Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Den här sidan har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

⭐⭐⭐⭐⭐ 61 300 nöjda kunder 💪 Premiumutrustning sedan 1993 💚

Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss! Vi gör allt i vår makt för att hantera dina personuppgifter så omsorgsfullt som vi själva skulle önska av alla onlinebutiker där vi handlar. Det är självklart att vi strikt följer reglerna i de tillämpliga dataskyddslagarna.

Följande uttalande ger dig en översikt över vilka uppgifter vi och våra samarbetspartners samlar in från dig när du använder vår webbshop och våra tjänster och hur vi garanterar skyddet av dessa uppgifter. Vi har varit noga med att presentera denna information på ett begripligt och välstrukturerat sätt. Men om du har några frågor är vi naturligtvis mycket glada att svara på dem när som helst.
 

 

Kontakta oss

Om du kontaktar oss med hjälp av formuläret på webbplatsen eller via e-post kommer vi att lagra de uppgifter du lämnar i sex månader för att kunna behandla din förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Lagring av data

Vi vill påpeka att för att förenkla shoppingprocessen och för den efterföljande behandlingen av avtalet lagrar webbshopoperatören IP-uppgifter om anslutningsinnehavaren inom ramen för cookies, liksom namn, adress och, om det anges, telefonnummer samt köparens kreditkortsnummer vid kreditkortsbetalning för att behandla avtalet. De uppgifter som du lämnar är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder som föregår avtalet. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå ett avtal med dig. Inga uppgifter överförs till tredje part, med undantag för överföringen till den behandlande banken/betalningstjänsteleverantören för att debitera köpeskillingen, till det transportföretag/rederi som vi anlitat för att leverera varorna och till vår skatterådgivare för att uppfylla våra skyldigheter enligt skattelagstiftningen. När köpet har avslutats raderas de uppgifter som vi har lagrat. Om ett avtal sluts kommer alla uppgifter från avtalsförhållandet att sparas fram till dess att den skattelagstiftningsmässiga lagringstiden (7 år) löper ut. Uppgifterna om namn, adress, köpta varor och inköpsdatum lagras dessutom fram till dess att produktansvaret löper ut (10 år). Behandlingen av uppgifterna sker på grundval av de rättsliga bestämmelserna i § 96.3 TKG samt artikel 6.1 a (samtycke) och/eller b (nödvändigt för att fullgöra avtalet) i DSGVO.

1. insamling, behandling och användning av personuppgifter

"Personuppgifter" är alla enskilda uppgifter om dina personliga eller faktiska omständigheter. Detta omfattar all information som gör det möjligt att dra en slutsats om din identitet (t.ex. namn, adress, e-postadress, bankuppgifter osv.).

Insamling, lagring och behandling av personuppgifter regleras uteslutande av tillämplig lag. Vi åtar oss att hantera de uppgifter du lämnar på ett ansvarsfullt sätt och med största möjliga omsorg.

Webbplatsen "alpinloacker.com" och våra system skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att skydda sig helt och hållet mot alla faror.


2 Användning av dina uppgifter inom ramen för användaravtalet

Leverantören samlar in, bearbetar, lagrar och använder de uppgifter som du lämnar på denna webbplats som en del av din registrering enbart för att genomföra avtalet. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part.

 

3 Användning av användningsuppgifter när du besöker vår webbplats

Vi kan också lagra uppgifter utan personlig referens, t.ex. namnet på din internetleverantör, den sida från vilken du besökte alpinloacker.com eller namnet på den begärda filen (s.k. användningsuppgifter). Dessa uppgifter används uteslutande för att förbättra våra tjänster, korrigera fel osv. och tillåter inga slutsatser om din person.

Vi kan inte tilldela dessa uppgifter till specifika personer och uppgifterna slås inte samman med andra datakällor. Utvärderingen av dessa uppgifter för att skapa användningsprofiler utförs av webbanalystjänsten Google Analytics (se nedan).
 

