen verkkopankin kautta. Tässä tapauksessa maksujen käsittelystä vastaa valitsemasi maksupalveluntarjoaja. Tämän jälkeen saamme tiedon suoritetusta maksusta. Tätä menetelmää voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on aktiivinen verkkopankkitili, jolla on PIN- ja TAN-tunnus. Tuskin on enää yhtään pankkia, joka ei tarjoaisi tai hyväksyisi tällaisia maksutapoja.

Miksi käytämme maksupalveluntarjoajia verkkosivustollamme?

Haluamme tietenkin tarjota parasta mahdollista palvelua verkkosivustollamme ja integroidussa verkkokaupassamme, jotta tunnet olosi mukavaksi sivustollamme ja käytät tarjouksiamme. Tiedämme, että aikasi on arvokasta ja että erityisesti maksuprosessien on toimittava nopeasti ja sujuvasti. Näistä syistä tarjoamme sinulle erilaisia maksupalveluntarjoajia. Voit valita haluamasi maksupalveluntarjoajan ja maksaa tavalliseen tapaan.

Mitä tietoja käsitellään?

Se, mitä tietoja käsitellään, riippuu tietenkin maksupalveluntarjoajasta. Periaatteessa tallennetaan kuitenkin sellaisia tietoja kuin nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN-tunnukset jne.). Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta transaktio voidaan ylipäätään suorittaa. Lisäksi saatetaan tallentaa mahdolliset sopimustiedot ja käyttäjätiedot, kuten milloin vierailet verkkosivustollamme, mistä sisällöstä olet kiinnostunut tai mitä alasivuja napsautat. Useimmat maksupalveluntarjoajat tallentavat myös IP-osoitteesi ja tiedot käyttämästäsi tietokoneesta.

Tiedot tallennetaan ja käsitellään yleensä maksupalveluntarjoajien palvelimilla. Me verkkosivuston ylläpitäjänä emme saa näitä tietoja. Meille ilmoitetaan vain, onko maksu toiminut vai ei. Henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamista varten maksupalveluntarjoajat voivat välittää tiedot asianomaiselle toimistolle. Kaikkiin maksutapahtumiin sovelletaan aina kyseisen palveluntarjoajan liiketoiminta- ja tietosuojaperiaatteita. Tarkista siksi aina maksupalvelun tarjoajan yleiset käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Sinulla on myös oikeus saada tiedot poistettua tai oikaistua milloin tahansa. Ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan oikeuksistasi (oikeus peruuttaa tiedot, oikeus saada tietoja ja oikeus olla vaikuttamatta).

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn kestosta jäljempänä, jos meillä on lisätietoja asiasta. Käsittelemme henkilötietoja yleensä vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Tätä säilytysaikaa voidaan ylittää, jos laki niin vaatii, esimerkiksi kirjanpidon yhteydessä. Säilytämme esimerkiksi sopimukseen liittyvät kirjanpitoaineistot (laskut, sopimusasiakirjat, tiliotteet jne.) 10 vuotta (AO 147 §) ja muut asiaankuuluvat liikeasiakirjat 6 vuotta (HGB 247 §) niiden laatimisesta.

Vastustamisoikeus

Sinulla on aina oikeus saada tietoja, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Jos sinulla on kysyttävää, voit myös milloin tahansa ottaa yhteyttä käytetyn maksupalveluntarjoajan vastuuhenkilöihin. Löydät yhteystiedot joko erityisistä tietosuojakäytännöistämme tai asianomaisen maksupalveluntarjoajan verkkosivuilta.

Voit poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä, joita maksupalveluntarjoajat käyttävät toiminnoissaan selaimessasi. Riippuen käyttämästäsi selaimesta tämä toimii eri tavoin. Huomaa kuitenkin, että maksuprosessi ei välttämättä enää toimi.

Oikeusperusta

Siksi tarjoamme sopimusperusteisten tai oikeudellisten suhteiden käsittelyä varten seuraavat tiedot. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  perinteisten pankki- ja luottolaitosten lisäksi myös muita maksupalveluntarjoajia. Yksittäisten maksupalvelujen tarjoajien tietosuojaselosteissa (kuten esim. Amazonin maksut, Apple Pay tai Tutustu) saat yksityiskohtaisen yleiskatsauksen tietojenkäsittelystä ja tietojen tallentamisesta. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyvistä asioista, voit aina ottaa yhteyttä vastuuhenkilöihin.

Tietoja yksittäisistä maksupalveluntarjoajista - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Amazon Paymentsin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Amazon Payments -palvelua verkkomaksumenettelyihin. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen yritys Amazon.com Inc. Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) vastaa Euroopan alueesta.

Amazon käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Amazon käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan ulkopuolella, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Amazonin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja Amazon Payments -palvelun käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://pay.amazon.de/help/201212490.

eps-pankkisiirron tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme eps-Überweisung -verkkomaksupalvelua. Palveluntarjoaja on itävaltalainen yritys Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wien, Itävalta. Lisätietoja eps-Überweisungin käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html.

giropayn tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme verkkomaksupalvelun tarjoajaa giropay. Palveluntarjoaja on saksalainen yritys paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Saksa. Lisätietoja giropayn käytön kautta käsiteltävistä tiedoista saat tietosuojaselosteesta osoitteessa osoitteessa https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Google Payn tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme verkkomaksupalvelua Google Pay. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen Google Inc. Euroopan alueella Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Google-palveluista.

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien osalta tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja Google Payn käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

Mastercardin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Mastercard-maksupalveluntarjoajaa. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen Mastercard Inc. Euroopan alueesta vastaava yritys on Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia).

Mastercard käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Mastercard käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan ulkopuolella, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Mastercardin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja Mastercardin käytön kautta käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPalin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme PayPal-maksupalvelua. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen yritys PayPal Inc. Yritys PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) vastaa Euroopan alueesta.

PayPal käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

PayPal käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat PayPalin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja PayPalin käytön kautta käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna Checkout Tietosuojaseloste

Klarna Checkout Tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Verkkosivustomme maksuprosessin optimointi.
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään niin kauan kuin Klarna tarvitsee niitä käsittelytarkoitusta varten.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen velvoite), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Klarna Checkout?

Käytämme verkkosivustollamme ruotsalaisen Klarna Bank AB:n Klarna Checkout -verkkomaksujärjestelmää. Klarna Bankin pääkonttori sijaitsee osoitteessa Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi. Jos päätät käyttää tätä palvelua, muun muassa henkilötiedot lähetetään Klarnalle, tallennetaan ja käsitellään. Tässä tietosuojakäytännössä haluamme antaa sinulle yleiskatsauksen Klarnan tietojenkäsittelystä.

Klarna Checkout on verkkokaupan tilausten maksujärjestelmä. Käyttäjä valitsee maksutavan ja Klarna Checkout hoitaa koko maksuprosessin. Kun käyttäjä on suorittanut maksun Checkout-järjestelmän kautta ja antanut tarvittavat tiedot, tulevat verkko-ostokset voidaan tehdä entistä nopeammin ja helpommin. Klarna-järjestelmä tunnistaa jo olemassa olevan asiakkaan sähköpostiosoitteen ja postinumeron syöttämisen jälkeen.

Miksi käytämme Klarna Checkoutia verkkosivustollamme?

Verkkosivustomme ja integroidun verkkokauppamme tavoitteena on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Tämä ei koske ainoastaan yleistä kokemusta verkkosivustolla ja tarjouksiemme rinnalla, vaan myös tilausten sujuvaa, nopeaa ja turvallista maksukäsittelyä. Tämän varmistamiseksi käytämme Klarna Checkout -maksujärjestelmää.

Mitä tietoja Klarna Checkout tallentaa?

Heti kun päätät käyttää Klarna-maksupalvelua ja maksat Klarna Checkout -maksutavalla, välität myös henkilötietoja yritykselle. Klarna Checkout -sivulla sinulta kerätään teknisiä tietoja, kuten selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, internet-osoitteemme, päivämäärä ja kellonaika, kieliasetukset, aikavyöhykeasetukset ja IP-osoite, jotka siirretään Klarnan palvelimille ja tallennetaan sinne. Nämä tiedot tallennetaan, vaikka et olisi vielä tehnyt tilausta.

Kun tilaat tuotteen tai palvelun myymälämme kautta, sinun on annettava henkilötietosi niille varattuihin kenttiin. Klarna käsittelee näitä tietoja maksujen käsittelyä varten. Tässä yhteydessä Klarna voi erityisesti tallentaa ja käsitellä seuraavia henkilötietoja (sekä yleisiä tuotetietoja) luottokelpoisuuden ja henkilöllisyyden tarkistamista varten:

 • Yhteystiedot: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, titteli, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus tai palkka.
 • Maksutiedot, kuten luottokorttitiedot tai tilinumerosi.
 • Tuotetiedot, kuten lähetysnumero, tuotteen tyyppi ja hinta.

Lisäksi on myös tietoja, joita voidaan kerätä vapaaehtoisesti, jos sinä tietoisesti päätät niin tehdä. Tällaisia ovat esimerkiksi poliittiset, uskonnolliset tai ideologiset vakaumukset tai erilaiset terveystiedot.

Klarna voi myös kerätä itse tai kolmansien osapuolten (kuten meidän kauttamme tai julkisten tietokantojen kautta) tietoja ostamistasi tai tilaamistasi tavaroista tai palveluista edellä mainittujen tietojen lisäksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi lähetysnumero tai tilatun tuotteen tyyppi, mutta myös tiedot luottokelpoisuudestasi, tuloistasi tai luottoavustuksistasi. Klarna voi myös jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, kuten ohjelmistotoimittajille, tietojen tallentajille tai meille kauppiaana.

Evästeet ovat aina mukana, kun tiedot syötetään automaattisesti lomakkeeseen. Jos et halua käyttää tätä toimintoa, voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin tahansa. Alempana tekstissä on ohjeita siitä, miten voit periaatteessa poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä selaimessasi. Testimme ovat osoittaneet, että Klarna ei aseta evästeitä suoraan. Jos valitset maksutavan "Klarna Sofort" ja klikkaat "Tilaa", sinut ohjataan Sofortin verkkosivustolle. Onnistuneen maksun jälkeen sinut viedään kiitos-sivulle. Sofort.com asettaa sinne seuraavan evästeen:

Nimi: SOFUEB
Arvo: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-4
Maksun peruste: Tämä eväste tallentaa istuntosi tunnuksen.
Viimeinen voimassaolopäivä: Selainistunnon päättymisen jälkeen

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Klarna pyrkii säilyttämään tietojasi vain EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Tietoja saatetaan kuitenkin siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Jos näin tapahtuu, Klarna varmistaa, että tietosuoja on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen ja että kolmas maa kuuluu Euroopan unionin riittävyyspäätöksen piiriin. Tietoja säilytetään aina niin kauan kuin Klarna tarvitsee niitä käsittelytarkoitusta varten.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että Klarna käsittelee henkilötietoja. Sinulla on myös aina oikeus tutustua henkilötietoihisi, korjata ja poistaa ne. Tätä varten sinun on yksinkertaisesti otettava yhteyttä yritykseen tai sen tietosuojaryhmään sähköpostitse osoitteeseen. datenschutz@klarna.de yhteyshenkilö. Tietoja Klarnan verkkosivustosta "Tietosuojapyyntönivoit myös ottaa suoraan yhteyttä Klarnaan.

Voit poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä, joita Klarna voi käyttää toiminnoissaan selaimessasi. Riippuen käyttämästäsi selaimesta tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Oikeusperusta

Siksi tarjoamme sopimusperusteisten tai oikeudellisten suhteiden käsittelyä varten seuraavia tietoja (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  perinteisten pankki- ja luottolaitosten lisäksi tarjoamme myös maksupalveluntarjoajaa Klarna Checkout.

Toivomme, että olemme antaneet sinulle hyvän yleiskuvan Klarnan tietojenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tietojasi käsitellään, suosittelemme, että luet Klarnan tietosuojaselosteen osoitteessa osoitteessa https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.


Stripen tietosuojakäytäntö

Stripen tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Maksuprosessin optimointi verkkosivustollamme.
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään, kunnes yhteistyö Stripen kanssa päättyy.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimusten käsittely), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus).

Mikä on Stripe?