4. nyhetsbrev / återkallande av samtycke till nyhetsbrev

"Alpin Loacker" fortsätter att skicka nyhetsbrev för sina egna reklamsyften.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet med verkan för framtiden genom att meddela återkallelsen till leverantören med följande kontaktuppgifter:

E-post: bestellung@alpinloacker.at

T +43 5523 55819

 

ALPIN LOACKER GmbH

Kirlastraße 9

A 6840 Götzis

Du kommer inte att ådra dig några kostnader för att återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet, med undantag för överföringskostnader enligt din telefon-/internetleverantörs respektive baspris.
 

5 sociala plugins för Facebook

Vi erbjuder dig möjligheten att rekommendera erbjudanden, produkter, kampanjer och nyheter via Facebook. Vi använder sociala plugins från Facebook för detta ändamål. Dessa tjänster erbjuds av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Listan och utseendet på Facebooks sociala plugins kan variera.härMer allmän information om de sociala plugins finns här.här.

När webbplatsen är konfigurerad i din webbläsare hämtas koden för de sociala plugins direkt från en Facebook-server av din webbläsare och integreras i webbplatsen "ALPIN LOACKER GmbH" som visas i din webbläsare. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Facebook hämtar i detta sammanhang.

Efteregen informationFacebook lagrar datum och tid för ditt besök, den specifika internetadressen där den sociala insticksmodulen finns och andra tekniska data som IP-adress, webbläsartyp och operativsystem under en period på 90 dagar för att ytterligare optimera Facebooks tjänster. Efter 90 dagar anonymiseras uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till dig. Du hittar mer information från Facebook om dettahär.

Om du är inloggad på Facebook under ditt besök på rockanutrition.com kan Facebook koppla samman de sidor du besöker med ditt Facebook-konto. Genom att interagera med de sociala plugins (klicka osv.) överförs informationen som genereras av interaktionen till Facebook och lagras där. Du kan förhindra detta genom att logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Det är också möjligt att blockera sociala plugins från Facebook i allmänhet. För detta ändamål finns det tillägg för respektive webbläsare (t.ex.Facebook-blockerare), som du måste installera och aktivera för din webbläsare.

Facebooks information om dataskydd och ytterligare sekretessinställningar finns på Facebooks webbplats.härhär.

Kontrollera också alla Facebook-länkar som tillhandahålls, eftersom Facebooks sekretesspolicy regelbundet uppdateras och anpassas på grund av förbättrade funktioner i de sociala plugins.
 

6. youtube-plugin

Den här webbplatsen använder plugins från Youtube. Dessa tjänster tillhandahålls av Youtube, LLC, Cherry Ave, USA (Youtube), representerat av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

När webbplatsen är konfigurerad i din webbläsare hämtas koden för "Youtube″-knappen direkt från en Youtube/Google-server av din webbläsare och integreras i webbplatsen "alpinloacker.com" som visas i din webbläsare. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som hämtas av Youtube/Google.

Enligt egen uppgift samlar Google in information om den sida du tittade på när du klickade på Youtube-knappen, dvs. internetadressen, samt din IP-adress och annan webbläsarrelaterad information. Google standardiserade sin sekretesspolicy den 1 mars 2012. Den nuvarande sekretesspolicyn innehåller inte längre någon information om användningen av YouTube-knappen.

Om du är inloggad på Youtube med ditt konto tilldelas den insamlade informationen ditt konto/Google-konto. Genom att interagera med Youtube-plugins (klicka osv.) överförs informationen som orsakas av interaktionen till Youtube/Google och lagras där. Du kan förhindra detta genom att logga ut från Youtube innan du besöker vår webbplats.

Google-register enligt följandeegen informationregistrerar inte dina besök på Internet eller din webbhistorik permanent och utvärderar inte heller ditt besök på en sida med en YouTube-knapp på något annat sätt. Google lagrar dock vissa uppgifter om ditt besök under en kortare tid, vanligtvis cirka två veckor, för systemunderhåll och felsökning. Dessa uppgifter är dock inte strukturerade enligt individuella profiler, användarnamn eller webbadresser. Du hittar mer information om detta hos Googlehär.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av Youtube/Google:s insamling, lagring och behandling av dina uppgifter samt inställningar kan erhållas från följande adresshär.