Käytämme verkkosivustollamme yhdysvaltalaisen teknologiayrityksen ja verkkomaksupalvelun Stripen maksutyökalua. EU:n alueella sijaitsevien asiakkaiden osalta vastuussa on Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti). Tämä tarkoittaa sitä, että jos valitset maksutavaksi Stripen, maksusi käsitellään Stripe Paymentsin kautta. Tässä prosessissa maksuprosessia varten tarvittavat tiedot välitetään Stripeen ja tallennetaan. Tässä tietosuojakäytännössä annamme sinulle yleiskatsauksen Stripen suorittamasta tietojen käsittelystä ja tallentamisesta ja selitämme, miksi käytämme Stripeä verkkosivustollamme.

Teknologiayritys Stripe tarjoaa maksuratkaisuja verkkomaksuihin. Stripen avulla on mahdollista hyväksyä luotto- ja pankkikorttimaksuja verkkokaupassamme. Stripe huolehtii koko maksuprosessista. Stripen suurena etuna on esimerkiksi se, että sinun ei tarvitse koskaan poistua verkkosivustoltamme tai myymälästä maksuprosessin aikana, ja maksujen käsittely on erittäin nopeaa.

Miksi käytämme Stripeä verkkosivustollamme?

Haluamme tietenkin tarjota parasta mahdollista palvelua verkkosivustollamme ja integroidussa verkkokaupassamme, jotta tunnet olosi mukavaksi sivustollamme ja käytät tarjouksiamme. Tiedämme, että aikasi on arvokasta, ja siksi erityisesti maksuprosessien on toimittava nopeasti ja sujuvasti. Muiden maksupalveluntarjoajien lisäksi olemme löytäneet Stripen, joka takaa turvallisen ja nopean maksujen käsittelyn.

Mitä tietoja Stripe tallentaa?

Jos valitset maksutavaksi Stripen, myös henkilötiedot siirretään sinulta Stripeen ja tallennetaan sinne. Tämä on tapahtumatieto. Näihin tietoihin kuuluvat maksutapa (eli luottokortti, pankkikortti tai tilinumero), pankkitunnus, valuutta, summa ja maksupäivä. Jos kyseessä on maksutapahtuma, myös nimesi, sähköpostiosoitteesi, laskutus- tai toimitusosoitteesi ja joskus myös maksutapahtumahistoriasi saatetaan välittää. Nämä tiedot ovat välttämättömiä todentamista varten. Stripe voi myös kerätä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja maasi sekä laitteesi teknisiä tietoja (kuten IP-osoitteen) petosten estämiseksi, taloudellisten raporttien laatimiseksi ja palvelujensa tarjoamiseksi kokonaisuudessaan.

Stripe ei myy tietojasi riippumattomille kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistoille tai muille yrityksille, joilla ei ole mitään tekemistä Stripe-yrityksen kanssa. Tietoja voidaan kuitenkin jakaa sisäisille osastoille, rajoitetulle määrälle ulkoisia Stripe-kumppaneita tai säännösten noudattamiseksi. Stripe käyttää myös evästeitä tietojen keräämiseen. Tässä on valikoima evästeitä, joita Stripe voi asettaa maksuprosessin aikana:

Nimi: m
Arvo: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111824947-5
Maksun peruste: Tämä eväste tulee näkyviin, kun valitset maksutavan. Se tallentaa ja tunnistaa, käytätkö verkkosivustoamme tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kautta.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: __stripe_mid
Arvo: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111824947-1
Maksun peruste: Tämä eväste tarvitaan luottokorttitapahtuman suorittamiseksi. Tätä tarkoitusta varten eväste tallentaa istuntotunnuksesi.
Viimeinen voimassaolopäivä: Vuoden kuluttua

Nimi: __stripe_sid
Arvo: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Maksun peruste: Tämä eväste tallentaa myös tunnuksesi, ja sitä käytetään Stripen maksuprosessissa verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään yleensä palvelun tarjoamisen ajan. Tämä tarkoittaa, että tiedot säilytetään siihen asti, kunnes lopetamme yhteistyön Stripen kanssa. Stripe voi kuitenkin säilyttää henkilötietoja myös palvelun tarjoamisen keston jälkeen noudattaakseen lakisääteisiä ja lainsäädännöllisiä velvoitteita. Koska Stripe on maailmanlaajuinen yritys, tietoja voidaan tallentaa myös mihin tahansa maahan, jossa Stripe tarjoaa palveluja. Näin ollen tietoja voidaan tallentaa myös maasi ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä myös EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisina nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei näin ollen saa yksinkertaisesti siirtää, tallentaa ja käsitellä turvattomiin kolmansiin maihin, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia suojatoimia (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

Sinulla on aina oikeus saada tietoja, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä Stripen tiimiin milloin tahansa osoitteessa https://support.stripe.com/contact/email yhteyshenkilö.

Voit poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä, joita Stripe käyttää toiminnoissaan selaimessasi. Riippuen käyttämästäsi selaimesta tämä toimii eri tavoin. Huomaa kuitenkin, että maksuprosessi ei välttämättä enää toimi. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Oikeusperusta

Siksi tarjoamme sopimusperusteisten tai oikeudellisten suhteiden käsittelyä varten seuraavaa (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  perinteisten pankki- ja luottolaitosten lisäksi tarjoamme myös Sofortüberweisung-maksupalvelun. Palvelun onnistunut käyttö edellyttää lisäksi suostumustasi. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).  sikäli kuin evästeiden käyttö on välttämätöntä.

Stripe käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Huomautamme, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei ole tällä hetkellä riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Stripe käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Stripen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Olemme nyt antaneet sinulle yleiskatsauksen siitä, miten Stripe käsittelee ja tallentaa tietoja. Jos haluat saada vielä enemmän ja yksityiskohtaisempia tietoja, yksityiskohtainen Stripen tietosuojaseloste palvelee sinua osoitteessa osoitteessa https://stripe.com/at/privacyhyvänä lähteenä.

Stripen tietosuojakäytäntö

Sofortüberweisung Yksityisyydensuojan yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Verkkosivustomme maksuprosessin optimointi.
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN-tunnukset jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja tästä on jäljempänä tietosuojaselosteessa.
📅 Säilytysaika: Tiedot säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen velvoite), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on "välitön pankkisiirto"?

Tarjoamme verkkosivustollamme Sofort GmbH:n Sofortüberweisung-maksutapaa käteismaksua varten. Sofort GmbH on ollut osa ruotsalaista Klarna-yhtiötä vuodesta 2014, mutta sen kotipaikka on Saksassa, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Jos päätät käyttää tätä maksutapaa, henkilötiedot siirretään Sofort GmbH:lle tai Klarnalle, ja ne tallennetaan ja käsitellään siellä. Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle yleiskuvan Sofort GmbH:n suorittamasta tietojenkäsittelystä.

Sofortüberweisung on verkkomaksujärjestelmä, jonka avulla voit tehdä tilauksen verkkopankin kautta. Maksujen käsittelyn suorittaa Sofort GmbH, ja saamme välittömästi tiedon suoritetusta maksusta. Jokainen käyttäjä, jolla on aktiivinen verkkopankkitili, jolla on PIN- ja TAN-tunnus, voi käyttää tätä menetelmää. Vain muutamat pankit eivät vielä tue tätä maksutapaa.

Miksi käytämme sivustollamme "Sofortüberweisung" -nimitystä?

Verkkosivustomme ja integroidun verkkokauppamme tavoitteena on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Verkkosivustolla ja tarjouksiemme rinnalla tarjottavan yleisen kokemuksen lisäksi tähän kuuluu myös tilausten sujuva, nopea ja turvallinen maksujen käsittely. Tämän varmistamiseksi käytämme maksujärjestelmänä Sofortüberweisungia.

Mitä tietoja "Sofortüberweisung" tallentaa?

Kun teet pikasiirron Sofort/Klarna-palvelun kautta, yrityksen palvelimille tallennetaan tietoja, kuten nimi, tilinumero, pankkitunnus, kohde, summa ja päivämäärä. Saamme nämä tiedot myös maksuvahvistuksen kautta.

Sofort GmbH tarkistaa osana tilin kattavuuden tarkistusta, kattavatko tilisi saldo ja tilinylitysmahdollisuus maksun määrän. Joissakin tapauksissa tarkistetaan myös, onko Sofort-siirtoja tehty onnistuneesti viimeisten 30 päivän aikana. Lisäksi kerätään ja tallennetaan käyttäjätunnuksesi (kuten käyttäjänumerosi tai sopimusnumerosi) lyhennetyssä ("hashed") muodossa sekä IP-osoitteesi. SEPA-siirtoja varten tallennetaan myös BIC ja IBAN.

Yrityksen mukaan muita henkilötietoja (kuten tilien saldoja, liikevaihtotietoja, nostorajoja, tililuetteloita, matkapuhelinnumeroita, tunnistautumisvarmenteita, turvakoodeja tai PIN/TAN-koodeja) ei kerätä, tallenneta tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Sofortüberweisung käyttää myös evästeitä tehdäkseen omasta palvelustaan käyttäjäystävällisemmän. Kun tilaat tuotteen, sinut ohjataan Sofort- tai Klarna-sivustolle. Kun maksu on onnistunut, sinut ohjataan kiitos-sivulle. Seuraavat kolme evästettä asetetaan tässä:

Nimi: SOFUEB
Arvo: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-5
Maksun peruste: Tämä eväste tallentaa istuntosi ID:n.
Viimeinen voimassaolopäivä: Selainistunnon päättymisen jälkeen

Nimi: user[user_cookie_rules]
Arvo: 1
Tarkoitus: Tämä eväste tallentaa suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Viimeinen voimassaolopäivä: 10 vuoden kuluttua

Nimi: _ga
Arvo: GA1.2.69759879.1589470706
Maksun peruste: Oletusarvoisesti analytics.js käyttää evästettä _ga käyttäjän tunnuksen tallentamiseen. Periaatteessa sitä käytetään erottamaan verkkosivuston kävijät toisistaan. Tämä on Google Analyticsin eväste.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Huomautus: Tässä luetellut evästeet eivät väitä olevansa täydellisiä. On aina mahdollista, että Sofortüberweisung käyttää myös muita evästeitä.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään lakisääteisen säilyttämisvelvoitteen puitteissa. Tämä velvoite voi kestää kolmesta kymmeneen vuotta.

Klarna/Sofort GmbH pyrkii säilyttämään tietoja vain EU:ssa tai Euroopan talousalueella (ETA). Jos tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, tietosuojan on oltava yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista ja maan on oltava EU:n tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piirissä.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että Klarna käsittelee henkilötietoja. Sinulla on myös aina oikeus saada tietoja, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä yrityksen tietosuojatiimiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen datenschutz@sofort.com.

Voit hallita, poistaa tai poistaa käytöstä mahdolliset Sofortüberweisungin käyttämät evästeet selaimessasi. Tämä toimii eri tavoin riippuen käyttämästäsi selaimesta. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten evästeitä hallitaan suosituimmissa selaimissa:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Oikeusperusta

Siksi tarjoamme sopimusperusteisten tai oikeudellisten suhteiden käsittelyä varten seuraavaa (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  perinteisten pankki- ja luottolaitosten lisäksi tarjoamme myös Sofortüberweisung-maksupalvelun. Palvelun onnistunut käyttö edellyttää lisäksi suostumustasi. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).  sikäli kuin evästeiden käyttö on välttämätöntä.

Jos haluat lisätietoja Sofort GmbH:n "Sofortüberweisung" -yrityksen suorittamasta tietojenkäsittelystä, suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen osoitteessa "Sofortüberweisung". https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Sosiaalinen media

Yhteenveto sosiaalisen median tietosuojakäytännöistä
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme esittely ja optimointi, yhteydenpito kävijöihin, sidosryhmiin jne., mainonta.
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteystiedot, tiedot käyttäjän käyttäytymisestä, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Lisätietoja tästä on kunkin käytetyn sosiaalisen median työkalun kohdalla.
📅 Säilytysaika: riippuen käytetyistä sosiaalisen median alustoista.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on sosiaalinen media?

Verkkosivustomme lisäksi olemme aktiivisia myös eri sosiaalisen median alustoilla. Tässä yhteydessä käyttäjätietoja voidaan käsitellä, jotta voimme kohdentaa tietoja käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita meistä sosiaalisten verkostojen kautta. Lisäksi sosiaalisen median alustan elementtejä voidaan myös upottaa suoraan verkkosivuillemme. Näin on esimerkiksi silloin, kun napsautat verkkosivuillamme niin sanottua sosiaalista painiketta ja sinut ohjataan suoraan sosiaalisen median sivustollemme. Niin sanottu sosiaalinen media on verkkosivustoja ja sovelluksia, joiden kautta rekisteröityneet jäsenet voivat tuottaa sisältöä, jakaa sitä avoimesti tai tietyissä ryhmissä ja verkostoitua muiden jäsenten kanssa.

Miksi käytämme sosiaalista mediaa?

Sosiaalisen median alustoilla ihmiset ovat jo vuosia kommunikoineet ja pitäneet yhteyttä verkossa. Sosiaalisen median avulla voimme tuoda tuotteemme ja palvelumme lähemmäs potentiaalisia asiakkaita. Verkkosivuillemme upotettujen sosiaalisen median elementtien avulla voit siirtyä sosiaalisen median sisältöön nopeasti ja mutkattomasti.

Sosiaalisen median kanavan käytön kautta tallennetut ja käsitellyt tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti verkkoanalyysien tekemiseen. Näiden analyysien tavoitteena on kehittää tarkempia ja yksilöllisempiä markkinointi- ja mainosstrategioita. Sen mukaan, miten käyttäydyt sosiaalisen median alustalla, arvioitujen tietojen avulla voidaan tehdä asianmukaisia päätelmiä kiinnostuksen kohteistasi ja luoda niin sanottuja käyttäjäprofiileja. Näin alustat voivat myös esittää sinulle räätälöityjä mainoksia. Tätä varten selaimeesi asetetaan yleensä evästeitä, jotka tallentavat tietoja käyttökäyttäytymisestäsi.

Oletamme yleensä, että olemme edelleen vastuussa tietosuojalainsäädännön mukaisesti, vaikka käyttäisimme sosiaalisen median alustan palveluja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut, että tietyissä tapauksissa sosiaalisen median alustan ylläpitäjä voi olla yhdessä meidän kanssamme vastuussa DSGVO:n 26 artiklan mukaisesti. Siltä osin kuin näin on, huomautamme tästä erikseen ja työskentelemme tältä osin sopimuksen pohjalta. Sopimuksen sisältö on seuraavassa toistettu kyseistä foorumia varten.

Huomaa, että kun käytät sosiaalisen median alustoja tai sisäänrakennettuja elementtejämme, tietoja saatetaan käsitellä myös Euroopan unionin ulkopuolella, sillä monet sosiaalisen median kanavat, esimerkiksi Facebook tai Twitter, ovat amerikkalaisia yrityksiä. Tämä saattaa vaikeuttaa henkilötietoihin liittyvien oikeuksien vaatimista tai toteuttamista.

Mitä tietoja käsitellään?

Se, mitä tietoja tallennetaan ja käsitellään, riippuu sosiaalisen median alustan tarjoajasta. Yleensä kyse on kuitenkin sellaisista tiedoista kuin puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteystietolomakkeeseen antamasi tiedot, käyttäjätiedot, kuten mitä painikkeita napsautat, kenestä pidät tai ketä seuraat, milloin olet käynyt millä sivuilla, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi. Suurin osa näistä tiedoista tallennetaan evästeisiin. Erityisesti jos sinulla on profiili kyseisessä sosiaalisen median kanavassa ja olet kirjautunut sisään, tiedot voidaan yhdistää profiiliisi.

Kaikki sosiaalisen median alustan kautta kerätyt tiedot tallennetaan myös palveluntarjoajien palvelimille. Tämä tarkoittaa, että vain palveluntarjoajilla on pääsy tietoihin ja että he voivat antaa sinulle asianmukaisia tietoja tai tehdä muutoksia.

Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietoja sosiaalisen median palveluntarjoajat tallentavat ja käsittelevät ja miten voit vastustaa tietojen käsittelyä, sinun on syytä lukea huolellisesti kyseisen yrityksen tietosuojakäytäntö. Suosittelemme myös, että otat suoraan yhteyttä palveluntarjoajaan, jos sinulla on kysymyksiä tietojen tallentamisesta ja käsittelystä tai jos haluat käyttää vastaavia oikeuksia.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn keston jäljempänä, jos meillä on lisätietoja asiasta. Esimerkiksi sosiaalisen median verkosto Facebook säilyttää tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita sen omiin tarkoituksiin. Asiakastiedot, jotka vastaavat omia käyttäjätietojamme, poistetaan kuitenkin kahden päivän kuluessa. Käsittelemme henkilötietoja yleensä vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Tätä säilytysaikaa voidaan myös ylittää, jos laki niin vaatii, esimerkiksi kirjanpidon yhteydessä.

Vastustamisoikeus

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi evästeiden tai kolmannen osapuolen palvelujen, kuten upotettujen sosiaalisen median elementtien, käyttöön. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää tietojen keräämisen evästeiden avulla myös hallinnoimalla, poistamalla tai poistamalla evästeet selaimestasi.

Koska evästeitä saatetaan käyttää sosiaalisen median työkaluissa, suosittelemme myös lukemaan evästeitä koskevan yleisen tietosuojaselosteen. Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietoja tallennetaan ja käsitellään, sinun on luettava kyseisten työkalujen tietosuojaselosteet.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että integroidut sosiaalisen median elementit voivat käsitellä ja tallentaa tietojasi, suostumusta pidetään tietojenkäsittelyn oikeusperustana. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella, jos suostumus on annettu. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään sinun tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet evästeitä koskevan tietosuojatekstimme huolellisesti ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön tai evästekäytäntöön.

Tietoa erityisistä sosiaalisen median alustoista - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Facebookin tietosuojakäytäntö

Facebookin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelujen suorituskyvyn optimointi
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten asiakastiedot, tiedot käyttäjän käyttäytymisestä, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Lisätietoja tästä on jäljempänä tietosuojaselosteessa.
📅 Säilytysaika: kunnes tiedot eivät enää ole hyödyllisiä Facebookin tarkoituksiin.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä ovat Facebook-työkalut?

Käytämme Facebookin valittuja työkaluja verkkosivustollamme. Facebook on sosiaalisen median verkosto, joka kuuluu yritykselle Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanti. Näiden työkalujen avulla voimme tarjota sinulle ja tuotteistamme ja palveluistamme kiinnostuneille ihmisille parhaan mahdollisen kokemuksen.

Jos sinulta kerätään tietoja ja ne välitetään upotettujen Facebook-elementtien tai Facebook-sivumme (Fanpage) kautta, sekä me että Facebook Ireland Ltd. olemme tästä vastuussa. Facebook on yksin vastuussa näiden tietojen jatkokäsittelystä. Yhteiset velvollisuutemme on vahvistettu myös julkisesti saatavilla olevassa sopimuksessa osoitteessa https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ankkuroitu. Sen mukaan meidän on esimerkiksi ilmoitettava sinulle selkeästi Facebook-työkalujen käytöstä verkkosivustollamme. Lisäksi olemme myös vastuussa siitä, että työkalut on integroitu turvallisesti verkkosivustoomme tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Facebook puolestaan vastaa esimerkiksi Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Jos sinulla on kysyttävää Facebookin suorittamasta tietojen keräämisestä ja käsittelystä, voit ottaa yhteyttä suoraan yritykseen. Jos osoitat kysymyksen meille, meidän on välitettävä se Facebookille.

Seuraavassa on yleiskatsaus eri Facebook-työkaluihin, mitä tietoja Facebookiin lähetetään ja miten voit poistaa nämä tiedot.

Monien muiden tuotteiden lisäksi Facebook tarjoaa myös niin sanottuja "Facebook Business Tools" -työkaluja. Tämä on Facebookin virallinen nimi. Koska termiä ei kuitenkaan juuri tunneta, olemme päättäneet kutsua niitä yksinkertaisesti Facebook-työkaluiksi. Niiden joukossa ovat:

 • Facebook Pixel
 • Sosiaaliset lisäosat (kuten "Tykkää"- tai "Jaa"-painike).
 • Facebook-sisäänkirjautuminen
 • Tilipaketti
 • API:t (sovellusohjelmointirajapinnat)
 • SDK:t (ohjelmointityökalujen kokoelma)
 • Alustaintegraatiot
 • Liitännäiset
 • Koodit
 • Tekniset tiedot
 • Asiakirjat
 • Teknologiat ja palvelut

Näiden työkalujen avulla Facebook laajentaa palvelujaan ja pystyy saamaan tietoja käyttäjien toiminnasta Facebookin ulkopuolella.

Miksi käytämme Facebook-työkaluja verkkosivustollamme?

Haluamme esitellä palveluitamme ja tuotteitamme vain ihmisille, jotka ovat niistä todella kiinnostuneita. Facebook-mainosten avulla voimme tavoittaa juuri nämä ihmiset. Facebook tarvitsee kuitenkin tietoa ihmisten toiveista ja tarpeista voidakseen näyttää heille sopivia mainoksia. Näin ollen yritys saa käyttöönsä tietoja käyttäjien käyttäytymisestä (ja yhteystietoja) verkkosivustollamme. Tämän seurauksena Facebook kerää parempia käyttäjätietoja ja voi näyttää kiinnostuneille ihmisille sopivia mainoksia tuotteistamme tai palveluistamme. Työkalut mahdollistavat siis räätälöidyt mainoskampanjat Facebookissa.

Facebook kutsuu tietoja käyttäytymisestäsi verkkosivustollamme "tapahtumatiedoiksi". Tätä käytetään myös mittaus- ja analyysipalveluihin. Facebook voi näin ollen luoda puolestamme "kampanjaraportteja" mainoskampanjoidemme vaikutuksista. Lisäksi analytiikka antaa meille paremman käsityksen siitä, miten käytät palveluitamme, verkkosivustoamme tai tuotteitamme. Tämän vuoksi käytämme joitakin näistä työkaluista optimoidaksemme käyttäjäkokemuksesi verkkosivustollamme. Sosiaalisten lisäosien avulla voit esimerkiksi jakaa sivustomme sisältöä suoraan Facebookissa.

Mitä tietoja Facebook-työkalut tallentavat?

Käyttämällä yksittäisiä Facebook-työkaluja Facebookille voidaan lähettää henkilötietoja (asiakastietoja). Käytetyistä työkaluista riippuen voidaan lähettää asiakastietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja IP-osoite.

Facebook käyttää näitä tietoja sovittaakseen tiedot yhteen niiden tietojen kanssa, joita sillä itsellään on sinusta (jos olet Facebookin jäsen). Ennen kuin asiakastiedot lähetetään Facebookiin, suoritetaan prosessi nimeltä "hashing". Tämä tarkoittaa, että minkä tahansa kokoinen tietue muutetaan merkkijonoksi. Tämä toimii myös tietojen salaamiseen.

Yhteystietojen lisäksi välitetään myös "tapahtumatietoja". Tapahtumatiedoilla" tarkoitetaan tietoja, jotka saamme sinusta verkkosivustollamme. Esimerkiksi, millä alasivuilla käyt tai mitä tuotteita ostat meiltä. Facebook ei jaa saamiaan tietoja kolmansille osapuolille (kuten mainostajille), ellei sillä ole siihen nimenomaista lupaa tai ellei se ole lain mukaan velvollinen tekemään niin. "Tapahtumatiedot" voidaan yhdistää myös yhteystietoihin. Tämän ansiosta Facebook voi tarjota paremmin yksilöllistä mainontaa. Edellä mainitun täsmäytysprosessin jälkeen Facebook poistaa yhteystiedot uudelleen.

Facebook käyttää tapahtumatietoja vain, jos ne on yhdistetty muihin tietoihin (jotka Facebook on kerännyt muilla tavoin), jotta mainoksia voidaan toimittaa optimoidusti. Facebook käyttää näitä tapahtumatietoja myös turvallisuus-, suojaus-, kehitys- ja tutkimustarkoituksiin. Suuri osa näistä tiedoista siirretään Facebookiin evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käytetään tietojen tallentamiseen selaimiin. Riippuen käyttämistäsi työkaluista ja siitä, oletko Facebookin jäsen, selaimeesi sijoitetaan eri määrä evästeitä. Käymme yksityiskohtaisemmin läpi yksittäiset Facebook-evästeet kunkin Facebook-työkalun kuvauksissa. Yleistä tietoa Facebookin evästeiden käytöstä on myös osoitteessa https://www.facebook.com/policies/cookies.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Periaatteessa Facebook säilyttää tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita sen omissa palveluissa ja Facebook-tuotteissa. Facebookilla on palvelimia eri puolilla maailmaa, joihin sen tietoja tallennetaan. Asiakastiedot poistetaan kuitenkin 48 tunnin kuluessa siitä, kun niitä on verrattu käyttäjän omiin tietoihin.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus saada tietoja, oikaista, siirtää ja poistaa ne.