Du bör också informera dig där, eftersom dataskyddsbestämmelserna för Googles produkter regelbundet uppdateras och anpassas på grund av utökade funktioner.
 

7. pinterest-plugin

Den här webbplatsen använder plugins från Pinterest. Dessa tjänster tillhandahålls av Pinterest, Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA.

När du bygger webbplatsen i din webbläsare begär din webbläsare koden för Pinterest-pluginet direkt från en Pinterest-server och integreras i webbplatsen "alpinloacker.com" som visas i din webbläsare. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som hämtas av Pinterest.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av Pinterest:s insamling, lagring och behandling av dina uppgifter samt inställningar finns på följande adresshär.

Informera dig också där, eftersom dataskyddsbestämmelserna för Pinterest-produkterna regelbundet uppdateras och anpassas på grund av utökade funktioner.
 

8. Instagram-plugin

På den här webbplatsen används plugins från Instagram. Dessa tjänster tillhandahålls av Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA.

När webbplatsen är konfigurerad i din webbläsare begärs Instagram-plugin-koden direkt från en Instagram-server av din webbläsare och integreras i webbplatsen "alpinloacker.com" som visas i din webbläsare. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Instagram hämtar.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av Instagrams insamling, lagring och behandling av dina uppgifter samt inställningar finns på följande adresshär.

Du bör också informera dig där, eftersom sekretesspolicyn för Instagram-produkterna regelbundet uppdateras och anpassas på grund av utökade funktioner.


9. Twitter-knapp

Vi erbjuder dig möjligheten att publicera erbjudanden, produkter, kampanjer, meddelanden osv. via Twitter. För detta ändamål använder vi tjänsten från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 och en motsvarande konfigurerad plugin.

Med knappen Tweet kan du dela vårt innehåll via Twitter. Knappen visar antalet tweets för ett delat innehåll.

När webbplatsen är konfigurerad i din webbläsare begärs koden för Tweet-knappen direkt från en server hos Twitter Inc. och integreras i den webbplats som visas i din webbläsare. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som hämtas av Twitter Inc.

Enligtegen informationTwitter Inc. lagrar det överförda meddelandet i tweeten och dess metadata. Enligt våra beräkningar omfattar detta: datum och tid för tweeten, den specifika, eventuellt förkortade internetadressen där tweetknappen finns, och ytterligare tekniska data som IP-adress, webbläsartyp och ditt operativsystem. Twitter Inc. avslöjar inte hur länge informationen lagras. Du kan hitta mer information om Twitter Inc.här.

Du bör också informera dig där, eftersom informationen om Twitter Inc. regelbundet uppdateras och anpassas på grund av utökade/förändrade funktioner.
 

10. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-adressen anonymiseras av oss (anonymi-zeIp(), s.k. IP-maskning), vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av leverantören kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till leverantören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att klicka på länken nedan.(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)och installera det insticksprogram för webbläsaren som finns på följande länk ().

 

11. Användning av Google AdWords konverteringsspårning.

Denna webbplats använder sig av annonseringsprogrammet "Google AdWords" och, som en del av Google AdWords, konverteringsspårning. Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras på AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som identifierar användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig denna användning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.


Cookies

Utöver de permanenta cookies som används av Google Analytics använder vår webbplats så kallade sessionscookies, som automatiskt raderas i slutet av ditt besök. Användningen av dessa cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Många webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan när som helst ändra inställningen i din webbläsare. En ändring kan dock påverka hur vår webbplats fungerar. Vissa funktioner kommer då inte längre att vara tillgängliga.

Du kan förhindra att cookies sätts genom att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter att sådana textfiler sparas på din dator. Du kan också när som helst radera de cookies som finns lagrade på din dator.

13 Rättslig skyldighet att lämna personuppgifter till tredje part

Vi vill påpeka att vi är juridiskt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i vissa fall (t.ex. vid straffrättsliga åtgärder).


14 Dina rättigheter

Du har rätt till fri information om dina lagrade uppgifter samt rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst skicka ett meddelande via e-post till bestellung@alpinloacker.at.