Tiedot poistetaan kokonaan vain, jos poistat Facebook-tilisi kokonaan. Ja näin Facebook-tilisi poistaminen toimii:

1) Napsauta Facebookin oikealla puolella olevaa Asetukset-painiketta.

2) Napsauta sitten vasemmanpuoleisessa sarakkeessa kohtaa "Facebook-tietosi".

3) Valitse nyt "Deaktivointi ja poistaminen".

4) Valitse nyt "Poista tili" ja napsauta sitten "Jatka ja poista tili".

5) Kirjoita nyt salasanasi, klikkaa "Jatka" ja sitten "Poista tili".

Facebookin sivustomme kautta saamien tietojen tallentaminen tapahtuu muun muassa evästeiden avulla (esim. sosiaalisten liitännäisten osalta). Selaimessasi voit poistaa yksittäiset tai kaikki evästeet käytöstä, poistaa ne tai hallita niitä. Riippuen käyttämästäsi selaimesta tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Näin voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko sen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduilla Facebook-työkaluilla, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Työkaluja tallennetaan ja käsitellään nopeaa ja hyvää viestintää varten sinun tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet evästeitä koskevan tietosuojatekstimme huolellisesti ja tutustut Facebookin tietosuojakäytäntöön tai evästekäytäntöön.

Facebook käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Facebookin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Toivomme, että olemme tuoneet sinut lähemmäs tärkeimpiä tietoja Facebook-työkalujen käytöstä ja tietojenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Facebook käyttää tietojasi, suosittelemme, että luet tietosuojakäytännöt osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebookin sosiaalisten lisäosien tietosuojakäytäntö

Verkkosivuillemme on asennettu niin sanottuja Facebook Inc:n sosiaalisia lisäosia. Tunnistat nämä painikkeet klassisesta Facebook-logosta, kuten "Tykkää"-painikkeesta (käsi ja kohotettu peukalo), tai selkeästä "Facebook Plug-in"-merkinnästä. Sosiaalinen liitännäinen on pieni osa Facebookia, joka on integroitu sivustoomme. Jokaisella liitännäisellä on oma tehtävänsä. Yleisimmin käytetyt toiminnot ovat tunnetut "Tykkää"- ja "Jaa"-painikkeet.

Facebook tarjoaa seuraavat sosiaaliset lisäosat:

 • "Tallenna"-painike
 • "Tykkää"-painike, jaa, lähetä ja lainaa.
 • Sivun lisäosa
 • Kommentit
 • Messenger-liitännäinen
 • Upotetut viestit ja videosoitin
 • Ryhmäliitännäinen

Osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins löydät yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten yksittäisiä lisäosia käytetään. Käytämme sosiaalisia lisäosia toisaalta tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen sivustollamme ja toisaalta siksi, että Facebook voi optimoida mainoksiamme niiden avulla.

Jos sinulla on Facebook-tili tai facebook.com Facebook on jo asettanut selaimeesi ainakin yhden evästeen. Tässä tapauksessa selaimesi lähettää tietoja Facebookille tämän evästeen kautta heti, kun vierailet sivustollamme tai olet vuorovaikutuksessa sosiaalisten lisäosien kanssa (esim. "Tykkää"-painike).

Saadut tiedot poistetaan tai anonymisoidaan uudelleen 90 päivän kuluessa. Facebookin mukaan nämä tiedot sisältävät IP-osoitteesi, verkkosivuston, jolla olet vieraillut, päivämäärän, kellonajan ja muita tietoja selaimestasi.

Jotta Facebook ei voisi kerätä paljon tietoja verkkosivustollamme vierailusi aikana ja yhdistää niitä Facebookin tietoihin, sinun on kirjauduttava ulos Facebookista verkkosivustolla vieraillessasi.

Jos et ole kirjautuneena Facebookiin tai sinulla ei ole Facebook-tiliä, selaimesi lähettää vähemmän tietoja Facebookille, koska sinulla on vähemmän Facebook-evästejä. Tietoja, kuten IP-osoitteesi tai verkkosivusto, jolla vierailet, saatetaan kuitenkin välittää Facebookille. Haluamme huomauttaa, että emme tiedä tietojen tarkkaa sisältöä. Pyrimme kuitenkin tiedottamaan sinulle mahdollisimman hyvin tietojenkäsittelystä tämänhetkisen tietämyksemme mukaan. Voit myös tutustua siihen, miten Facebook käyttää tietoja, yhtiön tietosuojakäytännöstä osoitteessa osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/update lue siitä.

Seuraavat vähimmäisevästeet asetetaan selaimeesi, kun vierailet verkkosivustolla, jossa on Facebookin sosiaalisia lisäosia:

Nimi: dpr
Arvo: ei erittelyä
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään, jotta verkkosivustomme sosiaaliset lisäosat voivat toimia.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: fr
Arvo: 0jieyh4111824947c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Tarkoitus:Eväste on myös välttämätön, jotta laajennukset toimisivat oikein.
Viimeinen voimassaolopäivä::3 kuukauden kuluttua

Huomautus: Nämä evästeet asetettiin testin jälkeen, vaikka et olisikaan Facebookin jäsen.

Jos olet kirjautuneena Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenitse. Jos et ole Facebook-käyttäjä, voit napsauttaa kohtaa http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/hallinnoimaan käyttöpohjaista verkkomainontaa. Siellä sinulla on mahdollisuus poistaa palveluntarjoajat käytöstä tai ottaa ne käyttöön.

Jos haluat lisätietoja Facebookin tietosuojasta, suosittelemme lukemaan yhtiön omat tietosuojakäytännöt osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook-sisäänkirjautuminen Tietosuojakäytäntö

Olemme integroineet käytännön Facebook-kirjautumisen sivustollemme. Näin voit helposti kirjautua sivustollemme Facebook-tililläsi ilman, että sinun tarvitsee luoda uutta käyttäjätiliä. Jos päätät rekisteröityä Facebook-sisäänkirjautumisen kautta, sinut ohjataan sosiaalisen median verkostoon Facebookiin. Rekisteröinti tapahtuu Facebook-käyttäjätietojesi kautta. Tämän kirjautumismenettelyn kautta sinusta tai käyttäjäkäyttäytymisestäsi tallennetaan tietoja, jotka välitetään Facebookille.

Facebook käyttää erilaisia evästeitä näiden tietojen tallentamiseen. Seuraavassa esittelemme tärkeimmät evästeet, jotka on asetettu selaimeesi tai jotka ovat jo olemassa, kun kirjaudut sivustollemme Facebook-kirjautumisen kautta:

Nimi: fr
Arvo: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Tarkoitus: Tätä evästettä käytetään, jotta verkkosivustomme sosiaalinen lisäosa toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Viimeinen voimassaolopäivä:3 kuukauden kuluttua

Nimi: datr
Arvo: 4Jh7XUA2111824947SEmPsSfzCOO4JFFl
Käyttötarkoitus: Facebook asettaa "datr"-evästeen, kun verkkoselain käyttää facebook.com-sivustoa, ja eväste auttaa tunnistamaan kirjautumistoiminnan ja suojaamaan käyttäjiä.
Viimeinen voimassaolopäivä:2 vuoden kuluttua

Nimi: _js_datr
Arvo: poistettu
Tarkoitus: Facebook asettaa tämän istuntoevästeen seurantatarkoituksiin, vaikka sinulla ei olisi Facebook-tiliä tai olisit kirjautunut ulos.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Huomautus: Luetellut evästeet ovat vain pieni osa Facebookin käytettävissä olevista evästeistä. Muita evästeitä ovat _ fbp, sb tai wd. Täydellinen luettelo ei ole mahdollinen, koska Facebookilla on suuri määrä evästeitä ja se käyttää niitä vaihtelevasti.

Toisaalta Facebook-kirjautuminen tarjoaa nopean ja helpon rekisteröitymisprosessin, ja toisaalta se antaa meille mahdollisuuden jakaa tietoja Facebookin kanssa. Näin voimme mukauttaa tarjoustamme ja mainoskampanjoitamme paremmin kiinnostuksen kohteisiisi ja tarpeisiisi. Tiedot, jotka saamme Facebookilta tällä tavoin, ovat julkisia tietoja, kuten seuraavat tiedot

 • Facebook-nimesi
 • Profiilikuvasi
 • tallennettu sähköpostiosoite
 • Ystävien luettelot
 • Painikkeen tiedot (esim. "Tykkää"-painike)
 • Syntymäpäivä
 • Kieli
 • Asuinpaikka

Vastineeksi annamme Facebookille tietoja toiminnoistasi verkkosivustollamme. Tämä sisältää tietoja käyttämästäsi laitteesta, siitä, millä alasivuillamme vierailet tai mitä tuotteita olet ostanut meiltä.

Käyttämällä Facebook-sisäänkirjautumista annat suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Voit peruuttaa tämän sopimuksen milloin tahansa. Jos haluat lisätietoja Facebookin suorittamasta tietojenkäsittelystä, suosittelemme, että luet Facebookin tietosuojaselosteen osoitteesta https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jos olet kirjautuneena Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenvaihda ne itse.

Instagramin tietosuojakäytäntö

Instagram Tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelujen suorituskyvyn optimointi
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten käyttäjän käyttäytymistiedot, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Lisätietoja tästä on jäljempänä tietosuojaselosteessa.
📅 Säilytysaika: kunnes Instagram ei enää tarvitse tietoja omiin tarkoituksiinsa.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Instagram?

Olemme integroineet Instagram-toiminnot verkkosivuillemme. Instagram on sosiaalinen media-alusta, jonka tarjoaa yritys Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram on ollut Facebook Inc:n tytäryhtiö vuodesta 2012, ja se on yksi Facebookin tuotteista. Instagramin sisällön upottamista verkkosivustollamme kutsutaan upottamiseksi. Näin voimme näyttää sinulle sisältöä, kuten painikkeita, kuvia tai videoita Instagramista suoraan verkkosivustollamme. Kun kutsut verkkosivustollamme verkkosivuja, joihin on integroitu Instagram-toiminto, tiedot siirretään Instagramiin, tallennetaan ja käsitellään. Instagram käyttää samoja järjestelmiä ja tekniikoita kuin Facebook. Tietojasi käsitellään siis kaikissa Facebook-yrityksissä.

Seuraavassa haluamme antaa sinulle tarkemman käsityksen siitä, miksi Instagram kerää tietoja, mitä tietoja ne ovat ja miten voit hallita tietojen käsittelyä. Koska Instagram kuuluu Facebook Inc:lle, saamme tietomme toisaalta Instagramin käytännöistä, mutta toisaalta myös Facebookin tietosuojakäytännöistä.

Instagram on yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median verkostoista. Instagramissa yhdistyvät blogin edut ja audiovisuaalisten alustojen, kuten YouTuben tai Vimeon, edut. Voit ladata kuvia ja lyhyitä videoita "Instaan" (kuten monet käyttäjät kutsuvat alustaa), muokata niitä erilaisilla suodattimilla ja levittää niitä myös muihin sosiaalisiin verkostoihin. Ja jos et halua olla itse aktiivinen, voit myös vain seurata muita kiinnostavia käyttäjiä.

Miksi käytämme Instagramia verkkosivuillamme?

Instagram on sosiaalisen median alusta, joka on todella noussut viime vuosina. Ja tietysti olemme myös reagoineet tähän nousuun. Haluamme, että tunnet olosi mahdollisimman mukavaksi verkkosivustollamme. Siksi sisällön monipuolinen esittäminen on meille itsestäänselvyys. Upotettujen Instagram-ominaisuuksien avulla voimme rikastuttaa sisältöämme hyödyllisellä, hauskalla tai jännittävällä sisällöllä Instagram-maailmasta. Koska Instagram on Facebookin tytäryhtiö, kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös Facebookissa tapahtuvassa henkilökohtaisessa mainonnassa. Näin vain tuotteistamme tai palveluistamme todella kiinnostuneet ihmiset saavat mainoksemme.

Instagram käyttää kerättyjä tietoja myös mittaus- ja analyysitarkoituksiin. Saamme koottuja tilastoja ja siten enemmän tietoa toiveistasi ja kiinnostuksen kohteistasi. On tärkeää huomata, että näistä raporteista ei voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti.

Mitä tietoja Instagram tallentaa?

Kun törmäät johonkin sivuistamme, joihin on rakennettu Instagram-ominaisuuksia (kuten Instagram-kuvia tai lisäosia), selaimesi muodostaa automaattisesti yhteyden Instagramin palvelimiin. Prosessin aikana tiedot lähetetään Instagramiin, tallennetaan ja käsitellään. Tämä pätee riippumatta siitä, onko sinulla Instagram-tili vai ei. Tämä sisältää tietoja verkkosivustostamme, tietokoneestasi, tekemistäsi ostoksista, näkemistäsi mainoksista ja siitä, miten käytät tarjontaamme. Lisäksi tallennetaan myös päivämäärä ja kellonaika, jolloin olet vuorovaikutuksessa Instagramin kanssa. Jos sinulla on Instagram-tili tai olet kirjautunut sisään, Instagram tallentaa sinusta huomattavasti enemmän tietoja.

Facebook tekee eron asiakastietojen ja tapahtumatietojen välillä. Oletamme, että juuri näin on Instagramissa. Asiakastietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja IP-osoite. Nämä asiakastiedot lähetetään Instagramiin vain, jos ne on "hashedattu" etukäteen. Hashing tarkoittaa, että tietue muutetaan merkkijonoksi. Tämä mahdollistaa yhteystietojen salaamisen. Lisäksi lähetetään myös edellä mainitut "tapahtumatiedot". Tapahtumadatalla Facebook - ja näin ollen myös Instagram - tarkoittaa tietoja käyttäjän käyttäytymisestä. Yhteystietoja voidaan myös yhdistää tapahtumatietoihin. Kerättyjä yhteystietoja verrataan niihin tietoihin, joita Instagramilla on jo sinusta.

Kerätyt tiedot siirretään Facebookille pienten tekstitiedostojen (evästeiden) avulla, jotka yleensä asetetaan selaimeesi. Riippuen käytetyistä Instagram-toiminnoista ja siitä, onko sinulla itselläsi Instagram-tili, tietoja tallennetaan erilaisia määriä.

Oletamme, että Instagram käsittelee tietoja samalla tavalla kuin Facebook. Tämä tarkoittaa: jos sinulla on Instagram-tili tai www.instagram.com Instagram on ainakin asettanut evästeen. Jos näin on, selaimesi lähettää evästeen kautta tietoja Instagramille heti, kun olet yhteydessä Instagram-toimintoon. Viimeistään 90 päivän kuluttua (vastaavuuden toteamisen jälkeen) nämä tiedot poistetaan uudelleen tai anonymisoidaan. Vaikka olemme tutkineet intensiivisesti Instagramin tietojenkäsittelyä, emme voi sanoa tarkalleen, mitä tietoja Instagram kerää ja tallentaa.

Seuraavassa näytämme evästeet, jotka asetetaan selaimeesi ainakin silloin, kun napsautat Instagramin toimintoa (kuten painiketta tai Insta-kuvaa). Testissämme oletamme, että sinulla ei ole Instagram-tiliä. Jos olet kirjautuneena Instagramiin, selaimeesi asetetaan tietysti huomattavasti enemmän evästeitä.

Näitä evästeitä käytettiin testissämme:

Nimi: csrftoken
Arvo: “”
Tarkoitus:Tämä eväste asetetaan todennäköisesti turvallisuussyistä pyyntöjen väärentämisen estämiseksi. Emme kuitenkaan pystyneet saamaan tästä lisätietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: Vuoden kuluttua

Nimi: mid
Arvo: “”
Tarkoitus: Instagram asettaa tämän evästeen optimoidakseen omat palvelunsa ja tarjouksensa Instagramissa ja sen ulkopuolella. Eväste asettaa yksilöllisen käyttäjätunnuksen.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: fbsr_111824947124024
Arvo: Ei tietoja
Käyttötarkoitus:Tämä eväste tallentaa Instagram-sovelluksen käyttäjien kirjautumispyynnön.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: rur
Arvo: ATN
Käyttötarkoitus: Tämä on Instagramin eväste, joka varmistaa toiminnallisuuden Instagramissa.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: urlgen
Arvo: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111824947”
Tarkoitus: Tätä evästettä käytetään Instagramin markkinointitarkoituksiin.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Huomautus: Emme voi väittää, että se olisi täydellinen. Se, mitä evästeitä yksittäistapauksissa asetetaan, riippuu upotetuista toiminnoista ja Instagramin käytöstäsi.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Instagram jakaa Facebook-yhtiöiden välillä saamiaan tietoja ulkoisille kumppaneille ja ihmisille, joihin olet yhteydessä ympäri maailmaa. Tietoja käsitellään sen oman tietopolitiikan mukaisesti. Tietosi on jaettu Facebookin palvelimille eri puolille maailmaa osittain turvallisuussyistä. Useimmat näistä palvelimista sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Tietosuojaperusasetuksen ansiosta sinulla on oikeus saada tietoja, siirtää, oikaista ja poistaa ne. Voit hallita tietojasi Instagramin asetuksissa. Jos haluat poistaa Instagram-tietosi kokonaan, sinun on poistettava Instagram-tilisi pysyvästi.

Ja näin Instagram-tilin poistaminen toimii:

Avaa ensin Instagram-sovellus. Mene profiilisivullasi alaspäin ja klikkaa "Ohjealue". Nyt pääset yrityksen verkkosivustolle. Napsauta verkkosivustolla "Tilin hallinta" ja sitten "Poista tilisi".

Jos poistat tilisi kokonaan, Instagram poistaa julkaisut, kuten valokuvasi ja tilapäivityksesi. Tiedot, joita muut ihmiset ovat jakaneet sinusta, eivät kuulu tiliisi, eikä niitä näin ollen poisteta.

Kuten edellä mainittiin, Instagram tallentaa tietojasi pääasiassa evästeiden avulla. Voit hallita, deaktivoida tai poistaa nämä evästeet selaimessasi. Selaimesta riippuen hallinta toimii aina hieman eri tavalla. Tässä näytämme ohjeet tärkeimpiä selaimia varten.

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Voit myös määrittää selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Sitten voit aina erikseen päättää, haluatko sallia evästeen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi voidaan käsitellä ja tallentaa integroitujen sosiaalisen median elementtien avulla, tätä suostumusta pidetään tietojenkäsittelyn oikeusperustana. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään sinun tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin integroituja sosiaalisen median elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tai evästekäytäntöön.

Instagram tai Facebook käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Facebookin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Olemme yrittäneet tuoda sinulle lähemmäs tärkeimmät tiedot Instagramin tietojenkäsittelystä. Osoitteessa https://help.instagram.com/519522125107875
voit tutustua tarkemmin Instagramin tietosuojakäytäntöihin.

LinkedInin tietosuojakäytäntö

LinkedInin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelujen suorituskyvyn optimointi
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten käyttäjän käyttäytymistiedot, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Lisätietoja tästä on jäljempänä tietosuojaselosteessa.
📅 Säilytysaika: tiedot poistetaan yleensä 30 päivän kuluessa.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on LinkedIn?

Käytämme verkkosivuillamme sosiaalisen median verkoston LinkedInin sosiaalisia lisäosia, joka on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Sosiaaliset lisäosat voivat olla syötteitä, sisällön jakamista tai linkkejä LinkedIn-sivullemme. Sosiaaliset lisäosat on merkitty selvästi tutulla LinkedIn-logolla, ja niiden avulla esimerkiksi kiinnostavaa sisältöä voidaan jakaa suoraan verkkosivustomme kautta. Euroopan talousalueella ja Sveitsissä tietojen käsittelystä vastaa LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place Dublinissa.

Upottamalla tällaisia laajennuksia tiedot voidaan lähettää LinkedIniin, tallentaa ja käsitellä siellä. Tässä tietosuojakäytännössä haluamme kertoa sinulle, mitä tietoja on kyseessä, miten verkko käyttää näitä tietoja ja miten voit hallita tai estää tietojen tallentamisen.

LinkedIn on suurin sosiaalinen verkosto liikekontakteille. Toisin kuin esimerkiksi Facebook, se keskittyy yksinomaan yrityskontaktien luomiseen. Yritykset voivat esitellä palveluja ja tuotteita alustalla ja luoda liikesuhteita. Monet käyttävät LinkedIniä myös työnhakuun tai löytääkseen sopivia työntekijöitä omaan yritykseensä. Pelkästään Saksassa verkostolla on yli 11 miljoonaa jäsentä. Itävallassa heitä on noin 1,3 miljoonaa.

Miksi käytämme LinkedIniä verkkosivustollamme?

Tiedämme, kuinka kiireinen olet. Et voi seurata kaikkia sosiaalisen median kanavia erikseen. Vaikka se olisi sen arvoista, kuten meidän tapauksessamme. Koska kerta toisensa jälkeen julkaisemme mielenkiintoisia uutisia tai raportteja, jotka ovat levittämisen arvoisia. Siksi olemme luoneet verkkosivuillemme mahdollisuuden jakaa kiinnostavaa sisältöä suoraan LinkedInissä tai linkittää suoraan LinkedIn-sivuillemme. Pidämme sisäänrakennettuja sosiaalisia lisäosia parannettuna palveluna verkkosivustollamme. LinkedInin keräämät tiedot auttavat meitä myös näyttämään mahdollisia mainostoimenpiteitä vain niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tarjouksestamme.

Mitä tietoja LinkedIn tallentaa?

LinkedIn ei tallenna henkilötietoja pelkästään integroimalla sosiaalisia lisäosia. LinkedIn kutsuu näitä lisäosien tuottamia tietoja passiivisiksi näyttökerroiksi. Kun kuitenkin napsautat sosiaalista liitännäistä, esimerkiksi jakaaksesi sisältöämme, alusta tallentaa henkilötietoja niin sanottuina "aktiivisina vaikutelmina". Tämä pätee riippumatta siitä, onko sinulla LinkedIn-tili vai ei. Jos olet kirjautunut sisään, kerätyt tiedot liitetään tiliisi.

Selaimesi muodostaa suoran yhteyden LinkedInin palvelimiin, kun olet vuorovaikutuksessa lisäosiemme kanssa. Tällä tavoin yritys kirjaa erilaisia käyttötietoja. IP-osoitteesi lisäksi tähän voi sisältyä kirjautumistietoja, laitetietoja tai tietoja internet- tai matkapuhelinoperaattoristasi. Jos käytät LinkedIn-palveluja älypuhelimellasi, myös sijaintisi voidaan määrittää (kun olet antanut siihen luvan). LinkedIn voi myös jakaa näitä tietoja kolmansien osapuolien mainostajien kanssa "hashed"-muodossa. Hashing tarkoittaa, että tietue muutetaan merkkijonoksi. Tämä mahdollistaa tietojen salaamisen siten, että henkilöitä ei voida enää tunnistaa.

Suurin osa käyttäjän käyttäytymistä koskevista tiedoista tallennetaan evästeisiin. Nämä ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka yleensä asetetaan selaimeen. LinkedIn voi myös käyttää verkkomajakoita, pikselitunnisteita, näyttötunnisteita ja muita laitetunnisteita.

Erilaiset testit osoittavat myös, mitkä evästeet asetetaan, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa sosiaalisen lisäosan kanssa. Löydetyt tiedot eivät voi väittää olevansa täydellisiä, ja ne toimivat vain esimerkkinä. Seuraavat evästeet asetettiin ilman kirjautumista LinkedIniin:

Nimi: bcookie
Arvo: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111824947-
Käyttötarkoitus: Eväste on niin sanottu "selaimen ID-eväste", ja se tallentaa tunnistenumerosi (ID).
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: pitkä
Arvo: v=2&lang=en-en
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa esiasetetun tai haluamasi kielen.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: lidc
Arvo: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111824947…
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään reititykseen. Reititys tallentaa, miten tulit LinkedIniin ja miten navigoit sivustolla.
Viimeinen voimassaolopäivä: 24 tunnin kuluttua

Nimi: rtc
Arvo: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Tarkoitus:Tästä evästeestä ei saatu lisätietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 minuutin kuluttua

Nimi: JSESSIONID
Arvo: ajax:1118249472900777718326218137
Maksun peruste: Tämä on istuntoeväste, jota LinkedIn käyttää ylläpitämään anonyymejä käyttäjäistuntoja palvelimen kautta.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: bscookie
Arvo: "v=1&201910230812...
Käyttötarkoitus: Tämä eväste on turvallisuuseväste. LinkedIn kuvailee sitä turvalliseksi selaimen ID-evästeeksi.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: fid
Arvo: AQHj7Ii23ZBcqAAAA...
Käyttötarkoitus: Tästä evästeestä ei löytynyt lisätietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: 7 päivän kuluttua

Huomautus: LinkedIn tekee yhteistyötä myös kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa. Siksi havaitsimme testin aikana myös kaksi Google Analyticsin evästettä _ga ja _gat.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

LinkedIn säilyttää henkilötietojasi periaatteessa niin kauan kuin yritys katsoo sen tarpeelliseksi omien palvelujensa tarjoamiseksi. LinkedIn kuitenkin poistaa henkilötietosi, kun poistat tilisi. Joissakin poikkeustapauksissa LinkedIn voi säilyttää joitakin tietoja kootusti ja anonymisoidussa muodossa myös sen jälkeen, kun olet poistanut tilisi. Kun poistat tilisi, muut ihmiset eivät voi nähdä tietojasi yhden päivän kuluessa. LinkedIn poistaa tiedot yleensä 30 päivän kuluessa. LinkedIn kuitenkin säilyttää tietoja, jos se on tarpeen oikeudellisista syistä. Tiedot, joita ei voida enää määrittää henkilölle, säilyvät tallessa myös tilin sulkemisen jälkeen. Tiedot on tallennettu eri palvelimille Amerikassa ja oletettavasti myös Euroopassa.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja myös poistaa ne milloin tahansa. Voit hallita, muuttaa ja poistaa tietojasi LinkedIn-tililläsi. Lisäksi voit pyytää LinkedIniltä kopion henkilötiedoistasi.

Näin pääset käsiksi LinkedIn-profiilisi tilitietoihin:

Napsauta LinkedInissä profiilikuvakettasi ja valitse "Asetukset ja yksityisyys" -osio. Napsauta nyt "Privacy" (Tietosuoja) ja sitten "Change" (Muuta) kohdassa "How LinkedIn uses your data" (Miten LinkedIn käyttää tietojasi). Lyhyessä ajassa voit ladata valitut tiedot verkkotoiminnoistasi ja tilihistoriastasi.

Sinulla on myös mahdollisuus estää selaimessasi LinkedIniä käsittelemästä tietojasi. Kuten edellä mainittiin, LinkedIn tallentaa suurimman osan tiedoista selaimeesi asetettujen evästeiden avulla. Voit hallita, poistaa tai poistaa nämä evästeet. Riippuen siitä, mikä selain sinulla on käytössäsi, hallinta toimii hieman eri tavalla. Löydät ohjeet yleisimpiä selaimia varten täältä:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Voit myös määrittää selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Sitten voit aina erikseen päättää, haluatko sallia evästeen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduissa sosiaalisen median elementeissä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Tietoja tallennetaan ja käsitellään nopeaa ja hyvää viestintää varten sinun tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin integroituja sosiaalisen median elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tai evästekäytäntöön.

LinkedIn käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

LinkedIn käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat LinkedInin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Olemme yrittäneet tuoda sinulle lähemmäs tärkeimmät tiedot LinkedInin tietojenkäsittelystä. Osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy saat lisätietoja sosiaalisen median verkoston LinkedInin tietojenkäsittelystä.

SoundCloudin tietosuojakäytäntö

SoundCloudin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelujen suorituskyvyn optimointi
📓 Käsitellyt tiedot: Tietoja, kuten yhteystietoja, tietoja käyttäjän käyttäytymisestä, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi, voidaan tallentaa.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin se on tarpeen palvelun tarkoituksen kannalta.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on SoundCloud?

Käytämme verkkosivustollamme SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berliini, Saksa, sosiaalisen median verkoston SoundCloudin toimintoja (widgettejä). Tunnistat widgetit tutusta oranssista logosta. Käyttämällä toimintoja, kuten musiikin toistamista, tiedot lähetetään SoundCloudiin, tallennetaan ja analysoidaan. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, mistä tiedoista on kyse, miksi käytämme SoundCloudia ja miten voit hallita tai estää tietojasi tai tiedonsiirtoa.

Sosiaalisen median verkosto SoundCloud on verkkomusiikkialusta, joka palvelee äänitiedostojen vaihtoa ja jakelua. SoundCloudissa muusikot tai podcasterit tarjoavat äänitiedostojaan ladattavaksi. Lisäksi SoundCloudin avulla voit upottaa äänitiedostoja muille verkkosivustoille. Ja juuri niin me teimme. SoundCloudille tyypillisiä ovat äänitiedostojen graafiset esitykset aaltomuodossa ja kommenttipalkki. Näin rekisteröityneet käyttäjät voivat kuunnella ja kommentoida musiikkikappaleita tai podcasteja milloin tahansa.

Miksi käytämme SoundCloudia verkkosivustollamme?

Tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua verkkosivustollamme. Tällä emme tarkoita pelkästään tuotteitamme tai palveluitamme. Kokonaisvaltaiseen asiakaspalveluun kuuluu myös se, kuinka mukavaksi tunnet olosi verkkosivustollamme ja kuinka hyödyllinen verkkosivustomme on sinulle. Upotetun SoundCloud-toistotoiminnon avulla voimme toimittaa akustista sisältöä suoraan ja maksutta. Sinun ei tarvitse seurata linkkiä kuunnellaksesi äänitiedostoa, vaan voit aloittaa heti verkkosivuiltamme.

Mitä tietoja SoundCloudiin tallennetaan?

Kun vierailet jollakin verkkosivustollamme, jossa on sisäänrakennettu widget (tykkää- tai jakopainike tai toistotoiminto), selaimesi muodostaa yhteyden SoundCloud-palvelimeen. Prosessin aikana tietojasi saatetaan siirtää SoundCloudiin, hallita ja tallentaa sinne. SoundCloud esimerkiksi oppii tällä tavoin IP-osoitteesi ja sen, millä sivulla (tässä tapauksessa meidän) vierailit ja milloin. Jos sinulla on SoundCloud-tili ja olet kirjautuneena sisään, kun selaat verkkosivustoamme, kerätyt tiedot liitetään suoraan tiliisi. Voit estää tämän vain kirjautumalla ulos SoundCloudista, kun olet verkkosivustollamme. Edellä mainittujen tietojen lisäksi evästeisiin tallennetaan myös tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Esimerkiksi aina kun napsautat painiketta, soitat tai keskeytät musiikkikappaleen, nämä tiedot tallennetaan evästeisiin. Widget tai SoundCloud pystyy näin tunnistamaan sinut, ja joskus widgettiä käytetään myös henkilökohtaisen sisällön toimittamiseen sinulle. SoundCloud käyttää omien evästeidensä lisäksi myös kolmansien osapuolten, kuten Facebookin tai Google Analyticsin, evästeitä. Näiden evästeiden avulla yritys saa lisätietoja käyttäytymisestäsi ulkoisilla verkkosivustoilla ja omalla alustallaan. Sivuston ylläpitäjänä emme saa SoundCloudin käyttämien evästeiden kautta mitään tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Tiedonsiirto ja siten myös tietoja teknisistä laitteista ja käyttäytymisestäsi verkkosivustolla tapahtuu sinun ja SoundCloudin välillä.

Seuraavassa näytämme evästeet, jotka asetetaan, kun siirryt verkkosivustolle, johon on upotettu SoundCloud-ominaisuuksia. Tämä luettelo on vain esimerkki mahdollisista evästeistä, eikä se voi väittää olevansa tyhjentävä. Tässä esimerkissä käyttäjällä ei ole SoundCloud-tiliä:

Nimi:sc_anonymous_id
Arvo: 208165-986996-398971-423805111824947-0
Tarkoitus: Tämä eväste mahdollistaa tiedostojen tai muun sisällön upottamisen verkkosivustoihin ja tallentaa käyttäjätunnuksen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 10 vuoden kuluttua

Huomautus:
sc_anonymous_id-eväste asetetaan välittömästi, kun olet jollakin verkkosivustollamme, jossa on Soundcloud-ominaisuus. Sinun ei tarvitse vielä olla vuorovaikutuksessa toiminnon kanssa.

Nimi:__qca
Arvo:P0-1223379886-1579605792812111824947-7
Maksun peruste: Tämä eväste on Quantcastin kolmannen osapuolen eväste, ja se kerää tietoja esimerkiksi siitä, kuinka usein vierailet sivustolla tai kuinka kauan viivyt sivustolla. Kerätyt tiedot jaetaan sitten SoundCloudin kanssa.
Viimeinen voimassaolopäivä: Vuoden kuluttua

Nimi: Sclocale
Arvo:fi
Käyttötarkoitus: Eväste tallentaa esiasettamasi kieliasetuksen.
Viimeinen voimassaolopäivä: Vuoden kuluttua

Nimi:_soundcloud_session
Arvo: /
Tarkoitus: Emme onnistuneet löytämään mitään tarkempia tietoja tästä evästeestä.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi:_session_auth_key
Arvo: /
Tarkoitus: Evästettä voidaan käyttää istuntotietojen (eli käyttäjän käyttäytymisen) tallentamiseen ja asiakkaan pyynnön todentamiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 10 vuoden kuluttua

SoundCloud käyttää myös muita kolmannen osapuolen evästeitä, kuten _fbp, _ga, gid Facebookilta ja Google Analyticsilta. SoundCloud käyttää kaikkia evästeisiin tallennettuja tietoja parantaakseen omia palveluitaan ja tarjotakseen yksilöllistä mainontaa.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Periaatteessa SoundCloud säilyttää kerätyt tiedot niin kauan kuin käyttäjätili on olemassa tai niin kauan kuin SoundCloud tarvitsee niitä liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi. Säilytysaika vaihtelee asiayhteyden ja oikeudellisten velvoitteiden mukaan. Vaikka sinulla ei olisi tiliä ja henkilötietoja olisi tallennettu, sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Jos sinulla on SoundCloud-tili, voit hallita tietojen käsittelyä tai poistaa koko tilisi "Asetusten" kautta. Voit kuitenkin myös hallita, poistaa tai poistaa evästeet käytöstä selaimessasi juuri omien tarpeidesi mukaan. Lähestymistapa riippuu aina käyttämästäsi selaimesta. Jos päätät poistaa tai poistaa evästeet käytöstä, ota huomioon, että kaikki toiminnot eivät ehkä ole enää käytettävissä. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita, poistaa tai poistaa evästeet käytöstä selaimessasi.

Chrome: Evästeiden poistaminen, käyttöönotto ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että sulautetut SoundCloud-elementit voivat käsitellä ja tallentaa tietojasi, tätä suostumusta pidetään tietojenkäsittelyn oikeusperustana. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään sinun tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin integroituja SoundCloud-elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. SoundCloud asettaa myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet evästeitä koskevan tietosuojatekstimme huolellisesti ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön tai evästekäytäntöön.

Toivottavasti sait hyvän yleiskuvan SoundCloudin kautta kulkevasta tietoliikenteestä. Jos haluat lisätietoja SoundCloudin tietosuojakäytännöstä ja yleisestä tietojenkäsittelystä, suosittelemme, että luet yhtiön tietosuojakäytännön osoitteessa https://soundcloud.com/pages/privacy.

YouTuben tietosuojakäytäntö

YouTuben tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelujen suorituskyvyn optimointi
📓 Käsitellyt tiedot: Tietoja, kuten yhteystietoja, tietoja käyttäjän käyttäytymisestä, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi, voidaan tallentaa.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin se on tarpeen palvelun tarkoituksen kannalta.
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on YouTube?

Olemme integroineet YouTube-videoita verkkosivuillemme. Näin voimme esittää mielenkiintoisia videoita suoraan sivustollamme. YouTube on videoportaali, joka on ollut Googlen tytäryhtiö vuodesta 2006. Videoportaalia ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. Kun avaat verkkosivustollamme sivun, johon on upotettu YouTube-video, selaimesi muodostaa automaattisesti yhteyden YouTuben tai Googlen palvelimiin. Prosessin aikana siirretään erilaisia tietoja (asetuksista riippuen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikesta tietojen käsittelystä Euroopassa.

Seuraavassa selitämme tarkemmin, mitä tietoja käsitellään, miksi olemme sisällyttäneet YouTube-videoita ja miten voit hallita tai poistaa tietojasi.

YouTubessa käyttäjät voivat katsella, arvioida, kommentoida ja ladata videoita itse maksutta. Viime vuosina YouTubesta on tullut yksi tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista maailmanlaajuisesti. Jotta voimme näyttää videoita verkkosivustollamme, YouTube tarjoaa koodinpätkän, jonka olemme rakentaneet sivustollemme.

Miksi käytämme YouTube-videoita verkkosivustollamme?

YouTube on videoalusta, jolla on eniten kävijöitä ja paras sisältö. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Emmekä tietenkään voi olla ilman mielenkiintoisia videoita. Upotettujen videoiden avulla tarjoamme sinulle lisää hyödyllistä sisältöä tekstien ja kuvien lisäksi. Lisäksi upotetut videot helpottavat sivustomme löytämistä Googlen hakukoneessa. Lisäksi, kun julkaisemme mainoksia Google Ads -palvelun kautta, Google voi - kerättyjen tietojen ansiosta - näyttää näitä mainoksia vain niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamistamme tuotteista.

Mitä tietoja YouTube tallentaa?

Heti kun vierailet jollakin sivuillamme, johon on upotettu YouTube-video, YouTube asettaa ainakin yhden evästeen, joka tallentaa IP-osoitteesi ja URL-osoitteemme. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, YouTube voi yleensä määrittää verkkosivustollamme tapahtuvan vuorovaikutuksesi profiilisi evästeiden avulla. Näitä tietoja ovat esimerkiksi istunnon kesto, hyppyprosentti, likimääräinen sijainti, tekniset tiedot, kuten selaimen tyyppi, näytön resoluutio tai Internet-palveluntarjoajasi. Muita tietoja voivat olla esimerkiksi yhteystiedot, mahdolliset arvosanat, sisällön jakaminen sosiaalisen median kautta tai lisääminen YouTube-suosikkeihin.

Jos et ole kirjautunut Google-tilille tai YouTube-tilille, Google tallentaa tiedot laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen liittyvällä yksilöllisellä tunnisteella. Esimerkiksi haluamasi kieliasetus säilyy. Paljon vuorovaikutustietoja ei kuitenkaan voida tallentaa, koska evästeitä asetetaan vähemmän.

Seuraavassa luettelossa näytetään evästeet, jotka asetettiin selaimeen testissä. Toisaalta näytämme evästeitä, jotka on asetettu ilman kirjautunutta YouTube-tiliä. Toisaalta näytämme evästeet, jotka on asetettu kirjautuneella tilillä. Luettelo ei voi väittää olevansa täydellinen, koska käyttäjätiedot riippuvat aina vuorovaikutuksesta YouTubessa.

Nimi: YSC
Arvo: b9-CV6ojI5Y111824947-1
Maksun tarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen ID:n videon katselutilastojen tallentamista varten.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: PREF
Arvo: f1=50000000
Tarkoitus: Tämä eväste rekisteröi myös yksilöllisen tunnuksesi. Google saa PREFin kautta tilastoja siitä, miten käytät YouTube-videoita verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä: 8 kuukauden kuluttua

Nimi: GPS
Arvo: 1
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksesi mobiililaitteissa GPS-sijainnin seuraamiseksi.
Viimeinen voimassaolopäivä:30 minuutin kuluttua

Nimi: VISITOR_INFO1_LIVE
Arvo: 95Chz8bagyU
Käyttötarkoitus: Tämä eväste yrittää arvioida käyttäjän kaistanleveyttä verkkosivuillamme (joissa on upotettu YouTube-video).
Viimeinen voimassaolopäivä:8 kuukauden kuluttua

Muut evästeet, jotka asetetaan, kun olet kirjautunut sisään YouTube-tililläsi:

Nimi: APISID
Arvo: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111824947-
Maksun tarkoitus: Tätä evästettä käytetään kiinnostuksenkohteitasi koskevan profiilin luomiseen. Tietoja käytetään henkilökohtaiseen mainontaan.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: CONSENT
Arvo: YES+AT.de+20150628-20-0
Käyttötarkoitus: Eväste tallentaa käyttäjän suostumuksen eri Googlen palveluiden käyttöön. CONSENTia käytetään myös turvallisuustarkoituksiin käyttäjien todentamiseksi ja käyttäjätietojen suojaamiseksi luvattomilta hyökkäyksiltä.
Viimeinen voimassaolopäivä: 19 vuoden jälkeen

Nimi: HSID
Arvo: AcRwpgUik9Dveht0I
Tarkoitus: Tätä evästettä käytetään kiinnostuksenkohteitasi koskevan profiilin luomiseen. Nämä tiedot auttavat näyttämään henkilökohtaista mainontaa.
Viimeinen voimassaolopäivä:2 vuoden kuluttua

Nimi: LOGIN_INFO
Arvo: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa tiedot kirjautumistiedoistasi.
Viimeinen voimassaolopäivä:2 vuoden kuluttua

Nimi: SAPISID
Arvo: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Käyttötarkoitus: Tämä eväste toimii tunnistamalla selaimesi ja laitteesi yksiselitteisesti. Sitä käytetään kiinnostuksenkohteitasi koskevan profiilin luomiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä:2 vuoden kuluttua

Nimi: SID
Arvo: oQfNKjAsI111824947-
Maksun peruste: Tämä eväste tallentaa Google-tilisi tunnuksen ja viimeisimmän kirjautumisaikasi digitaalisesti allekirjoitetussa ja salatussa muodossa.
Viimeinen voimassaolopäivä:2 vuoden kuluttua

Nimi: SIDCC
Arvo: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Tarkoitus: Tämä eväste tallentaa tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mitä mainoksia olet mahdollisesti nähnyt ennen sivustollamme vierailua.
Viimeinen voimassaolopäivä:3 kuukauden kuluttua

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

YouTuben sinulta saamat ja käsittelemät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille. Useimmat näistä palvelimista sijaitsevat Amerikassa. Osoitteessa https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de näet tarkalleen, missä Googlen datakeskukset sijaitsevat. Tietosi on hajautettu palvelimille. Tämä tarkoittaa, että tiedot ovat nopeammin saatavilla ja paremmin suojattuja manipulointia vastaan.

Google säilyttää kerättyjä tietoja eri pituisia aikoja. Joitakin tietoja voit poistaa milloin tahansa, toiset poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, ja taas toiset Google tallentaa pidemmän aikaa. Jotkin Google-tilillesi tallennetut tiedot (kuten "Omat aktiviteetit" -kohteet, valokuvat tai asiakirjat, tuotteet) säilyvät tallessa, kunnes poistat ne. Vaikka et olisi kirjautunut Google-tilille, voit poistaa joitakin laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen liittyviä tietoja.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Periaatteessa voit poistaa tietoja Google-tililtäsi manuaalisesti. Vuonna 2019 käyttöön otetun sijainti- ja toimintatietojen automaattisen poistotoiminnon ansiosta tiedot tallennetaan päätöksesi mukaan joko 3 tai 18 kuukauden ajaksi ja poistetaan sitten.

Riippumatta siitä, onko sinulla Google-tili vai ei, voit määrittää selaimesi poistamaan tai poistamaan käytöstä Googlen evästeet. Riippuen käyttämästäsi selaimesta tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Jos et yleensä halua evästeitä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Näin voit päättää kunkin yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko sen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että upotetut YouTube-elementit käsittelevät ja tallentavat tietojasi, tämän suostumuksen katsotaan olevan tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään sinun tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin upotettuja YouTube-elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. YouTube asettaa myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kunkin palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tai evästeitä koskeviin ohjeisiin.

YouTube käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

YouTube käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat YouTuben noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Koska YouTube on Googlen tytäryhtiö, sillä on yhteinen tietosuojakäytäntö. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tietojasi käsitellään, suosittelemme tietosuojaselostetta osoitteessa osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube-tilauspainike Tietosuojakäytäntö

Olemme integroineet YouTube-tilauspainikkeen verkkosivuillemme. Tunnistat painikkeen yleensä klassisesta YouTube-logosta. Logossa on valkoisin kirjaimin sanat "Subscribe" tai "YouTube" punaisella pohjalla ja vasemmalla valkoinen "Play"-symboli. Painike voidaan kuitenkin näyttää myös eri tavalla.

YouTube-kanavamme tarjoaa aina hauskoja, mielenkiintoisia tai jännittäviä videoita. Sisäänrakennetun "Tilaa"-painikkeen avulla voit tilata kanavamme suoraan verkkosivustoltamme, eikä sinun tarvitse siirtyä YouTube-sivustolle. Haluamme tehdä laajan sisältömme käytön mahdollisimman helpoksi. Huomaa, että YouTube voi tallentaa ja käsitellä tietojasi.

Jos näet sivustollamme sisäänrakennetun tilauspainikkeen, YouTube asettaa Googlen mukaan vähintään yhden evästeen. Tämä eväste tallentaa IP-osoitteesi ja URL-osoitteemme. YouTube voi tällä tavoin saada tietoja myös selaimestasi, likimääräisestä sijainnistasi ja esiasetetusta kielestäsi. Testissämme asetettiin seuraavat neljä evästettä ilman YouTubeen kirjautumista:

Nimi: YSC
Arvo: b9-CV6ojI5111824947Y
Maksun tarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen ID:n videon katselutilastojen tallentamista varten.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päätyttyä

Nimi: PREF
Arvo: f1=50000000
Tarkoitus: Tämä eväste rekisteröi myös yksilöllisen tunnuksesi. Google saa PREFin kautta tilastoja siitä, miten käytät YouTube-videoita verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäivä:8 kuukauden kuluttua

Nimi: GPS
Arvo: 1
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksesi mobiililaitteissa GPS-sijainnin seuraamiseksi.
Viimeinen voimassaolopäivä:30 minuutin kuluttua

Nimi: VISITOR_INFO1_LIVE
Arvo: 11182494795Chz8bagyU
Käyttötarkoitus: Tämä eväste yrittää arvioida käyttäjän kaistanleveyttä verkkosivuillamme (joissa on upotettu YouTube-video).
Viimeinen voimassaolopäivä:8 kuukauden kuluttua

Huomautus: Nämä evästeet asetettiin testin jälkeen, eikä niiden voida väittää olevan täydellisiä.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTube voi tallentaa evästeiden avulla monia toimintojasi/interaktioitasi verkkosivustollamme ja määrittää ne YouTube-tilillesi. YouTube saa esimerkiksi tietoja siitä, kuinka kauan selaat sivustoamme, mitä selaintyyppiä käytät, minkä näytön resoluution valitset tai mitä toimintoja suoritat.

YouTube käyttää näitä tietoja toisaalta omien palvelujensa ja tarjoustensa parantamiseen ja toisaalta analyysien ja tilastojen tuottamiseen mainostajille (jotka käyttävät Google Ads -mainontaa).

Googlen reCAPTCHA-tietosuojakäytäntö

Google reCAPTCHA -tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi ja suojautuminen verkkohyökkäyksiltä.
📓 Käsitellyt tiedot: Tiedot, kuten IP-osoite, selaimen tiedot, käyttöjärjestelmäsi, rajoitettu sijainti ja käyttötiedot.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: tallennetuista tiedoista riippuen
⚖️ Oikeusperusta: DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on reCAPTCHA?

Ensisijainen tavoitteemme on turvata ja suojata verkkosivustomme sinulle ja meille parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän varmistamiseksi käytämme Google Inc:n Google reCAPTCHA:ta. Euroopan alueella Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Google-palveluista. ReCAPTCHA:n avulla voimme määrittää, oletko todella ihminen etkä robotti tai muu roskapostiohjelma. Roskapostilla tarkoitamme kaikkia meille sähköisesti lähetettyjä ei-toivottuja tietoja. Perinteisissä CAPTCHAS-tietokannoissa sinun piti yleensä ratkaista teksti- tai kuva-arvoituksia tietojen tarkistamiseksi. Googlen reCAPTCHAn avulla meidän ei yleensä tarvitse vaivata sinua tällaisilla arvoituksilla. Useimmissa tapauksissa riittää, että yksinkertaisesti rastitat laatikon ja vahvistat näin, ettet ole botti. Uuden Invisible reCAPTCHA -version avulla sinun ei tarvitse enää edes asettaa rastia. Tämän tietosuojakäytännön avulla saat tietää tarkalleen, miten tämä toimii ja ennen kaikkea, mitä tietoja tähän tarkoitukseen käytetään.

reCAPTCHA on Googlen ilmainen captcha-palvelu, joka suojaa verkkosivuja roskapostiohjelmilta ja muiden kuin ihmisten suorittamilta vierailijoiden väärinkäytöksiltä. Tätä palvelua käytetään yleisimmin, kun täytät lomakkeita internetissä. Captcha-palvelu on eräänlainen automaattinen Turing-testi, joka on suunniteltu varmistamaan, että internetissä tapahtuvan toiminnon suorittaa ihminen eikä robotti. Klassisessa Turingin testissä (joka on nimetty tietotekniikan tutkijan Alan Turingin mukaan) ihminen määrittelee, mikä ero on botin ja ihmisen välillä. Captchojen avulla myös tämä tehdään tietokoneella tai ohjelmistolla. Perinteiset captchat toimivat pienissä tehtävissä, jotka ihmisten on helppo ratkaista, mutta jotka aiheuttavat huomattavia vaikeuksia koneille. ReCAPTCHA:n avulla sinun ei enää tarvitse aktiivisesti ratkaista arvoituksia. Työkalu käyttää nykyaikaisia riskitekniikoita erottaakseen ihmiset boteista. Täällä sinun tarvitsee vain rastittaa tekstikenttä "En ole robotti" tai Invisible reCAPTCHA:lla jopa se ei ole enää tarpeen. ReCAPTCHA:n avulla lähdekoodiin integroidaan JavaScript-elementti, jonka jälkeen työkalu toimii taustalla ja analysoi käyttäjien käyttäytymistä. Ohjelmisto laskee näiden käyttäjän toimien perusteella niin sanotun captcha-pistemäärän. Google käyttää tätä pistemäärää laskeakseen, kuinka todennäköisesti olet ihminen jo ennen captchan syöttämistä. reCAPTCHAa tai captchoja yleensä käytetään aina silloin, kun botit voivat manipuloida tai väärinkäyttää tiettyjä toimintoja (kuten rekisteröintiä, kyselyitä jne.).

Miksi käytämme reCAPTCHAa verkkosivustollamme?

Haluamme vain toivottaa lihaa ja verta olevat ihmiset tervetulleiksi sivustollemme. Botit tai kaikenlaiset roskapostiohjelmistot voivat jäädä turvallisesti kotiin. Siksi teemme kaikkemme suojellaksemme itseämme ja tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Tästä syystä käytämme Googlen reCAPTCHAa. Näin voimme olla melko varmoja siitä, että pysymme "botittomana" verkkosivustona. Käyttämällä reCAPTCHAa, Googlelle välitetään tietoja, joiden avulla voidaan määrittää, oletko todella ihminen. reCAPTCHA palvelee näin ollen verkkosivustomme turvallisuutta ja siten myös sinun turvallisuuttasi. Ilman reCAPTCHAa voisi esimerkiksi käydä niin, että botti rekisteröi mahdollisimman monta sähköpostiosoitetta rekisteröitymisen aikana "roskapostatakseen" foorumeita tai blogeja ei-toivotulla mainossisällöllä. ReCAPTCHA:n avulla voimme välttää tällaiset bottihyökkäykset.

Mitä tietoja reCAPTCHA tallentaa?

reCAPTCHA kerää käyttäjiltä henkilötietoja sen määrittämiseksi, ovatko verkkosivustomme toiminnot todella peräisin ihmisiltä. IP-osoite ja muut Googlen reCAPTCHA-palvelua varten tarvitsemat tiedot saatetaan siis lähettää Googlelle. IP-osoitteet lyhennetään lähes aina etukäteen EU:n jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa, ennen kuin tiedot päätyvät Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin, ellet ole kirjautunut sisään Google-tililläsi reCAPTCHAa käyttäessäsi. Ensin reCAPTCHA-algoritmi tarkistaa, onko selaimeesi jo sijoitettu Googlen evästeitä muista Googlen palveluista (YouTube, Gmail jne.). Tämän jälkeen reCAPTCHA asettaa selaimeesi lisäevästeen ja tallentaa tilannekuvan selainikkunastasi.

Seuraava luettelo kerätyistä selain- ja käyttäjätiedoista ei ole tyhjentävä. Ne ovat pikemminkin esimerkkejä tiedossamme olevista tiedoista, joita Google käsittelee.

 • Referrer URL (sen sivun osoite, jolta kävijä tuli).
 • IP-osoite (esim. 256.123.123.1).
 • Tietoja käyttöjärjestelmästä (ohjelmisto, jonka avulla tietokone toimii. Tunnettuja käyttöjärjestelmiä ovat Windows, Mac OS X tai Linux).
 • Evästeet (pienet tekstitiedostot, jotka tallentavat tietoja selaimeesi).
 • Hiiren ja näppäimistön käyttäytyminen (jokainen hiirellä tai näppäimistöllä suorittamasi toiminto tallennetaan).
 • Päiväys- ja kieliasetukset (tietokoneeseen esiasetettu kieli tai päivämäärä tallennetaan).
 • Kaikki JavaScript-objektit (JavaScript on ohjelmointikieli, jonka avulla verkkosivut voivat mukautua käyttäjän tarpeisiin. JavaScript-objektit voivat kerätä kaikenlaista tietoa saman nimen alle)
 • Näytön resoluutio (kertoo, kuinka monta pikseliä kuvaruutu sisältää).

On kiistatonta, että Google käyttää ja analysoi näitä tietoja jo ennen kuin klikkaat "En ole robotti" -valintaruutua. Invisible reCAPTCHA -versiossa jopa rasti jää pois, ja koko tunnistusprosessi toimii taustalla. Google ei kerro yksityiskohtaisesti, kuinka paljon ja mitä tietoja se tallentaa.

reCAPTCHA käyttää seuraavia evästeitä: Tässä viittaamme Googlen reCAPTCHA-demoversioon osoitteessa https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Kaikki nämä evästeet vaativat yksilöllisen tunnisteen seurantaa varten. Tässä on luettelo evästeistä, jotka Google reCAPTCHA on asettanut demoversioon:

Nimi: IDE
Arvo:WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111824947-8
Maksun peruste: Tämän evästeen asettaa DoubleClick (joka on myös Googlen omistuksessa) rekisteröidäkseen ja raportoidakseen käyttäjän toimet verkkosivustolla mainosten yhteydessä. Näin voidaan mitata mainonnan tehokkuutta ja toteuttaa asianmukaisia optimointitoimenpiteitä. IDE on tallennettu selaimiin verkkotunnuksen doubleclick.net alle.
Viimeinen voimassaolopäivä: Vuoden kuluttua

Nimi: 1P_JAR
Arvo: 2019-5-14-12
Tarkoitus: Tämä eväste kerää tilastoja verkkosivuston käytöstä ja mittaa konversioita. Konversio tapahtuu esimerkiksi silloin, kun käyttäjästä tulee ostaja. Evästettä käytetään myös näyttämään käyttäjille relevantteja mainoksia. Lisäksi evästettä voidaan käyttää estämään käyttäjää näkemästä samaa mainosta useammin kuin kerran.
Viimeinen voimassaolopäivä: Yhden kuukauden kuluttua

Nimi: ANID
Arvo:U7j1v3dZa1118249470xgZFmiqWppRWKOr
Maksun tarkoitus: Emme löytäneet paljon tietoa tästä evästeestä. Googlen tietosuojakäytännössä eväste mainitaan mainosevästeiden, kuten "DSID", "FLC", "AID" ja "TAID", yhteydessä. ANID on tallennettu verkkotunnuksen google.com alle.
Viimeinen voimassaolopäivä: 9 kuukauden kuluttua

Nimi: CONSENT
Arvo:YES+AT.de+20150628-20-0
Käyttötarkoitus: Eväste tallentaa käyttäjän suostumuksen eri Googlen palveluiden käyttöön. CONSENTia käytetään myös turvallisuustarkoituksiin käyttäjien todentamiseksi, kirjautumispetosten estämiseksi ja käyttäjätietojen suojaamiseksi luvattomilta hyökkäyksiltä.
Viimeinen voimassaolopäivä: 19 vuoden jälkeen

Nimi: NID
Arvo: 0WmuWqy111824947zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Käyttötarkoitus: Google käyttää NID:tä räätälöidäkseen mainoksia Google-hakujesi mukaan. Evästeen avulla Google "muistaa" useimmin tekemäsi hakukyselyt tai aikaisemman vuorovaikutuksesi mainosten kanssa. Näin saat aina räätälöityjä mainoksia. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jolla kerätään käyttäjän henkilökohtaiset asetukset mainostarkoituksiin.
Viimeinen voimassaolopäivä: 6 kuukauden kuluttua

Nimi: DV
Arvo: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111824947-4
Maksun tarkoitus: Kun olet rastittanut "En ole robotti" -valintaruudun, tämä eväste asetetaan. Google Analytics käyttää evästettä henkilökohtaiseen mainontaan. DV kerää tietoja anonyymissä muodossa, ja sitä käytetään myös käyttäjien erotteluun.
Viimeinen voimassaolopäivä: 10 minuutin kuluttua

Huomautus:Luettelo ei voi väittää olevansa täydellinen, sillä Googlen kokemus osoittaa, että se vaihtaa evästeiden valintaa aika ajoin.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Lisäämällä reCAPTCHA:n tiedot siirretään sinulta Googlen palvelimelle. Google ei ole tehnyt selväksi, minne nämä tiedot tarkalleen ottaen tallennetaan, vaikka sitä on kysytty toistuvasti. Ilman Googlen vahvistusta voidaan olettaa, että tiedot, kuten hiiren vuorovaikutus, verkkosivustolla vietetty aika tai kieliasetukset, tallennetaan Googlen eurooppalaisille tai amerikkalaisille palvelimille. Selaimesi Googlelle välittämää IP-osoitetta ei yleensä yhdistetä muihin Googlen palveluista saatuihin tietoihin. Jos olet kuitenkin kirjautuneena Google-tilillesi, kun käytät reCAPTCHA-lisäosaa, tiedot yhdistetään. Tähän sovelletaan Google-yhtiön poikkeavia tietosuojasäännöksiä.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Jos et halua, että mitään tietoja sinusta ja käyttäytymisestäsi siirretään Googlelle, sinun on kirjauduttava kokonaan ulos Googlesta ja poistettava kaikki Googlen evästeet ennen kuin vierailet verkkosivustollamme tai käytät reCAPTCHA-ohjelmistoa. Periaatteessa tiedot siirretään automaattisesti Googlelle heti, kun vierailet sivustollamme. Jos haluat poistaa nämä tiedot uudelleen, sinun on otettava yhteyttä Googlen tukeen osoitteessa https://support.google.com/?hl=de&tid=111824947 yhteyshenkilö.

Käyttämällä verkkosivustoamme annat suostumuksesi siihen, että Google LLC ja sen edustajat keräävät, käsittelevät ja käyttävät tietoja automaattisesti.

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä myös EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisina nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei siis saa yksinkertaisesti siirtää, säilyttää ja käsitellä turvattomiin kolmansiin maihin, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia suojatoimia (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Google reCAPTCHA:n käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Mukaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, joka voi tulla esiin Google reCAPTCHA:n keräämisen yhteydessä.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Google reCAPTCHAa optimoidaksemme verkkopalvelumme ja tehdaksemme siitä turvallisemman. Tätä vastaava oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google reCAPTCHAa kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon mukaan tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tähän voi liittyä erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= DSGVO:n 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojen käsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevissa vastaanottajissa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet muun muassa täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Voit lukea lisää reCAPTCHA:sta Googlen web-kehittäjien sivulta osoitteessa https://developers.google.com/recaptcha/. Google kertoo tässä yksityiskohtaisemmin reCAPTCHA:n teknisestä kehityksestä, mutta tarkkaa tietoa tietojen tallentamisesta ja tietosuojaan liittyvistä aiheista etsit turhaan. Hyvä yleiskatsaus tietojen peruskäytöstä Googlessa löytyy yhtiön omasta tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Kaikki tekstit on suojattu tekijänoikeudella.

Lähde: Luotu Tietosuojageneraattori alkaen AdSimple